Hyppää pääsisältöön

HR Flow Recruit -palvelun käyttöehdot ja tietosuojaseloste työnhakijoille

KÄYTTÖEHDOT

 1. Tämä rekrytointialusta on Accountor-konsernin hallinnoima ja Accountor Services Oy:n (jäljempänä Accountor) asiakkailleen tarjoama HR Flow Recruit -palvelu.
 2. Palveluun rekisteröity käyttö edellyttää, että hakija sitoutuu noudattamaan näitä käyttöehtoja. Hakija hyväksyy nämä ehdot rekisteröitymisen yhteydessä.
 3. Accountor sitoutuu huolehtimaan palveluun tallennettujen työpaikkahakemusten tietosuojasta yleisen Tietosuoja-asetuksen 2016/679, Tietosuojalain (5.12.2018/1050) ja Lain yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004) mukaisesti käsittelijän roolissa. Henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti ja niitä käytetään ainoastaan käyttöehdoissa kuvattuun tarkoitukseen.
 4. Hakija saa palveluun henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan. Hakija vastaa käyttäjätunnuksen ja salasanan perusteella tapahtuvasta palvelun käytöstä.
 5. Hakijalla on mahdollisuus palvelun välityksellä selata palveluun tallennettuja työpaikkailmoituksiaan ja tehdä sähköinen työhakemus. Hakija vastaa palveluun tallentamiensa tietojen oikeellisuudesta.
 6. Palvelu on lähtökohtaisesti käytössä 24/7/365. Accountor ei kuitenkaan vastaa palvelun virheistä, käyttökatkoksista ja niiden aiheuttamasta palvelun käytön estymisestä tai palvelun katkeamisesta. Accountorilla on oikeus milloin tahansa lakkauttaa palvelu kokonaan tai osin tai tehdä siihen haluamiaan muutoksia. Accountorilla on myös oikeus purkaa hakijan käyttöoikeus palveluun päättymään välittömästi, mikäli hakija on rikkonut näitä käyttöoikeusehtoja. Accountor ei ole vastuussa mistään suorista, epäsuorista, välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka johtuvat palvelun tai sen sisällön käyttämisestä tai käytön estymisestä, vaikka Accountorille olisi etukäteen ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta.
 7. Hakemus on jätetty onnistuneesti, kun järjestelmä ilmoittaa hakijalle, että hakemus on vastaanotettu.
 8. Hakijan päivittäessä palveluun tallentamiaan perustietoja (mm. yhteystiedot), päivitetyt tiedot ovat kaikkien niiden työnantajien käytössä, joille hakija on osoittanut työhakemuksen.
 9. Palvelu ja sen sisältö ovat Accountorin tai sen yhteistyökumppaneiden omaisuutta, joka on suojattu tekijänoikeuslaeilla ja kansainvälisillä tekijänoikeussopimuksilla, sekä muulla immateriaalioikeuslainsäädännöllä. Accountor ei myönnä hakijalle suoria tai epäsuoria oikeuksia mihinkään immateriaalioikeuksiin.
 10. Palvelun käyttämiseen ja näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintasäännöksiä. Osapuolet pyrkivät ratkaisemaan erimielisyydet ensisijaisesti neuvotteluteitse. Mikäli sovintoratkaisuun ei päästä, palvelun käyttöön liittyvät erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

TIETOSUOJASELOSTE TYÖNHAKIJOILLE

Tämä Tietosuojaseloste (jäljempänä ”Seloste”) kertoo, kuinka rekrytointialusta kerää ja käsittelee henkilötietoja työhakemuksen ja rekrytointiprosessin yhteydessä.

1. REKISTERINPITÄJÄ JA KÄSITTELIJÄ

Sovellettavan tietosuojalain mukainen rekisterinpitäjä on rekrytointialustaa työnhakuprosessissan käyttävä Accountorin asiakas.

Accountor Services Oy toimii käsittelijän roolissa tarjotessaan rekrytointialustan rekisterinpitäjän työnhakuprosessiin.

2. HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMINEN

Henkilötietoja kerätään rekrytointialustan hakemuslomakkeelle suoraan sinulta.

Voit päättää olla antamatta henkilötietojasi, mutta tässä tapauksessa työnhakua suorittava yritys ei ehkä pysty jatkamaan rekrytointiprosessia kanssasi.

