Hyppää pääsisältöön
Artikkeli

10 keinoa vaikuttaa yrityksesi tulokseen

Alkusanat

Yrityksellä voi olla monenlaisia syitä tuloksen optimointiin. Yhdellä on tarve saada tulosta kohennettua, toisella taas välttää suurempi verorasitus ja kolmas haluaa mahdollisimman hyvän tuloksen mahdollisimman pienin verorasituksin. On hyvä huomioida, että käytössä olevat keinot edellyttävät kuitenkin johdonmukaisuutta. Kerran valittuja tilinpäätöksen laatimisperiaatteita pitääkin noudattaa vuodesta toiseen. Valittuja jaksotus- ja arvostusratkaisuja saa muuttaa vain, jos siihen on painavat syyt, kuten yrityksen toiminnan muuttuminen tai omaisuuden nopeampi arvonmenetys.

On myös muistettava suunnitelmallisuus ja ennakointi. Ennakointi on tärkeää varsinkin silloin, jos yrityksellä menee huonosti, jotta oma pääoma säilyy. Jos yrityksellä taas menee liian hyvin, hyvällä suunnitelmalla siitä selviää maksamalla vain hieman enemmän veroja.

Listasimme kymmenen keinoa, joilla voit vaikuttaa yrityksesi tulokseen:

1. Toimitusten ajankohta

Kun yrityksellä on valmistustoimintaa, voi liikevaihtoon vaikuttaa toimituksen ajankohdalla. Jos toimitus on ennen tilikauden päättymistä, kate tuloutuu. Jos toimitus on vasta tilikauden päättymisen jälkeen, tuote on varastossa hankintamenona. Laskutuspäivällä ei saa kikkailla, toimituspäivä ratkaisee. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että jos asiakkaalle sopii tavaran toimitus tammikuun toisella viikolla joulukuun viimeisen sijaan, voi tulosta saada siirrettyä hieman toisen vuoden puolelle.

2. Varastojen arvonmuutos

Tulokseen voi vaikuttaa vaihtamalla varaston arvostusmenetelmää. Valitulla menetelmällä voi olla merkittävä vaikutus varaston arvoon. Muutos pitää tehdä perustellusti ja sen on oltava pitkän ajan ratkaisu. Usein hyvä peruste arvostusmenetelmän vaihtoon on liiketoiminnan laajentuminen. Yritys voi esimerkiksi huomioida varaston arvoon myös hankinnan ja valmistuksen välillisiä menoja kuten esimerkiksi kuljetus- ja vakuutusmenoja. Myös tuotantoon liittyvän lainan korkomenoja voidaan sisällyttää varaston arvoon. Tällaisten kustannusten huomioiminen edellyttää kustannuslaskelmien laatimista.

3. Hankintojen siirtäminen

Jos takana on huono vuosi, voi varsinkin pienemmässä yrityksessä hankintojen siirtäminen seuraavalle tilikaudelle auttaa saamaan tulosta parempaan suuntaan. Jos taas tulosta on tarpeen pienentää, voidaan harkita joidenkin tulevien hankintojen aikaistamista.

Kannattaa esimerkiksi miettiä, hankkiiko auton leasingillä, jolloin tulosta pienentää leasingmaksut, vai osamaksulla, jolloin siitä voi tehdä täydet poistot verotuksessa, jos auto on ollut elinkeinotoiminnan käytössä verovuoden aikana. On syytä kuitenkin huomata, että koneen tai laitteen koekäyttö ei vielä ole laissa tarkoitettua käyttöönottoa. Verotuksessa tehtävä poisto voi olla korkeintaan 25 prosenttia verotuksen poistamattomasta kaluston arvosta.

Pieni vaikutus voi olla silläkin, jos hankkii jo vuoden lopussa esimerkiksi koko seuraavan vuoden toimistotarvikkeet tai henkilökunnan kahvit. Silloin ne voi kirjata suoraan vähennyskelpoisiksi kuluiksi. Toisaalta näitä vähennyksiä ei silloin ole seuraavana vuonna.

operatiivinen-HR

4. Palkat ja palkkiot

Omistajayrittäjä voi nostaa palkkaa tarpeensa mukaisesti, kun hän ei ole työsuhteessa yritykseensä. Jos palkkaa nostetaan, pitää kuitenkin huolehtia, että se on suunnitelmallista ja kirjattu palkkakirjanpitoon, jottei nostoa sekoiteta lainaan tai peitellyksi osingoksi. Palkasta aiheutuu aina myös sivukuluja yrityksen kuluksi. Toiminimiyrittäjä eroaa muista, sillä ei hän itse eikä hänen puolisonsa eikä myöskään hänen alle 14-vuotias lapsensa voi nostaa yrityksestä palkkaa.

5. Suunnitelmien mukaiset poistot

Kun yritykseen hankintaan uusia koneita tai laitteita, on mietittävä, kuinka pitkään niiden arvioidaan olevan käytössä. Aktivoinnin aikaraja on kolmen vuoden taloudellinen käyttöaika. Tulevaisuuden ennustaminen on vaikeaa, ja siksi tässä on pieni jouston paikka. Toteutettua poistosuunnitelmaa ei voi muuttaa muuta kuin perustelluista syistä. Uuden hankinnan kohdalla on muistettava, että käyttöönottoajankohta määrää, milloin poistot voidaan tehdä. Esimerkiksi tilikauden lopussa hankittu kalusto, kone tai laite, jota ei vielä kuitenkaan käytetä elinkeinotoiminnassa, ei oikeuta poistojen vähentämiseen verotuksessa.

Pienet yritykset on vapautettu suunnitelman mukaisten poistojen tekemisestä, joten ne voivat tehdä poistot verotuksessa hyväksyttävien enimmäispoistojen mukaisesti.

