Hyppää pääsisältöön
Artikkeli

Varmista osaajat nyt ja tulevaisuudessa!

varmista-osaajat-nyt-ja-tulevaisuudessa

Ihmisten aika ei ole ohi

Kestävä työelämä muodostuu monista eri osa-alueista aina luottamuksesta uuden oppimiseen. Mitä sen saralla on hyvä ottaa huomioon ja miten siinä voidaan onnistua?

Samanaikaisesti työelämän murroksessa on tärkeää sitouttaa ja houkutella uusia osaajia. Miksi läpinäkyvä työnantajakuva on yrityksille tärkeää?

Artikkelissa asiantuntijamme Lotta Lehtipuu kertoo tärkeimmät vinkit, joilla varmistetaan kestävä työelämä, organisaation osaaminen sekä oikeat osaajat - nyt ja tulevaisuudessa.

Alkusanat

Työmarkkinat ja työelämä ovat murroksessa. Meillä on yhtä aikaa kova pula osaajista ja paljon avoimia työpaikkoja ja työnvaihtajia. On paljon sellaisia osaajia, joita kaikki hakevat ja vain harva löytää. Työntekijät näillä aloilla pääsevät kirittämään palkkakehitystään. Eläkeikäisten osuus väestöstä kasvaa voimakkaasti ja työikäinen väestö vähenee, mikä lisäksi aiheuttaa kestävyysvajetta.

Samaan aikaan osa työstä siirtyy ihmisiltä pois ja koneen tehtäväksi. Digitalisaatio, datan hyödyntäminen, tekoäly ja robotiikka edistävät sellaista työelämää, jossa ihmiset tekevät ihmisten työt ja muu hoituu helpommalla.

Mitä sitten ovat nuo ihmisten työt? Ne ovat sellaisia, joiden korvaaminen on kaikkein vaikeinta tekoälyn avulla.

Maailmankuulu historioitsija Yuval Noah Harar muun muassa sanoo, että tehtävät, joissa ratkaistaan ongelmia on helpompaa korvata tekoälysovelluksella kuin sellainen työ, joka perustuu ihmisten välisiin suhteisiin – tekoäly korvaa esimerkiksi helpommin lääkärin kuin hoitajan. Suomen huoltosuhteen heiketessä ja väkiluvun pienentyessä tämä kuulostaa hyvältä.

Mutta entäpä kestävän työelämän näkökulmasta? Ja miten varmistetaan osaajat nyt ja tulevaisuudessa?

Luottamus on kaiken A ja O

Kestävän työelämän kaava on teoriassa tavattoman yksinkertainen: ensin tarvitaan luottamus ja sen päälle selkeys ja vire. Meistä varmasti jokainen haluaa päästä tavoitteisiinsa ja tuntea onnistuneensa työssään.

Tämä edellyttää, että tavoitteet on tiedossa ja johtaminen selkeää. Taitava johtaja kuuntelee ja on läsnä. Valmentavalla otteella saadaan paras potentiaali ja johtajuus esille ja käyttöön. Organisaatio, jossa johdetaan selkeyttä ja virettä, pystyy paremmin pitämään kiinni osaajistaan ja houkuttelemaan uusia.

Työnantajakuvalla on iso merkitys siinä, miten hyvin työnantaja pystyy houkuttelemaan omia kohderyhmiään. Vielä enemmän työnantajakuva vaikuttaa siihen, miten työnantaja saa pidettyä nykyiset osaajat talossa.

Sisäiset työpolut, osaamisen jakaminen ja sen kehittäminen ovat tärkeitä kriteerejä, kun työntekijä pohtii, jäädäkö nykyiseen vai vaihtaako uuteen työhön. Mahdollisuus siirtyä talon sisällä uuteen rooliin tai oppia uutta nykyisessä tehtävässä nostavat lähtökitkaa nykyisestä paikasta. Tämä myös vähentää innostusta etsiä uusia seikkailuja talon ulkopuolelta tai vastata myöntävästi, kun rekrytoijat houkuttelevat kilpailijoille tai uusille urille.

kestava-tyoelama

Mahdollisuus oppia uutta on tärkein keino houkutella ja sitouttaa

Arjessa asiat tuntuvat usein arkisilta, rutiinit ja tapamme toimia viikosta toiseen vanhan toistolta. On hyvä viritellä ja kannustaa itseään sekä muita pysähtymään päivittäin siihen, mitä uutta on opittu.

