Skip to main content
Blog
1 mann og 1 kvinne i en sofa og en kvinne i en stol

Rett til lønn på helligdager: Hva sier arbeidsmiljøloven?

Helligdager er dager som gir oss muligheten til å hvile, feire eller tilbringe tid med familie og venner - hvertfall for de som ikke jobber turnuser. Hvorvidt man har rett til lønn på disse dagene vil variere. La oss utforske reglene og dine rettigheter.

Hvilke dager regnes som helligdager?

I Norge er det flere bevegelige helligdager som faller på ulike tidspunkter hvert år. Disse inkluderer:

 • 1. nyttårsdag
 • 2. juledag
 • Skjærtorsdag
 • Langfredag
 •  2. påskedag
 • Pinse
 • Kristi himmelfartsdag
 • 1. mai
 • 17. mai

 

Merk at 1. og 17. mai regnes som offentlige høytidsdager og har egne regler.

 
 Det finner du her 

 

Så lenge dagene ikke faller på en søndag eller andre helligdager har man rett på lønn. Men for å kunne få lønn disse dagene, må du ha vært hos samme arbeidsgiver de siste 30 dagene... eller... du ble ansatt før 1. eller 17. mai og skal være ansatte i 30 dager fremover (minst). Du får derfor lønn for en dag du egentlig skulle ha jobbet. Har du derimot fri en dag i uka fra jobben, for eksempel mandag og 17. mai faller på en mandag, har du ikke rett til lønn på denne dagen. 

Er det sånn at du har en jobb hvor du må arbeide på disse dagene, har du til til betaling. Du har rett på til samme overtidstillegg som på søndager. Foreligger det ingen avtale på dette, har du rett på et tillegg på minst 50% per time + vanlig lønn. 

I bedrifter med tariffavtale, er det vanlig at tariffavtalen gir rett til et tillegg for arbeid på helligdager. Mange tariffavtaler har et helligdagstillegg på 100 %.

Arbeidstid på helligdager

Arbeidsmiljøloven regulerer arbeidstiden på helligdager. Generelt skal det være arbeidsfri på helligdager, men det finnes unntak. For eksempel kan arbeid på helligdager være nødvendig for visse yrker, som fabrikker med døgndrift, vakthold, aviser, hoteller, helseinstitusjoner, politi og kollektivt. 

Etter arbeidsmiljøloven § 10-10 har en arbeidstaker i utgangspunktet rett til fri fra kl. 18 dagen før en helligdag og til kl. 22 dagen før neste virkedag.

Lønn på helligdager

Dine rettigheter til lønn på helligdager avhenger av arbeidsavtalen din. Her er noen viktige punkter:

 • Fast månedslønn: Arbeidstakere med fast månedslønn får samme beløp uavhengig av antall arbeidsdager i måneden. De får betalt for bevegelige helligdager.
 • Timelønn: For timelønnede er det mer komplekst. Arbeidsmiljøloven gir ikke klare retningslinjer for lønn på helligdager, bortsett fra 1. og 17. mai. Disse dagene har lovfestet rett til lønn, uavhengig av arbeidets art.

 

La oss kjøre lønn for bedriften din! Ta kontakt med oss

 
 

Share