Hyppää pääsisältöön
Osaamisen johtaminen

Osaamisen johtaminen osaksi strategiaa

Systemaattinen osaamisen johtaminen jalostaa yksilöiden osaamiset organisaatiotason kyvykkyydeksi. Onko yrityksessäsi määritelty, minkälaista osaamista organisaatiossa tulee olla tulevaisuuden kilpailuedun varmistamiseksi? Strateginen osaaminen on sekä jo olemassa olevaa että potentiaalista osaamista, jolla on organisaatiolle strategista merkitystä kilpailukyvyn kannalta.

Autamme sinua määrittämään strategian kannalta kriittiset osaamiset sekä suunnittelemaan osaamisen johtamisen käytännöt. Osaamisen johtaminen toimii pohjana kokonaisvaltaiselle kehittämiselle strategisesta suunnittelusta ja liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamisesta aina yksilöiden henkilökohtaisen kehittymisen tukemiseen asti.

Osaamisen johtamisen palvelumme:

  • auttavat tunnistamaan kriittiset osaamiset strategian toteuttamiseksi ja kuvaamaan niiden tavoitetason
  • linkittävät osaamisen johtamisen käytännöt osaksi johtamisen vuosikelloa ja varmistavat siten systemaattisen toteutuksen koko organisaatiossa
  • auttavat mittaamaan nykyisten osaamisten tason ja osaamisaukot tarjoamalla siihen soveltuvan kyselytyökalun
  • valmentavat esimiehiä osaamiskeskusteluiden käymiseen

Osaamisen suunnitelmallinen johtaminen auttaa johtoa varmistamaan strategian toteuttamisen ja oikeanlaisen osaamisen saatavuuden. Ilman systemaattista osaamisen johtamisen järjestelmää käytäntöä on vaarana, että yrityksen tulevaisuuden menestys on riippuvainen yksittäisten asiantuntijoiden ja esimiehien näkemyksestä osaamisen kehittämisessä ja hankkimisessa.

Osaamisen johtaminen

Tunnista tulevaisuuden kyvykkyydet ja osaamiset jo tänään

Yrityksen strateginen muutos vaikuttaa myös organisaation kyvykkyys- ja osaamisvaatimuksiin. Muutosten toteuttaminen edellyttää systemaattista suunnitelmaa ja toimintamallia kyvykkyyksien/osaamisten hankkimiseksi.

Minkälainen osaaminen luo yrityksellesi kilpailuetua?

Organisaation johtamisjärjestelmän ja esimiesten johtamisosaamisten kautta yksilöiden osaaminen jalostuu organisaatiotason kyvykkyydeksi. On tärkeätä, että myös organisaation rakenne, prosessit ja teknologiaratkaisut tukevat strategisten kyvykkyyksien kehittymistä. Olennaista on ottaa kantaa muun muassa seuraaviin kysymyksiin:

  • mitä keinoja yrityksessäsi käytetään osaamisen kehittämisessä ja jakamisessa
  • miten strategisten osaamisten määritelmiä ylläpidetään ja päivitetään asiakastarpeiden muuttuessa
  • mitkä ovat käytännöt ja kriteerit avainhenkilöiden tunnistamisessa ja seuraajien määrittämisessä
  • mitä osaamista kehitetään itse, mitä pitää rekrytoida ja mitä ostaa palveluna

Autamme sinua tunnistamaan ne nykyiset ja tulevaisuuden osaamiset, joita yrityksessäsi tarvitaan strategian toteuttamiseksi. Määriteltyjä osaamisia hyödynnetään rekrytoinnin lisäksi avainhenkilöiden arvioinnissa ja koko henkilöstön osaamisen kehittämistarpeiden tunnistamisessa.

Haluatko kuulla lisää? Jätä meille viesti, niin olemme pian yhteydessä!

 
 

Share