Hoppa till huvudinnehåll
Help to establish a company in Sweden

Etablera i Sverige - 9 skäl att välja oss

Etablera i Sverige? Vi hjälper dig med allt från att bilda bolag, ge råd i HR-frågor, betala ut löner till att starta upp redovisningen i Sverige. Vi kan också sätta upp rapporteringsrutiner och förklarar det svenska systemet bokslut och konsolideringar. Du kan snabbt starta och driva en effektiv verksamhet i Sverige utan krångel.

Accountor hjälper internationella företag att etablera sig och bilda bolag eller filial i Sverige

Starta företag i Sverige - bra start för dig i Sverige

Accountors konsulter är flerspråkiga och kan bistå med rådgivning kring lämplig bolagsform, bolagstjänster samt agera momsombud. De kan även hantera alla kontakter med myndigheter, revisorer och jurister på plats i Sverige. Vi har många konsulter som jobbar mot internationella kunder. För skattefrågor har Accountor dessutom konsulter och specialister med lång erfarenhet från Skatteverket.

Vi arbetar med internationell redovisning, konvertering till/från IFRS och US GAAP och vi är specialister på filialer.

Vi hjälper dig med att starta upp redovisningen i Sverige, sätter upp rapporteringsrutiner och förklarar det svenska systemet. För er som sköter redovisningen utanför landet kan vi istället sätta upp rutiner och regler för redovisningen samt genomföra kontroller så att allt är korrekt.

Du kan få hjälp med förvaltningstjänster som adress- och posthantering och särskild delgivningsmottagare.  Om ett svenskt dotterbolag med utländskt moderbolag, saknar fysiskt kontor i Sverige men ändå behöver en registrerad adress, kan Accountor erbjuda att utgöra företagets adress. Vi kan också sköta administrationen av inkommande post.

Om ett aktiebolag eller en förening inte har någon styrelseledamot eller särskild firmatecknare som bor i Sverige måste styrelsen utse och anmäla en särskild delgivningsmottagare. En särskild delgivningsmottagare har rätt att ta emot delgivning för företagets räkning, ansvarar endast för detta uppdrag och har ingen behörighet att företräda företaget i övrigt. Accountor erbjuder denna tjänst och åtar sig rollen som behörig att ta emot delgivningar och vidarebefordra dessa till företaget och dess ledning.

9 skäl att välja oss när du ska etablera i Sverige, vi hjälper dig med

  1. Rådgivning angående lämpligast företagsform
  2. Nybildning och registrering av företag hos Bolagsverket
  3. Färdiga lagerbolag
  4. Utredning angående företagets skattemässiga situation och risker
  5. Registrering hos Skatteverket angående F-skatt, Moms och Arbetsgivaravgifter
  6. Genomgång av konsekvenser av den genomförda registreringen
  7. Registrerad adress och posthantering
  8. Särskild delgivningsmottagare
  9. Överlämning till löpande tjänster inom Redovisning och Lönehantering
Etablera företag i Sverige

Starta företag i Sverige - vi hjälper dig att komma igång, kontakta oss direkt eller via formulär

 
 
Tags

Share