Hyppää pääsisältöön
Artikkeli

1.7.2023 uudistettu palkkatuki tuo helpotusta työnantajalle

Yleistä palkkatuesta

Palkkatuki on työttömän työnhakijan työllistymisen edistämiseksi tarkoitettu rahallinen tuki, jonka TE-toimisto tai työllisyyden kuntakokeilu voi myöntää työnantajalle palkkakustannuksiin. Työnantajan on mahdollista saada palkkatukea vain työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautuneen henkilön palkkaamiseen. 

Palkkatuen avulla työnhakijalla on mahdollisuus saada sellaistakin työtä, johon hänen ammatillinen osaamisensa ei täysin riitä tai hänellä on tehtävissä selviytymiseen vaikuttava vamma tai sairaus. 

Tarkoituksena on tukea työttömän työnhakijan pääsyä työmarkkinoille ja auttaa työnantajaa löytämään itselleen sopiva työntekijä.

Uudistuksen tavoite

Palkkatukisääntelyä yksinkertaistettiin. Muutoksen tavoitteena on, että työnantaja pystyy aiempaa paremmin ennakoimaan, millä ehdoin ja kuinka paljon tukea työllistämiseen voi saada. 

Ammatillisen osaamisen puutteiden perusteella myönnettävän palkkatuen määrää yhdenmukaistetaan 50 % palkkakustannuksista riippumatta työttömyyden kestosta (aiemmin 30 %, 40 % tai 50 %). Alentuneesti työkykyisestä myönnettävän palkkatuen määrä on jatkossa 70 % palkkakustannuksista (aiemmin 50 %). Lisäksi myöntö- ja maksatusprosessi nopeutuu. Tavoitteena on, että palkkatuki houkuttelee työnantajia, palkkaamaan työttömiä työnhakijoita palkkatuella aiempaa enemmän.

Kenelle palkkatuki on tarkoitettu?

Palkkatukea voidaan jatkossa myöntää...
 • 15-24 -vuotiaiden,
 • 50 vuotta täyttäneiden,
 • perusasteen koulutuksen varassa olevien,
 • maahanmuuttajien,
 • vähintään kuusi (6) kuukautta työttömänä olleiden sekä
 • alentuneesti työkykyisten työllistymisen edistämiseen

Palkkatukea ei jatkossa myönnetä kotitalouksille. Palkkatukea voivat hakea yritykset, kunnat ja kuntayhtymät ja muut yhteisöt.

Palkkatuen enimmäismäärä

Palkkatukea on aiemmin myönnetty joko 30 %, 40 % tai 50 %. Uudistuksen jälkeen palkkatukea voi saada joko 50 %, 70 % tai 100 %. 

 • 50 % palkkatukea voi saada työttömän työnhakijan työllistämistä varten. 
 • 70 % palkkatukea voi saada alentuneesti työkykyisen tai 55 vuotta täyttäneen työllistämiseen. 
 • 100 % palkkatukea voidaan myöntää yhdistykselle, säätiölle tai rekisteröidylle uskonnolliselle yhdyskunnalle, jos työllistettävä henkilö on ollut työtön vähintään 24 kuukautta viimeisten 28 kuukauden aikana ja työllistettävä työskentelee enintään 65 % työajalla alan enimmäistyöajasta.
palkkatuki palkkatukiuudistus

Myös palkkatuen suuruus muuttui. Aiemmin palkkatuen määrä oli enintään 1400 € kuukaudessa. 

1.7.2023 jälkeen palkkatuen määrä on enintään:
 • 1260 €/kk (50 % palkkatuki)
 • 1770 €/kk (70 % palkkatuki alentuneesti työkykyisen tai 55 vuotta täyttäneiden työllistämiseen)
 • 2020 €/kk (100 % palkkatuki)

Jos henkilö on ollut alle vuoden työtön, palkkatukea voidaan myöntää 5 kuukaudeksi aiemman 6 kuukauden sijasta. Jos henkilö on ollut työtön vähintään 12 kuukautta edeltävän 14 kuukauden aikana, palkkatukea voidaan myöntää 10 kuukaudeksi aiemman 12 kuukauden sijasta. Jos palkkatuki myönnetään vamman tai sairauden perusteella, palkkatukea voidaan myöntää ensimmäisellä kerralla 10 kuukaudeksi ja myöhemmin jatkoa samaan työsuhteeseen enintään 24 kuukautta kerrallaan. 

