Hoppa till huvudinnehåll
HR kartläggning personal

HR-Kartläggning

Era bästa medarbetare är eftertraktade av andra arbetsgivare. Har ni en plan för att behålla kompetensen? Med HR-kartläggning säkerställer ni att erat HR-arbete ligger i linje med organisationens behov, samt att det resulterar i ett mer värdeskapande HR.

För att uppnå bästa resultat genomför vi en kartläggning och genomlysning av företagets HR-processer och identifierar vad som saknas och vad som behöver utvecklas. Vi använder oss av ARUMBA-modellen som innefattar:

  • Attrahera
  • Rekrytera
  • Utveckla
  • Motivera
  • Behålla
  • Avsluta

Efter det får ni en skräddarsydd handlingsplan med eventuella rekommendationer och åtgärder.

Vi hjälper er, hör av er till oss

Tags

Share