Uuden oppimisen näkyväksi tekeminen on tärkeä askel kohti sellaista työyhteisöä ja työkulttuuria, jossa jatkuva työssä oppiminen koetaan tärkeäksi ja siihen panostetaan. Unohtamatta sitä, että on täysin ok myös välillä olla oppimatta, voimavarat ja elämäntilanne huomioiden.

Oppimista tapahtuu myös vapaa-ajalla ja verkostoissa. Ajatus siitä, että suoritamme tutkinnon tai sertifikaatin, joka riittäisi vuosikymmenet, on varsin kaukana nykytyöelämästä.

Pääsemme haastamaan itseämme ja oppimaan uusia asioita läpi koko työpolkumme, ehkä jopa vaihtamaan täysin ammattiakin työelämämme aikana. Osaamisen kehittymisen kannalta tärkeintä on teorioiden ja oppien soveltaminen arjessa ja yhdessä oivaltaminen.

tyonantajamielikuva

Miksi työnantajamielikuva on tärkeä?

Työnantajamielikuvaa voi luonnehtia monella eri tavalla, mutta yksinkertaisuudessaan sillä kiteytetään, miten työnhakijat ja työntekijät näkevät työpaikan.

Kokemus ja mielikuva vaikuttavat siihen, haluaako henkilö tulla osaksi organisaatiota. Totuudenmukainen ja tietoisesti johdettu työnantajabrändi on parempi kuin vain huhuihin ja mielikuviin perustuva. Rehellisyys maan perii, tässäkin asiassa.

Työntekijät määrittelevät sen, miltä työnantajakuva tuoksuu ja maistuu arjessa. Organisaation arvot ja se, miten kohtaamme toisemme talon sisällä ja ulkopuolella, vaikuttaa työntekijäkokemukseen ja työnantajakuvaan. Ulkoinen työnantajakuva voi olla juuri niin hyvä, kuin miltä brändi sisältäpäin tuntuu.

Läpinäkyvää työnantajakuvaa rakennetaan käytännön toimenpiteiden kautta

Työnantajalupaus kertoo suurin piirtein, mitä on lupa odottaa, kun tulee yhteisöön töihin. Moni ajattelee lupausta työyhteisöstä ulospäin lähtevänä viestinä. Olisi kuitenkin outoa, jos tuleville työntekijöille luvataan muuta kuin nykyiselle henkilöstölle. Työnantajalupaus viestii molemmille ryhmille asioista, joita työnantaja sitoutuu edistämään ja joita se haluaa kunnioittaa. On itsestään selvää, että työnantajalupauksen tulee olla linjassa strategian kanssa.

Työnantajakuvan tulee olla aito, erottuva ja houkutteleva. Aitoa työnantajalupausta on mahdotonta muotoilla ymmärtämättä, millaista työpaikalla on työskennellä. Ymmärtäminen lähtee työntekijöiden kuuntelusta. Kilpailijoista erottuva työnantajalupaus edellyttää kilpailijoiden viestinnän tuntemista. Lisäksi työnantajalupauksen tulee olla houkutteleva ja puhutteleva. Tämän takia on tärkeää ymmärtää, mitä työnhakijat ajattelevat, haluavat ja odottavat.

Työnantajalupauksen rakentamiseen tarvitaan johdon ja henkilöstön osallistumista. Työnantajalupaus ei voi olla pelkästään HR:n tai markkinoinnin vastuulla. Johdon rooli korostuu, sillä heidän oletetaan toimivan esimerkkeinä muille. Siksi on tärkeää, että he osallistuvat muotoilutyöhön ja ymmärtävät, mitä on luvattu.

Nämä keinot auttavat varmistamaan osaajat nyt ja tulevaisuudessa!

Asiantuntijamme

HR-palveluillamme varmistat osaamisen kehittymisen ja oikeat osaajat

Kokeneet asiantuntijamme auttavat sinua henkilöstöhallinnon arjen pyörittämisessä ja sen kehittämisessä. Meiltä saat asiantuntevat HR-osaajat niin operatiiviseen, strategiseen ja kehitykseen liittyvään työhön - väliaikaisesti tai pidemmäksi aikaa.

Autamme työsuhdejuridisissa kysymyksissä sekä johtoryhmän, esihenkilöiden kuin organisaation kehittämisessä. Kauttamme onnistuu myös uusien osaajien monipuolinen rekrytointi ja soveltuvuusarviointi.

rekrytointipalvelu
collaboration casual two women_1440x440.jpg

Pysy ajan tasalla talouden ja työelämän muutoksista!

Voimmeko olla avuksi? Jätä yhteystietosi, niin olemme sinuun yhteydessä!

 
 

Share