Hoppa till huvudinnehåll
Nyheter
Accountors förberedelser och anpassningar till GDPR

Accountors GDPR-arbete

Accountor är i full gång med förberedelser och anpassningar för att säkerställa att samtliga uppställda krav i dataskyddsförordningen (GDPR) är införlivade när förordningen träder ikraft den 25 maj 2018. 

På koncernnivå har Accountor en dedikerad grupp som ansvarar för koncernens arbete med GDPR. Utöver detta har en arbetsgrupp tillsatts i Sverige.

 

I Sverige har Accountor genomfört en inventering av hur och i vilken omfattning vi arbetar med våra kunders personuppgifter och vi arbetar nu bl.a. med:

  • översyn av våra system för att säkerställa att de är i linje med GDPRs krav
  • framtagande av nya processer och rutiner för hantering av personuppgifter
  • utbildning av personal
  • nödvändiga anpassningar av våra kund- och leverantörsavtal.

Vi kommer löpande att informera om vårt pågående GDPR-arbete.

Om ni har frågor om Accountors arbete med GDPR är ni välkomna att höra av er till er kontaktperson. 

Här hittar du en länk till vår integritetspolicy.

Och här till vår Cookie notice.

How has Accountor prepared for GDPR?

GDPR - General Data Protection Regulation in Accountor 

Share