Hyppää pääsisältöön
Blogi

Ethän kompastu - fiksu suunnittelee veronsa!

Verosuunnittelu on vapaaehtoista ja keinoja on useita

Esimerkkejä verosuunnittelusta:
  • Verotuspoistojen hyllyttäminen
  • Verotusperusteisen varauksen purkaminen
  • Toimintavaraus
  • Palkan ja osingon ero
  • Yritysjärjestelyt, yritysmuodon muutokset ja sukupolvenvaihdossuunnitelmat
  • Ennakkotilinpäätös
     

Verotettavan tulon kasvattamiseksi voi suunnitella esimerkiksi verotuspoistojen hyllyttämistä tai tehdyn verotusperusteisen varauksen purkamista. Poistojen hyllyttäminen tarkoittaa, että kirjanpidon poistot ovat suuremmat kuin verotuksessa vaadittavat poistot. Verotuksessa joko ei vaadita verovuoden poistoja vähennettäväksi lainkaan tai vaaditaan vähennettäväksi pienempi määrä kuin kirjanpidossa. Kirjanpidon ja verotuspoistojen erotus viedään verotuksellisesti hyllylle.

Esimerkki:

Jos kirjanpidossa on tehty kaluston poistoja 10 000 euroa ja verotuksessa vaaditaan vähennettäväksi irtaimen poistoja vain 2 000 euroa, 8 000 euroa kirjataan verolomakkeelle 12A hyllypoistoiksi mahdollisesti käytettäväksi myöhempinä verovuosina. Jos enimmäispoisto verotuksessakin olisi ollut 10 000 euroa, verotettava tulo kasvaa 8 000 eurolla, kun se osa poistoista jätetään vähentämättä nyt ja hyllytetään tulevia vuosia varten.

Joskus on mahdollista siirtää tuloja tai menoja seuraavalle verovuodelle taikka aikaistaa liiketoimia kuluvalle vuodelle. Kehittämismenojen ja esimerkiksi suurehkojen korjausmenojen kohdalla voidaan valita, kirjataanko meno vuosikuluksi pienentämään tulosta vai pitkävaikutteiseksi menoksi taseeseen, jolloin menolla ei ole tulosvaikutusta muutoin kuin poistojen kautta.

Toimintavarauksella voidaan vaikuttaa hallitusti verotettavan tulon määrään

Yksityiset elinkeinonharjoittajat ja henkilöomisteiset henkilöyhtiöt (kommandiittiyhtiö, avoin yhtiö) voivat tehdä tilikauden päättymisestä edeltävien 12 kuukauden aikana maksettujen ennakonpidätyksen alaisten palkkojen perusteella toimintavarauksen. Varauksen tekeminen pienentää tulosta. Toisaalta, jos on tehty suurin verotuksessa hyväksyttävä varaus ja palkat ovat myöhempinä vuosina pienemmät, varausta joudutaan pakosta purkamaan, jolloin tulos kasvaa.

Esimerkki:

Jos palkkoja on maksettu 50 000 euroa, enimmäisvaraus voidaan tehdä 15 000 euron suuruisena, ellei taseessa ole aikaisempina vuosina tehtyä toimintavarausta (50 000 x 30%). Tehty varaus pienentää kirjanpidon tulosta ja verotettavaa tuloa. Jos seuraavana vuonna palkkoja on 30 000 euroa, enimmäisvaraus on 9 000 euroa, jolloin on pakko tulouttaa verovuoden tulokseen vähintään 6 000 euroa. Jos halutaan suurempi tulo, tuloutetaan varausta enemmän tai vaikkapa koko varaus, joka on kertynyt aikaisempina vuosina.

Omistajayrittäjän verosuunnittelu – palkkaa vai osinkoa?

Omistajayrittäjä voi tehdä omaa verosuunnitteluaan esimerkiksi vertailemalla eri vaihtoehtoja, nostaako yhtiöstä palkkaa vai osinkoa vai olisiko mahdollista nostaa varoja svop-rahastosta luovutusvoittoverotusta koskevin säännöksin ilman veroseuraamuksia. Lähtökohtana tällaiseen suunnitteluun on omistajan oma rahantarve eli paljonko hän tarvitsee rahaa elantomenoihinsa ja sen jälkeen voidaan selvittää, mikä on eri vaihtoehtojen verovaikutus. Kun nostetaan varoja osakeyhtiöstä, osakeyhtiölain noudattaminen pitää muistaa.

