Hyppää pääsisältöön

Mitä jos asiakkaani ei pysty maksamaan laskua?

Koronaepidemia saattaa aiheuttaa maksuvalmiuksia asiakkaallesi ja myyntisaamisesta voi tulla sinun yrityksellesi luottotappio. Myös muiden saamisten menetys voi tulla eteen. Menetysten käsittely kirjanpidossa ja verotuksessa poikkeaa toisistaan.

Myyntisaamisten luottotappio
Myyntisaamisten menetyksestä aiheutunut luottotappio käsitellään sekä kirjanpidossa että verotuksessa samalla tavalla. Luottotappio voidaan vähentää, kun saaminen todetaan menetetyksi. Luottotappion näyttönä voidaan pitää sitä, ettei sitä ole perimisyrityksistä huolimatta maksettu. Menetyksen lopullisuutta ei vaadita. Mikäli asiakas myöhemmin maksaakin luottotappiona vähennetyn laskun joko osittain tai kokonaan, maksu palautetaan tuloksi sekä kirjanpidossa että verotuksessa.

Myynnin luottotappio vaikuttaa myös arvonlisäverotukseen. Luottotappio pienentää myynnin arvonlisäveroa. Vastaavasti kuin tuloverotuksessa, jos asiakas maksaakin myöhemmin saatavansa, maksetun määrän mukainen arvonlisävero lisätään myynnin veron määrään.

Muiden saamisten menetys
Arvopaperin, lainasaamisen tai muu saamisen kuin myyntisaamisen menetys voidaan verotuksessa vähentää vasta silloin, kun menetys on lopullinen. Kirjanpidossa kuluksi kirjataan jo silloin, kun saamisen arvonalentuminen on todennäköinen.

Verotuksessa edellytettävä lopullisuus tarkoittaa käytännössä konkurssituomiota tai konkurssimenettelyn aikana pesänhoitajan ilmoitusta siitä, että suoritusta ei tulla saamaan. Myös riippumattomien osapuolten välillä tapahtuva velan anteeksianto tai saamisen luovuttaminen alle nimellisarvon realisoivat yleensä lopullisen arvonalenemisen. Saneerausmenettelyssä saamisten menetyksen vähentäminen edellyttää vahvistettua maksusuunnitelmaa, jonka perusteella luottotappion vähennyskelpoinen osa määritellään.

Menetys on vähennyskelpoinen verotuksessa sinä verovuonna, kun se todetaan lopulliseksi. Edellytyksenä on, että arvonalennus on tehty myös kirjanpidossa joko kyseisenä vuonna tai mahdollisesti kirjanpitolain mukaan jo aikaisemmin.

Jos velkojan ja velallisen välillä on suora tai välillinen vähintään 10 %:n omistus, muiden saamisten kuin myyntisaamisten menetyksiä ja arvonalennuksia ei voi vähentää verotuksessa.

Tarkemmin menetysten verovähennyskelpoisuudesta löydät täältä.

Written by

Share