Overslaan en naar de inhoud gaan
Article

Wettelijke vakantiedagen meenemen naar 2021 of niet?

Iedere werknemer heeft recht op wettelijke vakantiedagen. Met een fulltime dienstverband betekent dat, dat een werknemer jaarlijks 20 vakantiedagen heeft. Maar mag een werknemer, bijvoorbeeld als gevolg van de coronacrisis, deze dagen bewaren en doorschuiven naar het komende jaar? En wat is eigenlijk het verschil met de bovenwettelijke vakantiedagen? In dit artikel leggen we uit hoe het zit.

Wettelijke vakantiedagen beperkt houdbaar

De wettelijke vakantiedagen worden naar rato dienstverband berekend. Als werknemers 40 uur per week werken dan hebben ze recht op minimaal 4 keer de wekelijkse arbeidsduur (4 x 40 = 160 uur). 
Een werknemer mag deze 20 vakantiedagen niet onbeperkt opsparen. De wettelijke vakantiedagen zijn het jaar erop nog 6 maanden op te nemen. De opgebouwde vakantie dagen in 2020 moeten dus voor 1 juli 2021 opgenomen worden. Daarna komen ze te vervallen. Van deze regel kan worden afgeweken als het schriftelijk is vastgelegd in een arbeidsovereenkomst of cao. De wettelijke vakantiedagen mogen niet worden uitbetaald.

Bovenwettelijke vakantiedagen zijn 5 jaar geldig

Veel werknemers hebben naast de wettelijke vakantie dagen extra vrije dagen. Deze bovenwettelijke dagen worden vastgelegd in een contract of cao. Deze dagen mogen wel langer bewaard worden. Een werknemer mag de bovenwettelijke vakantiedagen 5 jaar lang opsparen. Ook van deze termijn kan worden afgeweken als het schriftelijk is vastgelegd. Bovendien mogen deze vakantiedagen door de werkgever worden uitbetaald als ze niet opgenomen worden.

Geen uitzonderingen in verband met de coronacrisis


Veel werknemers zullen in 2020, als gevolg van de coronacrisis, niet met vakantie zijn geweest. Omdat reizen werd afgeraden, hebben veel werknemers niet alle vakantiedagen opgenomen. Ondanks deze situatie blijven de regels van de wettelijke vakantie dagen gelden. Met andere woorden alle wettelijke vrije dagen die niet zijn opgenomen in 2020, moeten in de eerste 6 maanden van 2021 opgenomen worden. In 2020 opgebouwde wettelijke vakantiedagen die niet zijn opgenomen, vervallen dus per 1 juli 2021.

Verplichte vrije dagen

Als werkgever mag u een aantal verplichte vrije dagen vaststellen. Bijvoorbeeld de dag tussen Hemelvaart (een nationale feestdag) en het weekend. De werknemer moet dan verplicht verlof opnemen voor het aantal uren dat er gewerkt zou worden. Overigens moeten deze verplichte dagen worden vastgelegd in een (collectieve) arbeidsovereenkomst. 

Vakantieaanvraag weigeren?

Hoewel iedere werknemer recht heeft op het opnemen van vakantiedagen, mag de werkgever de aanvraag weigeren als de bedrijfsvoering in gevaar komt. Van belang is dat de weigering schriftelijk wordt onderbouwd binnen twee weken na de aanvraag. Na deze termijn van 14 dagen mag de werknemer gewoon de vakantiedagen opnemen.
Een goedgekeurde vakantie intrekken, mag alleen indien als u kan aantonen dat het verlof van de werknemer voor grote problemen zorgt. Houd er rekening mee dat u dan moet opdraaien voor de kosten die de werknemer heeft gemaakt.

Feestdagen vrij of niet?

Nationale feestdagen zijn niet automatisch een vrije dag. Met andere woorden er is geen wettelijk recht op een vrije dag op een bepaalde feestdag. In de cao of arbeidsovereenkomst worden dit soort afspraken vastgelegd.

vrije dagen

Feestdagen 2021

  • Nieuwjaarsdag: vrijdag 1 januari 2021
  • Goede vrijdag: vrijdag 2 april 2021
  • Pasen (eerste en tweede paasdag): zondag 4 en maandag 5 april 2021
  • Koningsdag: dinsdag 27 april 2021
  • Bevrijdingsdag: woensdag 5 mei 2021 (mits in de cao vermeld)
  • Hemelvaartsdag: donderdag 13 mei 2021
  • Pinksteren (eerste en tweede pinksterdag): zondag 23 mei en maandag 24 mei 2021
  • Kerstmis (eerste en tweede kerstdag): zaterdag 25 en zondag 26 december 2021
     

Share