Hyppää pääsisältöön
Asiantuntijapalkkio-Yhtioni-vai-minun-oma-kuluni

Asiantuntijapalkkio - Yhtiön vai minun kuluni?

Yhtiön elämänkaaren aikana tarvitaan usein erilaisia vero- ja lakiasiantuntijapalveluja kirjanpito- tai palkanlaskentapalvelujen lisäksi. Tarpeita asiantuntijapalveluihin tulee sekä yhtiölle että osakkaalle. Saattaa olla, että raja harmaantuu, mikä asiantuntijapalkkio on yhtiön liiketoimintaan liittyvää kulua ja mikä itseasiassa liittyykin osakkaan omaan tulonhankkimiseen.


Yhtiössä voidaan muun muassa suunnitella yrityskauppoja ja -järjestelyjä tai yhtiölle voidaan tehdä muuta verosuunnittelua. Osakas voi luopua osakkeistaan tai ottaa yhtiöön mukaan uusia osakkaita. Osakas voi myös pyytää neuvoja ja teettää verosuunnittelua omaan verotukseensa.

Verotuksen näkökulmasta on tärkeää kohdistaa asiantuntijan työstä laskuttama palkkio oikealle verovelvolliselle. Jos yhtiö maksaa osakkaan yksityismenoja, verotuksessa kyse on peitellystä osingonjaosta. Se taas tarkoittaa yhtiölle vähennyskelvotonta kulua ja osakkaalle tulonlisäystä omassa verotuksessaan. Peitelty osinko on osakkaalle 75 %:sti ansiotuloa. Lisäksi näiden tulonlisäysten päälle voi tulla korkoja ja sanktioita.

Vähennyskelpoisuus

Verolainsäädännössä asiantuntijakuluille ei ole erikseen omaa pykäläänsä. Vähennyskelpoisuus ratkaistaan yleisten säännösten perusteella, eli kenen tulonhankkimistoimintaan asiantuntijapalvelu liittyy. Vähennyskelpoisuuden rajoja on koeteltu verotus- ja oikeuskäytännössä. Usein asiantuntijakulut ja niiden vähennyskelpoisuus tai -kelvottomuus nousevat esille verotarkastuksissa, mutta myös säännönmukaisen verotuksen yhteydessä voidaan selvitellä tarkemmin yhtiön veroilmoituksella vähennettäväksi vaadittuja kuluja.

Kenen tulonhankkimista tai säilyttämistä kulu edistää?

Kun arvioidaan, kenen kulusta on kyse, lähdetään siis liikkeelle siitä, kenen tulonhankkimista tai säilyttämistä kyseinen kulu edistää. Esimerkiksi yhtiön yritys- tai rahoitusjärjestelystä aiheutuneet kulut ovat pääsääntöisesti yhtiön tulonhankkimiseen tai säilyttämiseen liittyviä menoja.  Joskus kuitenkin asiantuntijaa on käytetty neuvontaan, joka koskee sekä yhtiötä että osakasta. Tällöin palkkiolaskun kohdistaminen oikealle verovelvolliselle voidaan joutua arvioimaan ja osa palkkiolaskusta kuulukin osakkaalle henkilökohtaisesti.  

Asiantuntijapalkkio-Yhtion-vai-osakkaan-kulu

Osakkaan kulu

Veroilmoituksen tekeminen osakkaalle tai ennakkoratkaisuhakemuksen laatiminen osakkaan verotukseen liittyen on selvästi osakkaan henkilökohtaisessa intressissä. Samoin osakkaalle verotuksellisesti edullisemman vaihtoehdon löytäminen palkka vai osinkoa -kysymykseen liittyy lähtökohtaisesti osakkaan tulonhankkimiseen. Siinä pohditaan varojen nostamista osakeyhtiöstä nimenomaan osakkaan lähtökohdista ja tarpeista, osakkaan verotusta ajatellen. Myös osakkeiden luovutukset ja siihen liittyvät laskelmat ym. asiantuntija-apu edistävät lähtökohtaisesti osakkeen luovuttajan tulonhankintaa. Tällaiset asiantuntijakulut kuuluvat osakkaalle eivätkä yhtiön kuluksi.

Yhtiön kulu

Vaikka osakkeiden luovutustilanteessa pääsääntönä on, että kulu on osakkeiden luovuttajan kulua, oikeuskäytännössä on kuitenkin hyväksytty asiantuntijakulut yhtiön kuluiksi tietyissä tilanteissa. Nämä tilanteet ovat liittyneet julkisesti noteerattuun yhtiöön. Yhtiön kuluksi hyväksyttiin asiantuntijakulut, kun julkisesti noteerattu yhtiö oli julkisen ostotarjouksen kohteena (KHO 2013:27 ja KHO 2013 T 549).

 

Asiantuntijapalveluiden käyttäminen on järkevää ja kannattavaa niin veroseuraamusten kuin muidenkin riskien minimoimiseksi. Tärkeää kuitenkin on huomioida, että asiantuntijapalkkiosta laadittu lasku on oikein, palvelu on dokumentoitu oikein ja palkkio on kohdistettu oikealle verovelvolliselle. Oikealla toiminnalla vältytään ikäviltä jälkiseuraamuksilta.

Asiantuntijamme

Tilaa kutsu webinaari tapahtuma uutiskirje_Accountor.jpg

Pysy ajan tasalla talouden ja työelämän muutoksista!

Tarvitsetko apua? Jätä yhteydenottopyyntö - asiantuntijamme auttavat sinua mielellään!

 
 

Share