Hyppää pääsisältöön
Blogi
one advice to nordic companies

Uskalla luottaa dataan – tiedolla johtaminen on valintoja

Datalla johtamisesta tehdään usein liian vaikeaa. Loppujen lopuksi kyse on siitä, että otetaan saatavilla oleva data käyttöön ja uskalletaan luottaa dataan päätöstä tehtäessä. Accountorin tapa johtaa datalla voi epävarmassa taloustilanteessa ratkaista yrityksen menestyksen, ja auttaa yhteiskunnallista päätöksentekoa laajemminkin.

Yhteiskunnan sulkutoimien käynnistyessä koronapandemian käynnistyttyä vuoden 2020 alkupuolella piti kaikkien yritysten miettiä, minkälaisia toimenpiteitä muuttunut tilanne vaatii. Edellisten kriisien oppeihin nojaten – ja ehkä myös tunteen pohjalta – monet yritykset päätyivät irtisanomaan työntekijöitä ja toteuttamaan erilaisia leikkaustoimenpiteitä. Tämä saattoi kuitenkin olla lyhytnäköistä, sillä todennäköisesti dataa hyödyntämällä olisi päästy parempiin lopputuloksiin.

Talous- ja henkilöstöhallinnon palveluihin ja ohjelmistoratkaisuihin erikoistuneen Accountor-konsernin päätöksenteossa nojasimme puhtaasi olemassa olevaan dataan. Oivalsimme, että yrityksenä meidän menestyksemme on kiinni asiakkaidemme menestyksestä ja lähdimme ensitöiksemme selvittämään, miten asiakkaillamme menee. Accountorilla on asiakkaina merkittävä läpileikkaus Suomen pk-yrityksistä, mikä on myös todella edustava otos suomalaisesta yhteiskunnasta.

Kun ymmärsimme, että meillä on kattavaa reaaliaikaista talousdataa, halusimme käyttää sitä auttamaan niin yrityksiä kuin yhteiskuntaakin.

Data yritysten osto- ja myyntilaskujen määrän muutoksista kertoi, että kuluttajien kysyntä elpyi sulkutoimien jälkeen todella nopeasti lähestulkoon normaalille tasolle. Dataan luottamalla päätimme jatkaa yrityksenä investointia tuotekehitykseen, markkinointiin ja myyntiin säästö- ja leikkaustoimien sijaan. Taloudellinen kehityksemme ja kasvu jatkuivat vakaina.

man sitting on a chair

Reaaliaikainen data asiakkaiden hyödyksi

Asiantuntijaorganisaationa pyrimme liittämään datalla johtamisen myös suoraan käyttökokemukseen. Havaitessamme, että asiakasyritykselle olisi hyödyllistä toimia erityisellä tavalla, kerromme sen heille tai muokkaamme omia tuotteitamme asiakasta parhaiten palvelemaan. Majoitus- ja ravintola-alan kärsiessä koronan aikaan tuimme alan toimijoita, sillä datan perusteella tiesimme alan lähtevän pian nousuun.

Liiketoiminnan dataa analysoimalla saamme realistisen kuvan vallitsevasta tilanteesta ja pystymme ennustamaan tulevaa yritysten ja niiden henkilöstön hyödyksi. Toimialakohtaisten analyysiemme perusteella asiantuntijamme pystyvät auttamaan yrityksiä ymmärtämään oman tilanteensa ja välttämään talouden haaksirikot.

Talouspuntari jokaisen käyttöön

Kun ymmärsimme, että meillä on kattavaa reaaliaikaista talousdataa, halusimme käyttää sitä auttamaan niin yrityksiä kuin yhteiskuntaakin. Huhtikuusta 2020 lähtien kuukausittaista reaaliaikaista yritysten tilanteesta kertovaa dataraporttiamme on jaettu ilmaiseksi paitsi viranomaisille ja poliittisille päättäjille, myös pankkien pääekonomisteille, medialle ja muille sitä tarvitseville tahoille. Talouspuntarista pystyy kuka tahansa näkemään sen kuukausittaisen syklin, jossa me elämme.

Talouspuntariin kerätystä reaaliaikaisesta datasta käy ilmi, että Ukrainan sota ei ole vaikuttanut pk-yritysten kasvuun, kuten aluksi pelättiin. Esimerkiksi kesäkuun raportti kertoo pk-sektorin liikevaihdon kasvaneen 11.8 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen. Toimialoista ainoastaan terveys- ja sosiaalipalvelut jäivät edellisen vuoden tasosta. Majoitus- ja ravintola-ala, taide- ja viihde sekä tapahtuma-ala ovat hyvää vauhtia toipumassa korona-ajan kriisistä. Liikevaihtojen kasvun taustalla on myös kiihtynyt inflaatio, mikä tuo osittain harmaita pilviä pk-sektorin ylle. Käteiskaupan kasvu jo yli vuoden 2019 tason kertoo kuluttajaluottamuksen olevan edelleen hyvällä tasolla.

Tämän tyyppiset analyysit ovat nyt kaikkien suomalaisten yritysten saatavilla. Datan avulla yritykset voivat itse tehdä johtopäätökset omien toimialojensa tilasta ja välttyä vakavilta liiketoiminnan virheitä. Tietoa on tarjolla – uskalla siis luottaa dataan päätöksenteossasi!

Kirjoittanut

Tags

Share