Hyppää pääsisältöön
Artikkeli

10 keinoa vaikuttaa yrityksesi tulokseen

Alkusanat

Yrityksellä voi olla monenlaisia syitä tuloksen optimointiin. Yhdellä on tarve saada tulosta paremmaksi, toisella taas pienentää verorasitusta ja kolmas haluaa mahdollisimman hyvän tuloksen mahdollisimman pienin verorasituksin. Tasetta ja omavaraisuusastetta ei myöskään pidä unohtaa.

Sinun on hyvä huomioida, että käytössä olevat keinot edellyttävät kuitenkin johdonmukaisuutta. Kerran valitsemiasi tilinpäätöksen laatimisperiaatteita tulee noudattaa vuodesta toiseen. Saat muuttaa valitsemiasi jaksotus- ja arvostusratkaisuja vain, jos siihen on painavat syyt, kuten yrityksen toiminnan muuttuminen tai omaisuuden nopeampi arvonmenetys.

On myös muistettava suunnitelmallisuus ja ennakointi. Ennakointi on tärkeää varsinkin, jos yritykselläsi menee huonosti, jotta oma pääoma saadaan säilymään. Jos yritykselläsi taas menee hyvin, selviät hyvällä suunnitelmalla maksamalla vain hieman enemmän veroja.

Listasimme kymmenen keinoa, miten voit parantaa yrityksesi tulosta:

1. Toimitusten ajankohta

Kun yritykselläsi on valmistustoimintaa, voit vaikuttaa liikevaihtoosi toimituksen ajankohdalla. Jos toimitus on ennen tilikauden päättymistä, niin kate tuloutuu kuluvalle vuodelle. Jos toimitus on vasta tilikauden päättymisen jälkeen, tuote on varastossasi omakustannusarvolla. Et saa kikkailla laskutuspäivällä, sillä toimituspäivä ratkaisee. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että jos asiakkaallesi sopii tavaran toimitus tammikuun alussa joulukuun lopun sijaan, voit saada siirrettyä tulosta hieman toisen vuoden puolelle.

Jos yritykselläsi on pitkäkestoisia projekteja, on viisasta harkita osatuloutuksen käyttöönottoa keskeneräisten töiden osalta.

2. Varastojen arvonmuutos

Voit vaikuttaa yrityksesi tulokseen vaihtamalla varastosi arvostusmenetelmää. Valitulla menetelmällä voi olla merkittävä vaikutus varastosi arvoon. Muutos pitää tehdä perustellusti ja sen on oltava pitkän ajan ratkaisu. Usein hyvä peruste arvostusmenetelmän vaihtoon on liiketoiminnan laajentuminen. Yrityksesi voi esimerkiksi huomioida varaston arvoon myös hankinnan ja valmistuksen välillisiä menoja, kuten esimerkiksi kuljetus- ja vakuutusmenoja. Myös tuotantoon liittyvän lainan korkomenoja voidaan sisällyttää varaston arvoon. Tällaisten kustannusten huomioiminen edellyttää kustannuslaskelmien laatimista.

On myös tärkeää, että tarkistat kaikkien muidenkin taseen omaisuuserien oikea arvostuksen.

3. Hankintojen siirtäminen

Jos yritykselläsi on takana huono vuosi, voit saada tulosta parempaan suuntaan siirtämällä hankinnat seuraavalle tilikaudelle - varsinkin pienemmässä yrityksessä. Jos taas tulosta on tarpeen pienentää, voit harkita joidenkin tulevien hankintojen aikaistamista.

Sinun kannattaa esimerkiksi miettiä, hankitko auton tai työkoneen leasingsopimuksella, jolloin tulosta pienentää maksetut leasingvuokrat, vai osamaksulla, jolloin voit tehdä siitä täydet poistot verotuksessa, jos hankittu auto tai kone on otettu elinkeinotoiminnan käyttöön verovuoden aikana. On syytä kuitenkin huomata, että koneen tai laitteen koekäyttö ei vielä ole laissa tarkoitettua käyttöönottoa. Verotuksessa tehtävä poisto voi olla korkeintaan 25 prosenttia verotuksen poistamattomasta hankintamenosta.