Yksityinen elinkeinonharjoittaja ei kuitenkaan voi nostaa palkkaa omasta yrityksestään. Hän ei voi maksaa palkkaa myöskään puolisolleen eikä alle 14-vuotiaalle lapselleen.

Palkka sivukuluineen on vähennyskelpoista kulua yhtiön verotuksessa ja palkka on kokonaan veronalaista ansiotuloa saajalle. Osinkoa ei vähennetä yrityksen tulosta. Osinko maksetaan tulosta, josta yhtiö on maksanut tuloverot. Osingosta verotetaan myös osingonsaajaa, tosin huojennetusti. 

Yksityisen elinkeinonharjoittajan kannattaa selvittää veroilmoituksen täyttämisen yhteydessä viimeistään, onko verotuksellisesti edullisinta, että yrityksen tulo on kokonaan ansiotuloa vai osittain pääomatuloa. Jos valitsee vaihtoehdoksi yritystulon nostamisen ansiotulona kokonaan tai pääomatulona 10 % nettovarallisuudesta, valinta pitää muistaa merkitä veroilmoitukselle. Yksityisen elinkeinonharjoittajan verotukseen vaikuttavat myös yrittäjän henkilökohtaiset muut tulot ja vähennykset.

Yhtiön ja omistajan tai lähipiirin välisissä liiketoimissa on kiinnitettävä huomioita käyvän arvon periaatteeseen. Tällaisissakin liiketoimissa on toimittava kuten toimittaisiin ulkopuolisten osapuolten kanssa. Mikäli verotuksessa katsotaan, että on toimittu tavalla, joka ei vastaa asian tarkoitusta ja luonnetta taikka osakas on saanut yhtiöltään perusteetonta etuutta, verotus voidaan toimittaa veronkierto- ja/tai peitellyn osingon säännöksen perusteella.

Kannattaa myös huomioida, että yritysjärjestelyt, yritysmuodon muutokset ja sukupolvenvaihdossuunnitelmat kuuluvat pitemmän tähtäyksen verosuunnitteluun, joka on syytä tehdä huolella, jotta järjestelystä ei tule jälkeenpäin tarkasteltuna ikäviä yllätyksiä.

Lue lisää aiheesta: Osinkovero - Milloin kannattaa nostaa palkkaa ja milloin osinkoja?
Tutustu palveluumme: Palkkaa vai osinkoa -palvelulla optimoit henkilökohtaiset verosi

Ennakkotilinpäätöksen laatiminen on mainio keino varautua tulevaan

Ennakkotilinpäätöksen laatiminen noin 3 – 4 kuukautta ennen tilikauden päättymistä ennustaa tulevaa tilikauden sekä kirjanpidollista tulosta että verotettavaa tuloa. Kirjanpidon ja verotuksen säännöissä on eroja, joten kirjanpidon tulos ei aina – useinkaan – ole sama kuin verotettava tulo.

Ennakkotilinpäätöksessä tehdään normaalit tilinpäätösjaksotukset, varastonmuutos- ja poistokirjaukset. Tässä vaiheessa voi vielä olla mahdollisuus vaikuttaa tulo- ja menokirjausten suuruuteen sekä niiden ajalliseen kohdistamiseen. Alustavasta verolaskelmasta nähdään, onko kaikki tarvittavat verosuunnittelumahdollisuudet käytetty. Pitemmän tähtäyksen suunnitelmat voivat saada tällä tavalla hyvän aloituksen ja tarvittavat alkutiedot.

Lue lisää: Ennakoi tuleva tilanne – tee ennakkotilinpäätös!

Loppusanat

Verosuunnittelu säästää sinut ikäviltä yllätyksiltä.

On hyvä huomioida, että verosuunnitteluun pitää liittyä myös liiketoiminnallinen peruste. Muutoin veronminimointi voi johtaa veronkiertosäännöksen piiriin.

Asioiden huolellinen suunnittelu voi myös vaatia aikaa ja rahaa eri vaihtoehtojen kartoittamisessa, mahdollisten ennakkoratkaisujen hakemisessa ja toimenpiteiden toteuttamisessa. Silti ajankäyttö ja valmistelusta aiheutuneet kustannukset kannattavat, jotta välttyy ikäviltä yllätyksiltä ja suuremmilta veroseuraamuksilta mahdollisine sanktiomaksuineen.

Asiantuntijamme

collaboration casual two women_1440x440.jpg

Pysy ajan tasalla talouden ja työelämän muutoksista!

Tarvitsetko apua yritystoiminnan haasteissa? Jätä yhteystietosi, niin olemme sinuun yhteydessä!

 
 

Share