Hyppää pääsisältöön
hrsuunta2022

HR-trendit 2022 – Tältä näyttää henkilöstöhallinnon tulevaisuus

Henkilöstöhallinnon rooli muuttuu kovaa vauhtia: HR kerryttää jatkuvasti vahvempaa jalansijaa liiketoiminnan, markkinoinnin sekä yrityksen kulttuurin ja työntekijöiden osaamisen kehittäjänä. Näiden lisäksi henkilöstöhallinnon pöydällä on edelleen myös perinteisemmät tehtävät muun muassa perehdytyksen, henkilötietojen hallinnan ja palkanlaskennan parissa.

Mikä sitten tulee olemaan henkilöstöhallinnon rooli tulevaisuudessa? Lähdimme selvittämään tätä yhteistyössä Haaga-Helia ammattikorkeakoulun kanssa HRsuunta2022-tutkimuksella, jossa tarkasteltiin globaalisuuden, yhteiskunnan, talouden sekä elinkeinoelämän muutoksien vaikutusta työorganisaatioihin sekä HR:n työhön ja rooliin. Tutkimuksessa selvitettiin henkilöstöhallinnon ammattilaisten näkemystä yritystensä nykytilaan ja verrattiin, miten se tulee muuttumaan seuraavan kolmen vuoden aikana.

Poimimme tutkimuksesta yhteensä 5 henkilöstöhallinnon trendiä, jotka tulevat näkymään aiempaa vahvemmin seuraavien vuosien aikana.

Trendi 1: Vastuullisuus vahvistuu yritysten liiketoiminnassa

Vastuullisuus on jo pidempään ollut kuuma peruna ja joissain yrityksissä se on jo tuotu osaksi liiketoiminnan strategiaa. Nyt kuitenkin näyttäisi siltä, että tulevaisuudessa vastuullisuus sitoutuu entistä vahvemmin yritysten liiketoimintaan.  

Tutkimukseen vastanneista jopa 86 % arvioi, että vastuullisuuden arvot tulevat näkymään yrityksen arjessa ainakin jollain tasolla vuoteen 2022 mennessä. Samalla uskottiin että työntekijöiden rooli tässä tulee jollain tapaa vahvistumaan.

Samalla kun vastuullisuus lisääntyy myös sen muodot muuttuvat. Tällä hetkellä kestävä kehitys huomioidaan yritysten päätöksissä eniten taloudellisen kestävyyden kannalta, mutta muutaman vuoden sisällä ekologinen, sosiaalinen ja inhimillinen kestävyys nousevat yhtä merkittäväksi osaksi päätöksentekoa.

Trendi 2: Ihmisanalytiikan hyödyntäminen kasvaa huimasti

Ihmisanalytiikan, eli henkilöstödatan hyödyntäminen lisääntyy tulevaisuudessa huomattavasti. Tämä tuskin tulee järkytyksenä, mutta kasvun vauhti saattaa yllättää: tällä hetkellä vain 28 % vastaajista kertoi yrityksissä hyödynnettävän ihmisanalytiikkaa, mutta muutaman vuoden sisällä arviot pompsahtivat jopa 69 prosenttiin.

Samalla kristallipallot heitetään nurkkaan ja fokus kääntyy erityisesti ennakoivaan analytiikkaan. Sen avulla pyritään ennustamaan yrityksen tulevia tarpeita, kuten esimerkiksi tulevia rekrytointeja, sijaistarpeita ja niin edelleen. Ennakoivan analytiikan käytön nähdään lisääntyvän jopa 37 prosentilla vuoteen 2022 mennessä. 

Jatkossa pelkkä kevyt raportointi ei siis riitä, vaan henkilöstöhallinnon kautta kerättävä data halutaan entistä laajemmin koko organisaatiolle hyötykäyttöön

Trendi 3: Työn joustavuus ja työntekijöiden hyvinvointi prioriteettilistojen kärkeen

Tutkimuksessa ilmeni, että työn ja vapaa-ajan yhteensovittaminen vaikuttaa jatkossa yhä enemmän työntekijöiden sitoutumiseen. Siksi se nousee seuraavien vuosien aikana monien yritysten prioriteettilistalle.

