Hoppa till huvudinnehåll
Du är här:
HR kartläggning

HR-Kartläggning

Era bästa medarbetare är eftertraktade av andra arbetsgivare. Har ni en plan för att behålla kompetensen?

 

Vi stödjer dig med att säkerställa att ditt HR-arbete ligger i linje med organisationens behov, samt att det resulterar i ett mer värdeskapande HR.

För att uppnå bästa resultat genomför vi en kartläggning och genomlysning av företagets HR-processer och identifierar vad som saknas och vad som behöver utvecklas. Vi använder oss av ARUMBA-modellen som innefattar:

  • Attrahera
  • Rekrytera
  • Utveckla
  • Motivera
  • Behålla
  • Avsluta

Efter det tar vi fram en handlingsplan med eventuella rekommendationer och åtgärder.

Vi hjälper dig, hör av dig till oss

Share