Aiemmin tukea on voitu myöntää jo ensimmäisellä kerralla enintään 24 kuukaudeksi, mutta harkinta tuen myöntämisestä on tiukempi kuin uudistetussa palkkatukimallissa (eli 1.7.2023 myöntöperusteet ovat kevyemmät). 60 vuotta täyttäneestä pitkään työttömänä olleesta henkilöstä voidaan myöntää uusi palkkatuki samaan työsuhteeseen enintään 24 kuukauden jaksoissa.

Ns. jäähysääntö poistui

Aiemmin enimmäiskestoisen palkkatukijakson jälkeen henkilön tuli olla työtön vähintään 10 kuukautta ennen kuin tämä voi työllistyä uudelleen palkkatuella. Jatkossa samasta henkilöstä palkkatuki voidaan myöntää toiselle työnantajalle välittömästi edellisen enimmäiskestoisen palkkatukijakson jälkeen, jos palkkatuen myöntämisen edellytykset edelleen täyttyvät. Työnantaja sen sijaan voi saada uudelleen palkkatukea samasta henkilöstä vasta, kun kolme vuotta on kulunut edellisen palkkatuen päättymisestä.

Muutokset maksatuksen hakemiseen

Ensimmäisen maksatushakemuksen yhteydessä on aiemmin pitänyt toimittaa allekirjoitettu työsopimus. Tätä ei jatkossa tarvitse tehdä. Työnantaja vastaa siitä, että tuella työllistettävän työsopimus on laadittu työsopimuslain mukaan. Palkkatuetun työn kestolle tai työajalle ei ole asetettu vähimmäisvaatimuksia. Tukea ei kuitenkaan myönnetä työsuhteisiin, joiden työaika on määritelty tarvittaessa töihin kutsuttavaksi tai ns. nollasopimuksiin. Palkkatukihakemuksella työnantaja vakuuttaa sitoutuvansa noudattamaan työsuhteeseen liittyviä ehtoja, eikä työsopimuksen toimittamista tuen maksatuksen yhteydessä edellytetä.

1.7.2023 jälkeen myönnetyissä palkkatuissa eripituisista maksatusjaksoista luovutaan ja jatkossa työnantajat hakevat palkkatuen maksatusta palkanmaksukausittain. Tuen maksatusta voi hakea 3 kuukautta palkkatukijakson päättymisestä sen vanhenematta (tällä hetkellä haettava 2 kuukauden kuluessa sen kalenterikuukauden päättymisestä, jonka aikana maksatusjakso päättyy).

Kunnat, kuntayhtymät ja hyvinvointialueet voivat halutessaan luopua erillisestä palkkatuen maksatuksen hakemisesta ja valtuuttaa KEHA-keskuksen palkkatuen automaattiseen maksatukseen tulorekisteriin ilmoitettujen tietojen pohjalta.

Paperilomakkeiden käytöstä luovutaan kokonaan ja palkkatuki- ja maksatushakemukset on 1.7.2023 jälkeen tehtävä sähköisesti.

Mitä palkkatuella voi kattaa?

Palkkatuella voi kattaa työntekijälle maksettava työaikaan tai urakan suorittamiseen perustuva palkka ennen vakuutetun lakisääteisten maksujen ja verojen pidätystä sekä säännölliseen työaikaan ja työolosuhteisiin liittyvät palkan lisät. Palkkatuella ei jatkossa voi kattaa työnantajan sivukuluja eikä lomarahoja. Jos vuosiloma-ajan palkka maksetaan työsuhteeseen sovellettavan työehtosopimuksen mukaan lomarahana, voidaan lomarahasta työnantajan pyynnöstä lukea palkkakustannuksiin osuus, joka vastaa palkkatukijakson aikana pidettyä vuosilomaa.

Muita kustannuksia, jotka eivät ole palkkatukikelpoisia, ovat lomakorvaus, työsuhde-edut, verottomat tai verolliset korvaukset, lisä- tai ylityökorvaukset tai työaikapankin rahakorvaukset, tulospalkkiot tai palkka ajalta, jolloin työnantaja on oikeutettu sairaspäivärahaan, kuntoutusrahaan, työtapaturma- ja ammattitautilain nojalla korvaukseen tai tartuntatautipäivärahaan.

Kaipaatko apua yrityksesi palkka- tai talousasioissa? Jätä meille yhteydenottopyyntö, kokeneet asiantuntijamme auttavat mielellään!

Lähteet ja lisätietoa:


Tarvitsetko apua talous-, palkka-, HR- tai yrityslakiasioissa?

collaboration casual two women_1440x440.jpg

Pysy ajan tasalla talouden ja työelämän muutoksista!

Voimmeko olla avuksi? Jätä yhteystietosi, niin olemme sinuun yhteydessä!

 
 

Share