Hyppää pääsisältöön
Blogi
woman presenting in a meeting

Tilinpäätös napin painalluksella – Digitaalinen tilinpäätös vähentää yrityksesi hallinnollista taakkaa

Digitaalinen tilinpäätös helpottaa paitsi yrityksiä, myös kirjanpitäjiä, sijoittajia ja viranomaisia. Se on yksi julkishallinnon vetämän Yrityksen digitalous -hankkeen edistämistä merkittävimmistä muutoksista. 

Hanke pyrkii parantamaan pk-yritysten edellytyksiä tehostaa toimintaansa. Samalla talouden digitalisaation tavoitteena on hankaloittaa harmaata taloutta ja parantaa läpinäkyvyyttä.

Laadukasta ja helposti hyödynnettävää tilinpäätöstietoa

Digitaalinen, iXBRL-muotoinen tilinpäätös on monikäyttöinen. Se koostuu automaattisesti taloushallinto-ohjelmiston datasta, siirtyy eteenpäin tarvittaville tahoille ja on muodossa, joka helpottaa tiedon hyödyntämistä ja tulkintaa. 

Digitaalisen tilinpäätöksen mahdollistavaa rajapintaa tuodaan parhaillaan ohjelmistoihin, jotta tilinpäätös voidaan lähettää PRH:lle suoraan kirjanpito-ohjelmistosta. Lisäksi Accountor on edelläkävijänä ensimmäisten yritysten joukossa mukana kansallisessa työryhmässä, jonka tavoitteena on helpottaa tilintarkastajien työtä avaamalla rajapinta talousdataan.

Digitaalista tilinpäätöstä kehitetään parhaillaan myös Accountorilla ja pian se on yritysten hyödynnettävissä. 

Kun tilinpäätösten sisältö on koneluettavassa, rakenteisessa muodossa, tietoa voidaan siirtää, analysoida ja vertailla tehokkaasti ja automatisoidusti. Tiedon käsittely nopeutuu, manuaalisen työn tarve vähenee ja datan laatu voidaan varmentaa aina.

Hallinnollisen taakan vähentymisen lisäksi digitaalisten tilinpäätösten yleistymisellä on merkittävä yhteiskunnallinen vaikutus. Digitaalisesti saavutettavissa oleva tilinpäätöstieto hyödyttää ja helpottaa kaikkia kaupparekisteritietoja hyödyntäviä tahoja. Esimerkiksi sijoittajat kykenevät digitaalisen tiedon myötä vertailemaan ja analysoimaan yritysten dataa näppärästi.

Tällä hetkellä pörssiyhtiöt ovat jo velvoitettuja tuottamaan iXBRL-muotoisia tilinpäätöksiä ja käytäntö yleistyy nopeasti myös pienempien yritysten keskuudessa.

Laskulta kirjanpitoon ja viranomaisille

Samaan aikaan Euroopan Unionissa otetaan käyttöön myös kansainvälistä ISAE-varmennusstandardia, joka helpottaa tilintarkastajien työtä tilinpäätöksen oikeellisuuden todentamisessa. Standardin avulla ohjelmistovalmistaja vakuuttaa toimivansa hyvien käytäntöjen mukaisesti ja näin ollen tilintarkastaja voi luottaa ohjelmistosta saatavan materiaalin oikeellisuuteen. Jatkossa kaikkien tilintarkastusvelvollisten yritysten onkin syytä varmistaa, että juuri heidän käyttämänsä ohjelmisto täyttää ISAE-vaatimukset.

Tilintarkastajien työ helpottuu ja tehostuu merkittävästi, kun ohjelmistot tuottavat heille tarkoitettuja palveluita ja rajapintoja. 

Asiantunteva kumppani, kuten Accountor, huolehtii siitä, että rajapinnat ja tarvittavat kyvykkyydet ovat olemassa ja käytettävissä silloin, kun se on yrityksellesi ajankohtaista. Valveutunut kumppani myös kehittää järjestelmiään jatkuvasti vastaamaan muuttuvia vaatimuksia.

Varmista yrityksesi digitaalisen tilinpäätöksen kyvykkyys
  1. Jos yrityksesi taloushallinto ei vielä hoidu digitaalisesti, ota se käyttöön ensi tilassa
  2. Valitse taloushallinnon ohjelmistokumppani, jossa on digitaalisen tilinpäätöksen vaatimat rajapinnat 
  3. Valitse taloushallinnon ohjelmisto, joka täyttää ISAE-vaatimukset.

Myös vastuullisuudesta on raportoitava tilinpäätöksessä digitaalisesti

CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), eli EU:n kestävyysraportoinnin direktiivi, on yksi digitaaliseen tilinpäätöksen vetureista. Suurilla yrityksillä on direktiivin myötä velvoite liittää vuoden 2024 tilinpäätöksen osaksi kestävyysraportti, joka Suomessa tulee toimittaa PRH:lle sähköisessä muodossa.

Kestävyysraportoinnin tavoitteena on vähentää viherpesun mahdollisuuksia tuomalla vastuulliset toimenpiteet läpinäkyvästi esiin yrityksen tilinpäätökseen. Direktiivin mukaisen kestävyysraportin tulee olla tilintarkastajan auditoima.

Wet Arbeidsmarkt in Balans 4

Osana kestävyysraportointia yritykset selvittävät myös alihankintaketjujensa vastuullisuutta – näin direktiivin velvoitteet jalkautuvat jo ensi vuonna moniin suomalaisiin pk-yrityksiin. Vaikka pienemmillä yrityksillä ei vielä ensi vuonna ole velvoitetta raportoida vastuullisuudesta digitaalisesti tilinpäätöksen yhteydessä, tulee heidän kyetä esittämään dokumentteja vastuullisuudesta toimiessaan osana suurempien organisaatioiden hankintaketjuja.

Tilintarkastus, tilinpäätös ja kestävyysraportointi ottavat lähitulevaisuudessa suuren digiloikan. Valitsemalla kumppaniksesi ajan hermoilla olevan ohjelmistoyrityksen, varmistat, että yrityksesi toimii muuttuvien säädösten mukaisesti – digitalisaation kärkijoukoissa.

Tags

Share