Gå til hovedindhold
Blog
Økonomiske effekter af corona - Accountor

Accountor's Nordiske CEO's taler om effekterne af corona

Der er ingen tvivl om, at Corona-pandemien har påvirket alle mennesker og de fleste virksomheder i hele verden. I de nordiske lande håbede vi på at vende tilbage til sommeren efter en mere normaliseret situation. Men med en ny stigning i antallet af smittede i flere lande var det ikke tilfældet. For et år siden, da virksomheder budgetterede året 2020, kunne ingen vide, hvad der ville ramme os i marts 2020. Pludselig blev virksomheder lukket, folk blev sendt til hjemmekontorer, fyringer og usikkerhed var blevet en del af hverdagen for de fleste af os.  Ud over de sundhedsmæssige udfordringer for mange mennesker har situationen haft nogle finansielle og økonomiske aspekter for os alle. Mange mennesker tænker nu over, hvordan resten af ​​2020 bliver, hvad med 2021, og hvad med mig og min virksomhed.

Da Accountor har 150.000 kunder i de nordiske lande, har vi mange tal og meget information om forretningen i de forskellige lande. Derfor spurgte vi Accountor's CEO Petteri Heikinheimo i Finland, Magnos Högvall i Sverige, Timo Matinpalo i Norge og Karsten Heiselberg i Danmark om at dele deres syn på udviklingen. 

Dette er første blog i en serie på fire nordiske blogs.

Her stiller vi vores nordiske CEOs spørgsmålet :

Hvordan har Corona påvirket den økonomiske aktivitet i dit land?  

Petteri Heikinheimo - Accountor

I Finland er faldet i BNP afspejlet i Accountor's omsætning

Petteri Heikinheimo, Finland:

Corona-pandemien har haft en stor effekt på finske virksomheder. Især hotel- og restaurantbranchen såvel som event branchen har lidt hårdt. Disse industrier udgør en væsentlig del af Accountors kundekreds. Og selvfølgelig kan udfordringerne ses også i vores forretning. Vi kan sige, at ændringer i BNP afspejler Accountors omsætning. Ifølge Finlands Statistik faldt BNP i april-juni 3,2% fra den foregående kvartal. Dette er dog et mindre fald end forudsagt tidligere på foråret.

 

 

I Sverige har faldet i forbruget ført til et stort fald i den økonomiske aktivitet

Magnus Högvall, Sverige:

Vi har set, at mange brancher er blevet påvirket alvorligt som hoteller, rejser, taxa, restauranter, udstillinger / messer etc. Generelt ser vi, at folk er mere forsigtige med deres forbrug. Arbejdsløsheden stiger og er nu 8,9%, og konkurser er steget (+ 7%), men flader nu ud. Som et resultat har BNP vist en stor tilbagegang, -8,3% i andet kvartal. Vi har håndteret situationen anderledes i Sverige. Regeringen har arbejdet med tillid til, at dens borgere praktiserer social distancering og ikke med lockdown. Fordi Sverige har taget en anden tilgang end resten af verden har det påvirket forholdet mellem mange lande, men måske mest forholdet til vores nordiske naboer. Sverige har hele tiden holdt vores grænser åbne for EU-borgere og vores nordiske naboer, mens resten af ​​de nordiske lande har lukket deres for os.

Magnus Högvall vd Accountor Ekonomi & Rådgivning
Timo Matinpalo

Efter Norges økonomi i første omgang blev ramt, har vi oplevet, at væksten er kommet tilbage

Timo Matinpalo, Norge: 

Vi oplevede både coronakrise og faldende oliepriser på samme tid. Udsigterne for Norge var ikke særlig positive i foråret. Imidlertid blev økonomien ikke ramt så hårdt som forventet, og vi har oplevet, at økonomien er kommet stærkt tilbage. Dette blev understøttet af rentenedsættelser, højere oliepriser og forskellige skattelettelsespakker. Også rejsebegrænsninger har været til fordel for norske virksomheder. Nu vil hastigheden på genopretningen alligevel blive langsommere, og vi er endnu ikke tilbage i det normale liv.

 

I Danmark har kompensationspakkerne bidraget til at stabilisere økonomien efter det største fald siden halvfemserne

Danmark, Karsten Heiselberg Den økonomiske vækst faldt med 6,9% i andet kvartal år til år. Det var det største fald siden halvfemserne, og beskæftigelsen faldt 3,1 pct. Forbruget i virksomheder var mindre i 2. kvartal 2020, og vi bogførte 20% færre fakturaer for vores kunder sammenlignet med 1. kvartal 2020.  

Tallene afspejler imidlertid, at Danmark er mindre påvirket end gennemsnittet i EU. Kompensationspakkerne har bidraget til at stabilisere økonomien, men flere forretninger er hårdt påvirket. Dette er især turistindustrien, restauranter, hoteller, læring, kultur og eventindustrien. Vi har sandsynligvis endnu ikke set den fulde negative effekt af faldet i økonomisk vækst blandt vores handelspartnere.

Karsten Heiselberg - Accountor Danmark

Dette er første blog i en serie på 4 - her link til de efterfølgende blogs - læs med!

Del