3. HENKILÖTIETORYHMÄT

Keräämme ja käsittelemme sellaisia hakijoihin liittyviä henkilötietoja, jotka ovat välttämättömiä työhakemusten kannalta, kuten

 • perustiedot, kuten nimi ja yhteystiedot (esim. nimi, sähköposti, puhelinnumero)
 • työhakemukseesi ja siihen liittyviin dokumentteihin sisältyvät tiedot, esim. koulutustiedot, aikaisempi työkokemus, tutkinnot, kielitaito ja suosittelijat

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA OIKEUSPERUSTE

Käsittelemme hakijoiden henkilötietoja rekrytointiprosessissa työhakemusten käsittelyyn. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on mahdollista työsopimusta edeltävien toimenpiteiden toteuttaminen lähettämääsi hakemukseen perustuvan pyynnön nojalla.

5. HENKILÖTIETOJEN SIIRROT EU:N TAI ETA-ALUEEN ULKOPUOLELLE

Emme siirrä rekrytointiprosessissa käsiteltäviä henkilötietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

6. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTTÄMINEN

Henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan kuin se on tarpeellista tässä Selosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi. Säilytämme henkilötietoja 720 päivää hakemuksen jättämisestä. Hakija voi kuitenkin koska tahansa käydä itse poistamassa omat tietonsa.

7. SINUN OIKEUTESI

Sinulla on oikeus tarkastaa henkilötietosi. Voit milloin tahansa myös pyytää henkilötietojesi oikaisemista, päivittämistä tai poistamista. Huomaa kuitenkin, että sellaisia henkilötietoja, jotka ovat välttämättömiä tässä Selosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi tai, joiden säilyttämistä laki edellyttää, ei voida poistaa.

Sinulla on oikeus vastustaa tai rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä sovellettavan lain edellyttämässä laajuudessa. Voit myös itse käydä poistamassa sähköisen työhakemuksesi koska tahansa.

Sinulla on tietyissä tapauksissa oikeus siirtää meille toimittamasi henkilötiedot järjestelmästä toiseen eli oikeus saada henkilötietosi jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä, koneellisesti luettavassa muodossa ja siirtää henkilötietosi toiselle rekisterinpitäjälle, sovellettavan lain mukaisesti.

Voit käyttää oikeuksiasi lähettämällä pyynnön työnhakua suorittavalle yritykselle.

Mikäli koet, että henkilötietojesi käsittely ei ole asianmukaista, sinulla on oikeus valittaa tietosuojavaltuutetulle. Löydät tietosuojavaltuutetun yhteystiedot tästä: https://www.tietosuoja.fi/etusivu.

8. TIETOTURVA

Toteutamme toimenpiteet (mukaan lukien fyysiset, digitaaliset ja hallinnolliset toimet), jotka ovat tarkoituksenmukaisia henkilötietojen suojaamiseksi häviämiseltä, tuhoutumiselta, väärinkäytöksiltä ja luvattomalta pääsyltä tai luovuttamiselta. Esimerkiksi, rekisterin ylläpitoon tarvittavat palvelimet sijaitsevat lukituissa ja kulkuoikeuksin suojatuissa tiloissa. Järjestelmään käyttöön vaaditaan Accountorin myöntämä, salasanoin suojattu ja henkilön tehtävään liittyvä käyttöoikeus. Oikeus järjestelmän käyttöön päättyy, jos henkilö siirtyy pois niistä tehtävistä, joiden takia käyttöoikeus on hänelle myönnetty. Palvelua pidetään tietoverkossa, joka on eristetty julkisesta tietoliikenneverkosta palomuuriratkaisujen avulla. Julkisessa tietoliikenneverkossa siirrettävät luottamukselliset tiedot salataan teknisin keinoin.

Huomaa, että tarkoituksenmukaisetkaan toimenpiteet eivät voi estää kaikkia mahdollisia tietoturvaloukkauksia. Henkilötietojen tietoturvaloukkaustilanteissa ilmoitamme sinulle asiasta sovellettavien lakien mukaisesti.

9. SELOSTEEN MUUTTAMINEN

Meillä on oikeus muuttaa tätä Selostetta.

Seloste on päivitetty 10.5.2023