Hyppää pääsisältöön
Blogi

Julkipilvi taloushallinnon ja HR-järjestelmien kehityksessä – Mitä, miksi ja miten?

Mitä julkipilvi tarkoittaa?

Ajattele, jos pääsisit käsiksi työtiedostoihisi ainoastaan työpaikan koneelta. Tai jos tuhannet mobiililaitteesi kuvat tulisi edelleen siirtää piuhaa pitkin talteen tietokoneelle. Moni käyttää pilvessä olevia palveluita arjessaan jatkuvasti – esimerkiksi kuvien ja tiedostojen säilyttämiseen. Julkipilvi on sama asia hieman suuremmassa mittakaavassa: julkipilvi mahdollistaa yrityksille saman joustavuuden, ketteryyden ja nopean reagoinnin, kuin pilvipalvelut niitä käyttäville kuluttajille.

Julkipilvi on kokonaisuus, jossa esimerkiksi organisaation omat palvelut, sovellukset, tietojärjestelmät ja kehitystyökalut sijaitsevat tietoliikenneverkossa.

Julkisuus-sana liitetään palveluiden yhteyteen siksi, että julkisten pilvipalveluiden tarjoajat ovat suuria globaaleja toimijoita, jotka tarjoavat palvelukokonaisuuttaan avoimesti kaikille. Käytännössä pilvipalvelu on siis saatavilla avoimesti halukkaille asiakasyrityksille ympäri maailman – palvelun asiakkaiden sisällöt ja tiedot siellä sen sijaan eivät.

Mitä julkipilveä Accountor hyödyntää?

Pyrimme löytämään käyttöömme aina tietoturvan, käytettävyyden ja ketteryyden kannalta parhaat mahdolliset ratkaisut. Käytännössä tämä tarkoittaa usein julkipilven käyttöönottoa.

Hyödynnämme palvelukehityksessämme kaikkien kolmen suurimman pilvipalveluntarjoajan, Amazon Web Servicesin (AWS), Google Cloudin ja Microsoft Azuren palveluita. Pilvipalveluita hyödynnetään Accountorin palveluissa osittain jo nyt ja käyttöönottoa laajennetaan vähitellen. Julkipilveen siirtyminen toteutetaan vaiheittain ja kerromme tietojen siirtämisestä pilvipalveluihin asiakkaille aina sopimusehtojen mukaisesti.

Tällä hetkellä esimerkiksi palkanlaskennan, henkilöstöhallinnon ja työajanhallinnan ohjelmistomme pyörivät kotimaisten konesalioperaattoreiden saleissa, mutta monissa niiden lisäarvopalveluissa hyödynnetään jo julkipilveä. Pilotoimme parhaillaan muun muassa tekoälypohjaista työkalua, joka helpottaa ja nopeuttaa kehittäjien työtä ja siten auttaa saamaan kehitystyön tulokset aiempaa nopeammin asiakkaidemme saataville.

Miksi julkipilvi?

Pilvipalveluita priorisoidaan usein esimerkiksi julkisissa palveluhankinnoissa, sillä ne mahdollistavat helpon saatavuuden ja käytön, joustavan kapasiteetin ja tarjoavat mahdollisuuden hyödyntää erittäin suojattua it-infrastruktuuria. Suomessa julkinen sektori, esimerkiksi Verohallinto, hyödyntää pilvipalveluita ja on vienyt monia palveluitaan pilveen käyttäjäkokemuksen ja joustavuuden parantamiseksi.

Julkipilven avulla voimme kehittää palveluitamme skaalautuvasti ja hallita asiakkaidemme tietoja korkealla tietoturvatasolla. Käytännössä skaalautuvuus tarkoittaa sitä, että voimme nopeuttaa palveluidemme kehitystä ja varmistaa palveluidemme jatkuvuuden entistä paremmin.

Amazon, Google ja Microsoft ovat kaikki suuria, globaaleja julkipilvipalveluita tarjoavia toimijoita. Isoilla pelureilla on kattavat resurssit sen varmistamiseen, että palveluiden taso pysyy aina korkealla tasolla. Samalla rahkeet esimerkiksi tekoälyn ja tietoturvaratkaisujen kehittämiseen ovat yksittäisiä toimijoita suuremmat. Valtavia datamääriä voidaan käsitellä tehokkaimmalla mahdollisella tavalla, kun käytössä ovat maailman isoimpien toimijoiden kehittämät, korkealaatuiset ominaisuudet.

