Hyppää pääsisältöön
Henkilöstöjohtaja

Henkilöstöjohtaja tuo lisäarvoa johtoryhmään työntekijäymmärryksellään

Merkittävissä muutos- ja päätöstilanteissa ihmisten johtaminen korostuu. Osaajapula, pandemia, muutos etätyöhön ja paluu hybridityöhön sekä työelämän muuttunut tahti ovat isoja ja merkittäviä teemoja yrityksen menestymisen kannalta. Siksi onkin erittäin tärkeää, että henkilöstöasiat ovat aina johtoryhmän agendalla ja niin, että niistä puhutaan henkilöstöammattilaisen johdolla. Lue HR- ja palkkakonsultoinnin johtajamme Maiju Similän ajatukset aiheesta!

Olen huomannut, että jos henkilöstöjohtaja ei ole mukana keskusteluissa, niin henkilöstötyytyväisyyskyselyiden vastauksia, lähtövaihtuvuutta, sairauspoissaoloja ja henkilöstöön liittyviä euroja tulkitaan helposti mutu-tuntuman perusteella. Henkilöstöjohtajan rooliin kuuluukin analysoida ja ymmärtää näitä asioita, ei vain tuottaa dataa. Lue lisää työntekijäkokemuksen rakentamisesta: Lisää yrityksesi tuottavuutta paremmalla työntekijäkokemuksella.

Hyvä henkilöstöjohtaja on työntekijöiden iholla ja voi kertoa, miten yrityksen päätökset resonoivat ihmisissä. Hän vaikuttaa siihen, miten työntekijöiden mielipiteet kulkeutuvat johtoryhmän päätöksentekoon. Jos henkilöstöjohtaja ei ole mukana johtoryhmässä, iso osa viestinnästä ja työntekijöiden kuulemisesta jää vaillinaiseksi ja lakisääteiset tarpeet voivat jäädä huomiotta.

Työntekijöiden arvostaminen näkyy johtoryhmässä henkilöstöjohtajan kautta

Henkilöstöjohtaja tuo johtoryhmään lisäarvoa henkilöstöhallinnon kokonaisvaltaisella asiantuntemuksellaan. Hän nivoo yrityksen strategian ihmisiin ja liiketoimintaan sekä yrityksen tuleviin osaamistarpeisiin. Hyvä henkilöstöjohtaja varmistaa työntekijöiden hyvinvoinnin ja mahdollistaa organisaation tuen osaamisen kehittämiseen, kehittäen samalla myös yrityksen kilpailukykyä muuttuvassa markkinassa.

Henkilöstöjohtaja tuo myös osaamisdiversiteettiä johtoryhmäkeskusteluihin. Tutkimusten mukaan johtoryhmä tekee sitä parempia päätöksiä, mitä enemmän diversiteettiä sieltä löytyy.

Toinen iso muutos työelämässä liittyy empatiaan, ihmisläheisyyteen ja työskentelykulttuuriin. On hienoa huomata, että yrityksissä on alettu rakentaa kestävää yrityskulttuuria, jonka keskiössä on inhimillisyys. Työntekijöiden arvo ymmärretään entistä paremmin, mikä nostaa rimaa toimia arvojen mukaisesti sekä entistäkin kestävämmin ja eettisemmin.

Kokemukseni mukaan yrityskulttuuri muovautuu joka tapauksessa, johdetaan sitä tai ei. On arvovalinta, annetaanko yrityskulttuurin muotoutua mihin suuntaan tahansa vai halutaanko sitä johtaa aktiivisesti.

Maiju Similä

Yrityksillä ei ole varaa huonoon johtajuuteen

Tänä päivänä tieto kulkee lähes valon nopeudella, mikä tarkoittaa sitä, että epäkohdat tulevat nopeasti esiin ja vaativat välitöntä reagointia. Jos johtaminen yrityksessä ei ole hyvää tai ihmisiä kohdellaan huonosti, se tulee nopeasti julki. Esimerkiksi somessa pyörivissä videoissa kritisoidaan ja jopa pilkataan huonoja tapoja johtaa. Millaisilla yrityksillä on varaa tähän?

Myös hyvä johtajuus näkyy sosiaalisen median keskusteluissa entistä nopeammin ja näkyvämmin. Inhimilliset brändit kiinnostavat työnhakijoita. Hyvää johtajuutta vaalivat yritykset mainostavat työntekijöiden avulla itse itseään, eli työntekijät toimivat somekanavissa osana markkinointia.

Moderneissa yrityksissä ymmärretään, että vastakkainasettelu ei johda hyvään lopputulokseen, työtyytyväisyyteen ja työn imuun. Päinvastoin, joillain toimialoilla on jo tunnistettu yleistyvä käytäntö, että työntekijä vaihtaa työnantajayritystä jo koeajalla, jos työpaikka ei vastaa omaa arvomaailmaa. Tämä on iso muutos, johon työnantajien pitää pystyä sopeutumaan.

Henkilöstöjohtaminen on yhtä kuin kilpailukyky

Henkilöstöjohtajan pitää ymmärtää liiketoiminnan tunnuslukuja ja nähdä tavoitteet osana organisaation kehittymistä. Hänen tulisi nähdä myös pintaa syvemmälle: pysyä ajan tasalla työelämän muutoksista ja johtamistrendeistä ja poimia niistä omaan yritykseen sopivat työkalut.

Mielestäni on viestinnällisesti hankaloittavaa, jopa vanhakantaista puhua henkilöstöstrategiasta, koska sen tulee olla osa yrityksen koko strategiaa, ei irrallinen dokumentti. Strategia luo raamit henkilöstösuunnittelulle ja osaamisen kehittämiselle. Moderni henkilöstöjohtaminen on yhtä kuin yrityksen kilpailukyky.

Jos henkilöstöjohtaja ei ole mukana johtoryhmässä, voi käydä helposti niin, että henkilöstöasioita käydään johtoryhmässä läpi vain, kun ehditään. Jos muut asiat syövät aina henkilöstöasioiden aikaa, suosittelen ottamaan käyttöön juoksevan agendan. Kun johtoryhmän agendan asiajärjestys muuttuu, ovat henkilöstöasiat samalla viivalla muiden kanssa.

Aina ei kokeneenkaan henkilöstöjohtajan aika riitä kaikkeen. Meiltä Accountorilta löytyy HR-asiantuntemusta ja kokemusta, jolla voimme auttaa yritystäsi onnistumaan. Tarjoamme niin Interim HR-johtajia tukemaan liiketoimintaanne kuin operatiivista tukea auttamaan johdon ja esihenkilöiden työkuorman keventämisessä. Lisäksi sparraamme ja tuemme projektiluonteisissa HR-tarpeissa.

Asiantuntijamme

Haluatko kuulla lisää HR-palveluistamme? Jätä yhteydenottopyyntö, niin olemme sinuun pian yhteydessä!