Hyppää pääsisältöön
Blogi
man with laptop

Varmista yrityksesi tilauskannan jatkuvuus – Sähköinen tilauksen vastaanotto on tätä päivää

Yhteiskunnan digitalisoituminen näyttäytyy yrityksille nopeana kehityksenä. Taloushallintoala ja Accountor on tämän murroksen ytimessä mukana kehittämässä reaaliaikataloutta, tai digitaloutta.

Yritysten käytössä olevat useat eri järjestelmät ja niiden risteävät toimintatavat hankaloittavat kaupankäyntiä, eivätkä lainkaan helpota yhteistyötä varsinkaan kansainvälisillä vesillä. Reaaliaikatalouden kehittyminen auttaa myös tähän pulmaan.

Reaaliaikatalouden myötä yritysten välinen kaupankäynti helpottuu, sillä käyttöön otetaan kansainvälisesti yhteneväisiä digitalouden ratkaisuita. 

Yksi kansainvälisistä digitalouden ratkaisuista on Peppol, jonka avulla eri toimijat voivat välittää liiketoiminta-asiakirjoja toisilleen. Uuden, yhtenäisen toimintatavan käyttöönotto on suomalaisille yrityksille välttämätön edellytys eurooppalaisilla markkinoilla toimimiseksi, mutta pian myös kotimaassa.

Peppol, eli Pan-European Public Procurement On-Line -protokolla kehitettiin alkujaan sähköistämään julkishallinnon sanomaliikennettä Euroopan yhteisön jäsenvaltioissa, mutta sen käyttö on nyt yleistymässä myös yritysten välisessä toiminnassa. Peppolin avulla esimerkiksi sähköiset laskut kulkevat sujuvasti eri organisaatioiden ja maiden välillä. Seuraava kehitysaskel, tilausten lähettämisen ja vastaanoton sähköistäminen, on nyt saapumassa ryminällä Suomeen.

Varmista kilpailukyky – Näin pääset helposti mukaan yhtenäiseen ratkaisuun

Osana digitalouden kehitystä Suomessa, valtio on kertonut vaativansa toimittajiltaan kykyä vastaanottaa Peppolin mukaisia tilauksia jo 1.4.2024 alkaen. Valtio toimii siis suunnannäyttäjänä yrityksille ja vaatii toimittajinaan toimivia yrityksiä kehittämään sähköisiä kyvykkyyksiä. 

Samalla vastaavat toiminnallisuudet tulevat yleistymään pian myös yritysten välisessä kaupassa. Laskutuksen sähköistyminen on onnistunut Suomessa erinomaisesti – nyt tilaukset ja muut asiakirjat seuraavat perässä. 

Riippumatta siitä, toimiiko yrityksesi kansallisilla vai kansainvälisillä markkinoilla, on Peppolin käyttöönotto kasvun ja ajan hermoilla pysymisen kannalta ratkaisevaa.

Käytännössä digitaalisen hankintasanomaratkaisun käyttöönotto on varsin helppoa. Se onnistuu valitsemalla yrityksesi sanomakumppaniksi operaattori, jolla on valmius toimia verkoston vaatimusten mukaisesti – niin kutsutun Peppol Access Point -palveluntarjoajan. Esimerkiksi Accountorin sanomaoperaattori Apix on Peppol-standardoitu palveluntarjoajakumppani. Sen asiakkaana yritykset saavat Peppolin integroitua käytössään oleviin järjestelmiin sujuvasti.

Suomessa Valtiokonttori toimii virallisena Peppol-viranomaisena, joka vastaa verkoston käytöstä, seuraa kehitystä ja valvoo palveluntarjoajien toimintaa.

two women working on laptop

Nappaa yhtenäisten ratkaisuiden hyödyt yrityksesi käyttöön jo nyt

Osana digitalouden kehitystä Suomessa, valtio on kertonut vaativansa toimittajiltaan kykyä vastaanottaa Peppolin mukaisia tilauksia jo 1.4.2024 alkaen. Valtio toimii siis suunnannäyttäjänä yrityksille ja vaatii toimittajinaan toimivia yrityksiä kehittämään sähköisiä kyvykkyyksiä. 

Samalla vastaavat toiminnallisuudet tulevat yleistymään pian myös yritysten välisessä kaupassa. Laskutuksen sähköistyminen on onnistunut Suomessa erinomaisesti – nyt tilaukset ja muut asiakirjat seuraavat perässä. 

Riippumatta siitä, toimiiko yrityksesi kansallisilla vai kansainvälisillä markkinoilla, on Peppolin käyttöönotto kasvun ja ajan hermoilla pysymisen kannalta ratkaisevaa.

Käytännössä digitaalisen hankintasanomaratkaisun käyttöönotto on varsin helppoa. Se onnistuu valitsemalla yrityksesi sanomakumppaniksi operaattori, jolla on valmius toimia verkoston vaatimusten mukaisesti – niin kutsutun Peppol Access Point -palveluntarjoajan. Esimerkiksi Accountorin sanomaoperaattori Apix on Peppol-standardoitu palveluntarjoajakumppani. Sen asiakkaana yritykset saavat Peppolin integroitua käytössään oleviin järjestelmiin sujuvasti.

Suomessa Valtiokonttori toimii virallisena Peppol-viranomaisena, joka vastaa verkoston käytöstä, seuraa kehitystä ja valvoo palveluntarjoajien toimintaa.

Kansainvälisen hankintasanomien verkoston hyödyt

 

1. Kilpailukyvyn edellytys

Yhtenäinen käytäntö mahdollistaa toiminnan valtion toimittajana ja kansainvälisillä markkinoilla. Ilman Peppolin käyttöönottoa, kumpikaan näistä ei tulevaisuudessa enää onnistu. Verkostolla on käyttäjiä yli 40 maassa ja käyttö laajenee koko ajan erityisesti Euroopassa, mutta myös muilla mantereilla.

2. Vähemmän virheitä

Organisaatioiden välillä liikkuvat dokumentit tarkistetaan aina tarkan säännöstön mukaisesti. Prosessin luotettavuus sekä edellytykset automaatiolle paranevat, kun esimerkiksi laskuissa vältytään huolimattomuusvirheiltä.

3. Sujuvaa yhteistyötä

Peppolin mukaiset dokumentit ovat yhteensopivia useiden eri taloushallinnon järjestelmien kanssa – aina hankinnasta maksuun asti. Näin yrityksissä vältytään esimerkiksi samojen tietojen näppäilyltä uudelleen eri järjestelmiin, prosessin eri vaiheissa.

4. Tiedonsiirtojen turvallisuus

Peppol-verkoston palveluntarjoajien välinen tiedonsiirto on sertifioitu tietoturvalliseksi. Kaikki palveluntarjoajat täyttävät tarkat palvelutasovaatimukset.

Tags

Share