Hyppää pääsisältöön
Osaamisen johtaminen

Osaamisen johtaminen osaksi strategiaa

Systemaattinen osaamisen johtaminen jalostaa yksilöiden osaamiset organisaatiotason kyvykkyydeksi. Onko yrityksessäsi määritelty, minkälaista osaamista organisaatiossa tulee olla tulevaisuuden kilpailuedun varmistamiseksi? Strateginen osaaminen on sekä jo olemassa olevaa että potentiaalista osaamista, jolla on organisaatiolle strategista merkitystä kilpailukyvyn kannalta.

Autamme sinua määrittämään strategian kannalta kriittiset osaamiset sekä suunnittelemaan osaamisen johtamisen käytännöt. Osaamisen johtaminen toimii pohjana kokonaisvaltaiselle kehittämiselle strategisesta suunnittelusta ja liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamisesta aina yksilöiden henkilökohtaisen kehittymisen tukemiseen asti.

Osaamisen johtamisen palvelumme:

  • auttavat tunnistamaan kriittiset menestystekijät strategian toteuttamiseksi ja olemassa olevan osaamisen tason
  • määrittelevät organisaation roolit, tarkoituksen ja keskeiset tehtävät sekä niihin liittyvät osaamisen tavoitetason
  • osoittavat, mitä strategista osaamista pitää kehittää tai hankkia tulevaisuuden toiminta- ja kilpailukyvyn varmistamiseksi
  • määrittelevät niin ammatilliset ydinosaamiset kuin yleiset taidot. Mittarit osaamiselle luovat pohjan suorituksen johtamiselle

Osaamisen suunnitelmallinen johtaminen auttaa johtoa tunnistamaan strategian toteuttamiseksi tarvittavan osaamisen sekä tehostamaan oikeanlaisen osaamisen systemaattista hankintaa, kehittämistä ja siirtämistä. Ilman systemaattista osaamisen johtamisen järjestelmää on vaarana, että yrityksen tulevaisuuden menestys on riippuvainen yksittäisten asiantuntijoiden ja esimiehien näkemyksestä osaamisen kehittämisessä ja hankkimisessa.

Minkälainen osaaminen luo yrityksellesi kilpailuetua?

Organisaation johtamisjärjestelmän ja esimiesten johtamisosaamisten kautta yksilöiden osaaminen jalostuu organisaatiotason kyvykkyydeksi. On tärkeätä, että myös organisaation rakenne, prosessit ja teknologiaratkaisut tukevat strategisten kyvykkyyksien kehittymistä. Olennaista on ottaa kantaa muun muassa seuraaviin kysymyksiin:

  • mitä keinoja yrityksessäsi käytetään osaamisen kehittämisessä ja jakamisessa
  • miten strategisten osaamisten määritelmiä ylläpidetään ja päivitetään asiakastarpeiden muuttuessa
  • mitkä ovat käytännöt ja kriteerit avainhenkilöiden tunnistamisessa ja seuraajien määrittämisessä
  • mitä osaamista kehitetään itse, mitä pitää rekrytoida ja mitä ostaa palveluna

Autamme sinua tunnistamaan ne nykyiset ja tulevaisuuden osaamiset, joita yrityksessäsi tarvitaan strategian toteuttamiseksi. Tarkastelemme strategisten osaamisten määrittämisessä tarpeita sekä organisaation että yksilön kyvykkyyksien osalta. Määriteltyjä osaamisia hyödynnetään rekrytoinnin lisäksi avainhenkilöiden arvioinnissa ja heidän osaamiskuilujensa tunnistamisessa.

    Share