Julkipilvipalveluita tarjoavat yritykset joutuvat jatkuvasti vastaamaan viranomaisten ja asiakkaidensa kasvaviin tietoturvavaatimuksiin ja pystyvät satsaamaan turvallisuuteen enemmän kuin yksittäiset toimijat. Globaalit julkipilvitoimittajat noudattavat kattavasti erilaisia tietoturvastandardeja ja ovat hankkineet sertifikaatteja todentaakseen toimintansa korkean tietoturvan tason.

Palveluiden siirtäminen julkipilveen tukee osaltaan myös vihreää siirtymää, kun jokaisen yksittäisen toimijan ei tarvitse turhaan varata kapasiteettia tulevaisuuden varalle.

man on sofa patting a dog

Mitä hyötyä julkipilvestä on Accountorin asiakkaille?

Julkipilvipalveluiden avulla voimme tuottaa uusia palveluita ja ominaisuuksia asiakkaidemme käyttöön nopeammin, tehokkaammin ja pienemmillä resursseilla.

Julkipilven avulla kapasiteettia kyetään nostamaan tai laskemaan helposti ja uusia palveluita voidaan tuoda asiakkaidemme saataville kevyemmin projektein, ilman asiantuntijoiden sitouttamista kehitystyöhön. Asiakkaanamme sinun ei myöskään tarvitse sitoa IT-resurssejasi uuden palvelun tai ominaisuuden käyttöönottoon, tai huolehtia huoltotoimista tai konfiguroinnista.

Julkipilven skaalautuvuus näkyy palveluiden kehityksen ketteryytenä, tehokkuutena ja käyttöönoton helppoutena. Voit hankkia palveluita käyttöösi kattavasta tuoteperheestä helposti joko yksittäin tai laajoina kokonaisuuksina, toivomallasi tavalla.

Miten varmistamme julkipilven tietoturvallisuuden?

Tietoturva on osa julkipilvipalveluita tarjoavien yritysten ydinliiketoimintaa. Julkipilven korkeasta tietoturvatasosta kertoo jotakin esimerkiksi se, että mediassa esiin nousevat suuret tietomurrot liittyvät lähes aina yritysten omissa konesaleissa käsiteltäviin tietoihin, eivät julkipilvessä olevaan dataan.

Tästä huolimatta julkipilven tietoturvan taso herättää monissa kysymyksiä datan käyttöoikeuksista ja tietosuojaviranomaisten asettamista vaatimuksista kansainvälisille tiedonsiirroille. Osittain huolet aiheutuvat julkipilven hieman harhaanjohtavasta nimestä. Pääosin huolenaiheena ovat kolmasien maiden, kuten Yhdysvaltojen, viranomaisten laajat tiedonsaantioikeudet. Käynnissä on parhaillaan keskustelu siitä, kuinka Yhdysvaltojen järjestelyt täyttävät EU:n asettamat vaatimukset henkilötietojen käsittelylle.

Olemme Accountorilla varmistaneet käytettävien pilvipalveluiden tietoturvallisuuden ja vaadittavan tietosuojan tason monella eri tasolla. Palveluntarjoajan pääsy tietoihin pilvipalveluissa rajoitetaan tyypillisesti vain ylläpito- ja tukitilanteisiin. Näissäkin tilanteissa saatavilla olevat tiedot minimoidaan. Toteutettujen teknisten suojatoimien lisäksi palveluntarjoajat ovat sitoutuneet tietosuojaviranomaisten vaatimusten mukaisiin sopimuksellisiin suojatoimiin esimerkiksi allekirjoittamalla Euroopan komission ns. mallisopimuslausekkeet.

Me Accountorilla valitsemme kaikki käyttämämme kumppanit huolellisesti ja arvioimme niiden tarjoamien palveluiden tietoturvan ja tietosuojan tason tarkasti. Seuraamme aktiivisesti kansainvälisiin tiedonsiirtoihin liittyvää keskustelua sekä viranomaisvaatimusten kehittymistä, ja otamme ne huomioon toiminnassamme. Huolehdimme ja vastaamme aina palveluidemme ja niissä käsiteltävien tietojen turvallisuudesta.

Share