Overslaan en naar de inhoud gaan
Nieuws

Wat kunnen ondernemers verwachten op Prinsjesdag 2019

Op de derde dinsdag van september is het Prinsjesdag. Op die dag geeft de regering aan wat het regeringsbeleid voor het komende jaar zal zijn en wat er gaat veranderen op fiscaal en loonadministratie gebied.
Aangezien er tijdens Prinsjesdag 2018 veel voorstellen zijn gedaan voor de komende jaren, verwachten deskundigen minder fiscale noviteiten voor ondernemers het komende jaar.

Excessief lenen bij de eigen vennootschap

Peter Pleijsant, Fiscalist, vastgoed en bedrijfsoverdracht bij ABN AMRO MeesPierson verwacht dat er in de Miljoenennota 2020 verschillende maatregelen worden gepresenteerd die ondernemers zullen raken. Zo zal de regering in het derde kwartaal van 2019 het wetsvoorstel excessief lenen bij de eigen vennootschap indienen bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel moet vanaf 2022 uitstel van belastingheffing tegengaan bij aandeelhouders met een aanmerkelijk belang met veel schulden bij de eigen vennootschap.

Voor aandeelhouders met een aanmerkelijk belang in een bv gaat het tarief in box 2 per 2020 omhoog naar 26,25% en per 2021 naar 26,90%. Voor de groep die participeert in een vrijgestelde beleggingsinstelling of een buitenlands beleggingsmaatschappij wordt het forfaitaire rendementspercentage op de derde dinsdag in september bekendgemaakt.

Meer over lenen bij eigen bv 

Vennootschapsbelasting

Pleijsant verwacht dat de regering, in het kader van het vereenvoudigen van het belastingstelsel, maatregelen voorstelt die betrekking hebben op de rente die wordt berekend bij de aanslag vennootschapsbelasting.

Daarnaast worden er maatregelen verwacht die het investeringsklimaat in Nederland verder versterken en de economische groei stimuleren. Zo wil de regering vanaf 2020 lagere tarieven hanteren voor de vennootschapsbelasting. Althans dat is het plan. De VVD wil namelijk dat naast deze lastenverlaging van het kabinet ook ondernemingen hun verantwoordelijkheid nemen en de salarissen van personeel gaan verhogen. Mochten ze dat niet doen, dan kan de overheid er ook voor kiezen om de inkomstenbelasting te verlagen.

Bron: ABN Amro

Loonadministratie

Op het gebied van arbeidsrecht lijken er ook een aantal dingen te wijzigen in 2020,- 

Werkkostenregeling
Verruiming van de de vrije ruimte van 1,2% naar 1,7% van de eerste € 400.000. De kosten voor de Verklaring omtrent gedrag is voortaangericht vrijgesteld. Lees meer over WKR

Wet en Arbeidsmarkt in balans (WAB) en ontslag.
Een wijziging waar al veel over gesproken is, is de WAB. Een aantal maatregelen hangen hiermee samen. 

Aanpassing ontslagrecht:
In de WAB kunnen straks ontslaggronden gecombineerd worden (cumulatiegrond). Dit houdt in dat bijvoorbeeld disfunctioneren en een verstoorde arbeidsverhouding tesamen tot ontslag kunnen leiden. Uiteraard is een gedegen dossieropbouw nog steeds een vereiste.

Transitievergoeding
De medewerker heeft vanaf 2020 direct over het gehele dienstverband recht op transitievergoeding. Oudere werknemers met een lang dienstverband hebben geen recht meer op een extra hoge transitievergoeding. 

Wijziging ww premie
Voor elke werknemer die je in vaste dienst neemt, krijg je in de toekomst een bonus van de overheid. Als werkgever ga je namelijk een lagere ww premie
betalen voor werknemers met een vast contract dan voor werknemers met een tijdelijk of flexcontract.

Ruimere ketenregeling
De huidige regelgeving bepaalt dat na 24 maanden dienstverband of 3 contracten een dienstverband voor onbepaalde tijd ontstaat.  De uitzendperiode die aan het contract voor af gegaan werd, wordt daarbij meegeteld. In de nieuwe regelgeving binnen de Wet Arbeidsmarkt in Balans, ontstaat dat recht pas na 36 maanden of 3 contracten.

Lees meer over de WAB op onze site.

Auto van de zaak
Auto’s die bijna niets uitstoten vallen nog onder het lage tarief, maar dat tarief gaat in 2020 wel van 4% naar 8%.  Bovendien geldt dit lage tarief nog maar tot een cataloguswaarde van € 45.000 (nu nog € 50.000). Boven dit drempelbedrag geldt het reguliere bijtellingstarief van 22%.

Bijtelling fiets
Voor een terbeschikkinggestelde fiets geldt vanaf 2020 een forfaitaire bijtelling van 7% per jaar van de factuurwaarde van de fiets.

Wat er nog meer gepresenteerd wordt, hoort u 17 september aanstaande. Of wellicht al eerder ;-) 

Share