Pieni vaikutus voi olla silläkin, jos hankit jo vuoden lopussa esimerkiksi koko seuraavan vuoden toimistotarvikkeet tai henkilökunnan kahvit. Silloin voit kirjata ne suoraan vähennyskelpoisiksi kuluiksi. Toisaalta näitä vähennyksiä ei silloin ole seuraavana vuonna.

4. Palkat ja palkkiot

Voit omistajayrittäjänä nostaa palkkaa yhtiöstä tarpeesi mukaisesti. Jos nostat palkkaa, sinun pitää kuitenkin huolehtia, että se on suunnitelmallista ja kirjattu palkkakirjanpitoon, jottei nostoa sekoiteta lainaan tai peitellyksi osingoksi. Palkasta aiheutuu aina myös sivukuluja yrityksen kuluksi. Tulosta voi myös optimoida palkan ja osingon määrän oikealla mitoituksella.

Toiminimiyrittäjä eroaa muista, sillä hän ei itse eikä hänen puolisonsa tai myöskään hänen alle 14-vuotias lapsensa voi nostaa yrityksestä palkkaa.

liikevoitto

5. Suunnitelmien mukaiset poistot

Kun yritykseesi hankintaan uusia koneita tai laitteita, sinun on mietittävä, kuinka pitkään arvioit niiden olevan käytössä. Aktivoinnin aikaraja on kolmen vuoden taloudellinen käyttöaika. Tulevaisuuden ennustaminen on vaikeaa, ja siksi tässä on pieni jouston paikka. Toteutettua poistosuunnitelmaa ei voi muuttaa muuta kuin perustelluista syistä. Uuden hankinnan kohdalla on muistettava, että käyttöönottoajankohta määrää, milloin poistot voidaan tehdä. Esimerkiksi tilikauden lopussa hankittu kalusto, kone tai laite, jota ei vielä kuitenkaan käytetä elinkeinotoiminnassa, ei oikeuta poistojen vähentämiseen verotuksessa.

Pienet yritykset on vapautettu suunnitelman mukaisten poistojen tekemisestä, joten ne voivat tehdä poistot verotuksessa hyväksyttävien enimmäispoistojen mukaisesti.

Vuonna 2020 voimaan tullut uusien käyttöomaisuuskoneiden ja -kaluston tuplapoistomahdollisuus on jatkettu verovuoteen 2025 saakka. Korotettu poisto pienentää sekä kirjanpidon tulosta että verotettavaa tuloa. Samalla kun verotettava tulo pienenee, vaikuttaa kaluston arvo pienemmällä arvolla nettovarallisuuteen, joka taas vaikuttaa omistajan yritystulon verotukseen. Jos myyt kalustoa, josta on tehty korotetut poistot, myyntivoitto on suurempi kuin silloin, jos olisit tehnyt ns. normaalit poistot.

6. Kehittämismenojen aktivointi

Tuotekehitystä tekevä yritys voi pystyä aktivoimaan kulujaan kehittämismenoina tietyin edellytyksin. Tilikautesi tulos paranee, kun aktivoit kehittämismenot taseeseen ja teet niistä poistoja vuosittain.

Kehittämistoiminta tarkoittaa uusien tai merkittävästi parempien tuotteiden, prosessien, laitteiden, raaka-aineiden, järjestelmien tai palvelujen kehittämistä tuotantokuntoon. Kehittämismenoja voivat olla esimerkiksi toimintaan osallistuneiden henkilöiden palkat ja henkilösivukulut tai ulkopuoliset palvelut.

Osakeyhtiössä, henkilöyhtiöissä ja osuuskunnassa varojenjakona ei kuitenkaan voi jakaa aktivoituja kehitysmenoja vastaavaa määrää.

7. Aineettomien hyödykkeiden aktivoinnit

Voit parantaa tulosta aktivoimalla pitkävaikutteisten kulujen eriä. Näitä ovat esimerkiksi vuokratun liikehuoneiston suurehkot korjaukset. Yrityksesi voi valita, kirjataanko kulu kerralla vai vähennetäänkö se vuosikuluna.