Työn ja työaikajärjestelyjen joustavuudessa nähdäänkin reipasta kasvua lähivuosien aikana. Hyvänä esimerkkinä tästä on etätyömahdollisuuksien lisääntyminen, joiden jopa 88 % vastaajista uskoi kääntyvän seuraavien vuosien aikana kasvuun. 

Samalla työnantajien korvat kääntyvät työntekijöiden taajuudelle: tällä hetkellä vain 38 % vastaajista koki, että yrityksissä kehitetään palautekäytäntöjä, mutta muutaman vuoden jälkeen luku näyttäisi ampaisevan huimaan 82 prosenttiin. Siispä nyt jos koskaan kannattaa panostaa työntekijöiden kuuntelemiseen.

Trendi 4: HR:n rooli työnantajamielikuvan luojana sekä liiketoiminnan tukena vahvistuu

HR:n rooli pysyy tulevina vuosina suhteellisen samana, mutta asema esimiesten tukijana sekä työsuhdeasioiden asiantuntijana vahvistuu. 

Erityisesti johtotaso näkee henkilöstöhallinnon roolin jo nyt vastuullisena yksikkönä työnantajamielikuvan luomisessa ja osaamisen johtajana. He myös uskovat, että henkilöstöhallinnon rooli liiketoiminnan tukena vahvistuu entisestään vuoteen 2022 mennessä.

Ulkoisen työnantajamielikuvan lisäksi henkilöstöhallinnon kannattaa huomioida jatkossa myös sisäisen työnantajamielikuvan vaikutukset: jopa 84 % arvioi, että muutaman vuoden kuluttua yrityksissä todella ymmärretään sisäisen työnantajamielikuvan vaikutus työntekijöiden sitoutumiseen. Tämä tarkoittaa että ymmärrys lähes tuplaantuu seuraavien vuosien aikana.

Trendi 5: Organisaatioiden tärkein tieto siirtyy sähköisille alustoille

Jopa 88 % vastaajista on sitä mieltä, että organisaation tärkein tieto löytyy tällä hetkellä yhä ihmisiltä. Vuoteen 2022 mennessä tilanne kuitenkin muuttuu. Jatkossa tieto sijaitsee enenevissä määrin sähköisillä alustoilla. Erityisesti paperidokumenttien määrä tulee romahtamaan jatkossa entisestään.

Toimialojen välillä nähdään kuitenkin selkeitä eroja: esimerkiksi teollisuus-, kuljetus- ja varastointialoilla paperidokumentointi on suuremmassa roolissa kuin muilla aloilla, kun taas koulutusaloilla, kansainvälisissä organisaatioissa sekä viestintä- ja hallintapalveluissa niistä päästään eroon muita aiemmin. 

Sähköisilläkin alustoilla henkilötietoja täytyy ylläpitää, mutta tässäkin nähdään selkeä muutos: muutaman vuoden kuluessa vastuu tietojen ajan tasalla pitämisestä siirtyy entistä näkyvämmin esimiehiltä henkilölle itselleen.

Kirjoittaja

Tilaa uutiskirje ja saat sähköpostiisi ajankohtaisia HR- ja palkkahallintoon liittyviä sisältöjä! 


Uutiskirjeemme ilmestyy noin parin kuukauden välein ja sisältää mm.:
  • ajankohtaisia henkilöstö- ja palkkahallinnon sisältöjä
  • kiinnostavia asiakastarinoita
  • asiantuntijoiden blogeja
  • tulevia mielenkiintoisia tapahtumia

Tilaa uutiskirje

Jos alla oleva lomake ei näy, voit täyttää sen täällä.
Tutustu tietosuojaselosteeseen täältä.

 
Tags

Share