Vuonna 2020 voimaan tullut uusien käyttöomaisuuskoneiden ja -kaluston tuplapoistomahdollisuus saa jatkoa verovuoteen 2025. Korotettu poisto pienentää sekä kirjanpidon tulosta että verotettavaa tuloa. Samalla, kun verotettava tulo pienenee, vaikuttaa kaluston arvo pienemmällä arvolla nettovarallisuuteen, joka vaikuttaa omistajan yritystulon verotukseen. Jos kalustoa, josta on tehty korotetut poistot, myydään, myyntivoitto on suurempi kuin silloin, jos oltaisiin tehty ns. normaalit poistot.

6. Kehittämismenojen aktivointi

Tuotekehitystä tekevä yritys voi pystyä aktivoimaan kulujaan kehittämismenoina tietyin edellytyksin. Tilikauden tulos paranee, kun kehittämismenot aktivoidaan taseeseen ja niistä tehdään poistoja vuosittain.

Kehittämistoiminta tarkoittaa uusien tai merkittävästi parempien tuotteiden, prosessien, laitteiden, raaka-aineiden, järjestelmien tai palvelujen kehittämistä tuotantokuntoon. Kehittämismenoja voivat olla esimerkiksi toimintaan osallistuneiden henkilöiden palkat ja henkilösivukulut tai ulkopuoliset palvelut.

Osakeyhtiössä, henkilöyhtiöissä ja osuuskunnassa varojenjakona ei kuitenkaan voi jakaa aktivoituja kehitysmenoja vastaavaa määrää.

7. Aineettomien hyödykkeiden aktivoinnit

Tulosta voi parantaa aktivoimalla aineettomien hyödykkeiden eriä. Näitä ovat esimerkiksi vuokratun liikehuoneiston suurehkot korjaukset. Yritys voi valita, kirjataanko kulu kerralla vai vähennetäänkö se vuosikuluna.

Verotus täytyy kuitenkin ottaa huomioon. Hyvä esimerkki tästä on vuokratiloissa toimivan ravintolan iso peruskorjaus:

Kirjanpitolain mukaan kustannukset saisi vähentää kerralla, mutta verotuksessa voidaan katsoa, että kyseessä on pitkällä aikavälillä vaikuttava toimenpide ja siksi se pitää vähentää poistoina. Silloin on järkevää toimia samalla tavalla molemmissa.

hr-asiantuntija

8. Toimintavaraus palkoista

Toiminimi tai henkilöyhtiö, jonka yhtiömiehinä on vain luonnollisia henkilöitä, voi tehdä toimintavarauksen maksetuista palkoista. Varauksella pystyy siirtämään verotettavaa tuloa verotettavaksi myöhempänä vuonna. Varauksen tekeminen pienentää tulosta, purkaminen taas lisää sitä.

Toimintavaraus saa olla enintään 30 prosenttia tilikauden päättymistä edeltäneiden 12 kuukauden aikana maksettujen, ennakonpidätyksen alaisten palkkojen määrästä. Jos aikaisempina vuosina on tehty täydet varaukset ja nyt palkkoja onkin vähemmän, varausta on pakko purkaa. Varauksesta saa maksimihyödyn, kun sitä voidaan tehdä suunnitellusti ja sen tekoa säästetään hyville vuosille, ja sitä puretaan heikompina vuosina.

9. Luottotappioiden kirjaukset

Luottotappioiden kirjauskäytäntöjä voi olla mahdollista ja syytäkin muuttaa, jos niiden kirjausta on viivytelty. Maksamattomia laskuja voi alkaa kirjata luottotappioiksi, kun niitä on karhuttu pari kertaa.

Saamisen määrä vaikuttaa perintätoimien määrään ja laatuun. Velallisen ei tarvitse olla konkurssissa, jotta myyntisaamisen luottotappio voidaan kirjata. Joskus yritykset kuitenkin pitävät saamisia liian pitkään taseessa. Jos rahoja ei ole kuulunut puoleen vuoteen ja niitä on peritty pari kertaa, ovat ne hyvin todennäköisesti luottotappioita.

10. Velkaa pääomaksi

Yritys voi säästää rahoituskuluissa, jos se muuttaa osakkaiden yhtiölle antamia lainoja eli yhtiön velkaa oman pääoman eräksi. Omaksi pääomaksi muuttamisen jälkeen kyseisistä rahoituseristä ei ole enää korkomenoja.

Avaimet tuloksen optimointiin

Suunnitelmallisuus.

Esimerkiksi investointien tekoon tai tuotteiden toimituksiin liittyvät muutokset on syytä suunnitella hyvissä ajoin ennen tilikauden päättymistä. Ajoissa liikkeellä olo on erityisen tärkeää silloin, jos yrityksen tulos näyttää heikkenevän tai tuloksesta on tulossa suuri ja halutaan vaikuttaa esimerkiksi verotettavan tulon määrään.

Johdonmukaisuus.

Huomioi kirjanpitolain edellyttämä johdonmukaisuuden periaate. Kun tilinpäätöksen laatimisperiaatteita muutetaan, se on pitkäaikainen valinta, jota on noudatettava tilikaudesta toiseen.

Verosuunnittelu.

Erota verosuunnittelu ja veronkierto. Verosuunnittelu on verosäännösten puitteissa laillista.

Asiantuntija avuksi.

Kirjanpitäjäsi auttaa mielellään käymään tilannettasi läpi!

Asiantuntijamme

collaboration casual two women_1440x440.jpg

Pysy ajan tasalla talouden ja työelämän muutoksista!

Voimmeko olla avuksi? Jätä yhteystietosi, niin olemme sinuun yhteydessä!

 
 

Share