Sinun täytyy kuitenkin ottaa verotus huomioon. Hyvä esimerkki tästä on vuokratiloissa toimivan ravintolan iso peruskorjaus: Kirjanpitolain mukaan kustannukset saisi vähentää kerralla, mutta verotuksessa voidaan katsoa, että kyseessä on pitkällä aikavälillä vaikuttava toimenpide ja siksi se pitää vähentää poistoina. Silloin on järkevää toimia samalla tavalla molemmissa.

miten parantaa yrityksen tulosta

8. Toimintavaraus palkoista

Toiminimi tai henkilöyhtiö, jonka yhtiömiehinä on vain luonnollisia henkilöitä, voi tehdä toimintavarauksen maksetuista palkoista. Varauksella pystyy siirtämään verotettavaa tuloa verotettavaksi myöhempänä vuonna. Varauksen tekeminen pienentää tulosta, purkaminen taas lisää sitä.

Toimintavaraus saa olla enintään 30 prosenttia tilikauden päättymistä edeltäneiden 12 kuukauden aikana maksettujen, ennakonpidätyksen alaisten palkkojen määrästä. Jos olet aikaisempina vuosina tehnyt täydet varaukset ja nyt palkkoja onkin vähemmän, varausta on pakko purkaa. Yrityksesi saa maksimihyödyn, kun toimintavarausta voidaan tehdä suunnitellusti, ja sen tekoa säästetään hyville vuosille ja puretaan heikompina vuosina.

9. Luottotappioiden kirjaukset

Luottotappioiden kirjauskäytäntöjä voi olla mahdollista ja syytäkin muuttaa, jos niiden kirjausta on viivytelty. Voit alkaa kirjata maksamattomia laskuja luottotappioiksi, kun niitä on karhuttu pari kertaa.

Velallisen ei tarvitse olla konkurssissa, jotta myyntisaamisen luottotappio voidaan kirjata. Joskus yritykset kuitenkin pitävät saamisia liian pitkään taseessa. Kirjanpitolain mukaisen ”oikean ja riittävän kuvan” antamiseksi todennäköiset luottotappiot on pakko kirjata.

Luottotappiokirjauksesta huolimatta saatavan perintää ei lopeteta ja suoritus saadaan, niin se kirjataan uudelleen tuotoksi.

10. Velkaa pääomaksi

Yritys voi säästää rahoituskuluissa, jos se muuttaa osakkaiden yhtiölle antamia lainoja eli yhtiön velkaa oman pääoman eräksi. Omaksi pääomaksi muuttamisen jälkeen kyseisistä rahoituseristä ei ole enää korkomenoja. Samalla myös esim. negatiivinen oma pääoma saadaan positiiviseksi.

Avaimet liiketuloksen optimointiin

 • Suunnitelmallisuus

  Esimerkiksi investointien tekoon tai tuotteiden toimituksiin liittyvät muutokset on syytä suunnitella hyvissä ajoin ennen tilikautesi päättymistä. Ajoissa liikkeellä olo on erityisen tärkeää silloin, jos yrityksesi tulos näyttää heikkenevän tai tuloksesta on tulossa suuri ja halutaan vaikuttaa esimerkiksi verotettavan tulon määrään.

 • Johdonmukaisuus

  Huomioi kirjanpitolain edellyttämä johdonmukaisuuden periaate. Kun tilinpäätöksen laatimisperiaatteita muutetaan, se on pitkäaikainen valinta, jota on noudatettava tilikaudesta toiseen.

 • Verosuunnittelu

  Erota verosuunnittelu ja veronkierto. Verosuunnittelu on verosäännösten puitteissa laillista.

 • Asiantuntija avuksi

  Accountorin kirjanpitäjäsi auttaa mielellään käymään tilannettasi läpi!

Asiantuntijamme

collaboration casual two women_1440x440.jpg

Pysy ajan tasalla talouden ja työelämän muutoksista!

Voimmeko olla avuksi? Jätä yhteystietosi, niin olemme sinuun yhteydessä!

 
 

Share