Hyppää pääsisältöön

HR Flow -palvelun sisältö

HR Flow HR-järjestelmä

HR-järjestelmä

Ei enää epäkäytännöllisiä Exceleitä tai useita eri järjestelmiä. Helppokäyttöisellä ja pilvipohjaisella HR-järjestelmällä hallinnoit työsuhteen elinkaarta sekä parannat henkilöstön osaamista ja hyvinvointia. Järjestelmä sisältää mm: 

 • Työsuhteen elinkaaren prosessit ja dokumentit
 • Lomien ja poissaolojen hallinnan sekä tuntikirjaukset
 • Varhaisen välittämisen
 • Koulutukset, pätevyydet ja osaamisarvioinnit
 • Tavoite- ja kehityskeskustelut
 • Perehdytysohjelman
 • Palautteenannon kollegoille
 • Hälytykset ja muistutukset
 • Kattavan kokoelman raportteja, ml. henkilöstötilinpäätöksen

HR-palvelu

HR Flow -palvelu voi sisältää HR-palvelua organisaatiosi tarpeen mukaan. Tällöin nimeämme käyttöönne HR-konsultin, joka toimii organisaatiosi henkilöstöpäällikön/HR-asiantuntijan roolissa antaen kasvot HR:lle. Vaihtoehtoisesti voimme toimia taustatukena sparraten yrityksesi HR-vastaavaa ja edistäen HR-käytäntöjen kehittämistä sovitulla tavalla. Palveluun sisältyvät tehtävät määritellään tarpeidenne mukaan ja ne voivat sisältää monipuolisesti sekä HR:n strategisia että operatiivisia tehtäviä.

HR-ammattilaistemme tehtävät suunnitellaan palvelun käynnistyessä yhdessä ja tarkistetaan aina yhteisissä Care-palavereissa. Tällä varmistetaan, että työ kohdistuu yrityksessä kulloinkin keskeisimpiin liiketoimintaa tukeviin HR-tehtäviin. HR-palvelua tuottavat Accountorin HR-konsultit ovat kokeneita henkilöstöalan ammattilaisia, joilla on vuosien kokemus monipuolisista ja vastuullisista HR-tehtävistä.  

Joustava henkilöstöpäällikköpalvelu
Palkanlaskenta pk-yrityksille

Palkkapalvelu

HR Flow -palkkapalvelussa Accountor hoitaa asiakkaan palkanlaskennan siihen läheisesti liittyvine tehtävineen. Palvelu sisältää palkkojen valmistelun, laskennan, maksatuksen ja raportoinnin viranomaisraportointeineen.

Palkka- ja HR-tiedot ovat kaikki samassa järjestelmässä, jossa myös palkanlaskenta hoidetaan. Tämä takaa tehokkaat prosessit, tietojen reaaliaikaisuuden ja oikeellisuuden.

Palvelu toteutetaan palvelutiimissä, joka takaa joustavat sijaisjärjestelyt. Kullekin asiakkaalle nimetään myös ensisijainen yhteyshenkilö. Tyypillisesti palvelu sisältää myös muiden palkanlaskentaan läheisesti liittyen tehtävien hoitamista.

Ohjaus ja tukikanavat

HR Flow Vuosikello

Käynnistyksen yhteydessä laadittava HR-vuosikello ohjaa jäsentämään ja suuntaamaan henkilöstötyötä keskeisimpiin tekemisiin ja auttaa muistamaan ja systematisoimaan henkilöstöjohtamista. Vuosikello myös linjaa ja ohjaa sitä, mihin HR-ammattilaisen työpanos suunnataan. 

Vuosikelloa käytetään myös viestinnän välineenä henkilöstön suuntaan tukemaan avointa ja läpinäkyvää luottamuksen ilmapiiriä. Yrityksen tarpeisiin räätälöity vuosikello toteutetaan HR-ammattilaisen tuella HR Flow -palvelun käynnistyksen yhteydessä. 

HR Flow Care-palaverit

Palvelua ja sen kehittämistä ohjataan säännöllisin väliajoin pidettävissä care-palavereissa. Agendalle kuuluvat mm. palvelun tilanteen seuranta ja tulevan kauden suunnittelu sekä palvelun ja yhteistyön kehittäminen. Care-palavereiden dokumentointiin käytetään HR-tietopankkia. 

HR Flow Gate HR-tietopankki

HR Flow -palvelu sisältää HR Flow Gate HR-tietopankin käyttöoikeuden. HR-tietopankki sisältää monipuolisesti henkilöstötyöhön liittyviä ohjeita, mallipohjia sekä ajankohtaistiedotteita. HR-tietopankissa säilytetään palveluun liittyvät dokumentit ja henkilöstötyötä ohjaava HR-vuosikello. Asiakkaan yhteyshenkilöt voivat myös tallentaa organisaation henkilöstötyön materiaaleja HR-tietopankkiin. HR Flown joustavat lisäpalvelut ovat asiakkaan saatavilla HR Flow Gaten kautta.

HR Flow tukikanava

Kaikki palveluun liittyvä viestintä hoidetaan HR Flow -palvelukanavan kautta. Asiakas voi lähettää palvelupyyntöjä 24/7 tukikanavaan, josta ne ohjautuvat kulloinkin oikealle asiantuntijalle. Asiakas voi pyyhkiä asian mielestään ja luottaa siihen, että tukipyyntöön vastataan tyypillisesti vähintään 24 tunnin kuluessa.

Varaa 15 minuutin palveluesittely

Varaa 15 minuutin etänä järjestettävä HR Flow:n palveluesittely asiantuntijamme kalenterista. Käydään läpi sopiva palvelun sisältö yrityksesi tarpeisiin. Demoamme myös ohjelmistoa. Lisäksi saat hinta-arvion palvelusta.

Kirjaamo HR Flow

Kirjaamo

HR Flow -palvelua voidaan täydentää Kirjaamolla, jolla saat kuntoon työajanhallinnan perusasiat (työajan, ylitöiden, matkatuntien kirjaaminen). Kirjaamo laskee myös liukumasaldon. Kirjaamo on yksinkertainen ja helppokäyttöinen sovellus, joka on upotettuna osaksi henkilöstölle jo tuttua samaa HR Flow HR-käyttöliittymää.  

Työntekijöiden tuntikirjaukset

HR Flow HR-järjestelmässä olevat lomat ja poissaolot näkyvät automaattisesti Kirjaamossa, mikä helpottaa työntekijöiden tuntikirjausta. Kirjaamo mahdollistaa myös asiakaskohtaisen kellonaikojen, ruokataukojen, kappaleiden ja eurojen syöttämisen. 

Hyväksymistoiminnot esihenkilöille

Esihenkilön on mahdollista hyväksyä tai hylätä Kirjaamossa yksi tai useampi kirjaus sekä muokata olemassa olevaa kirjausta. Kirjaamosta löytyy myös massasyöttö-toiminto esimiehille.  

työvuorovelho

Työvuoro- ja TuntiVelho

HR Flow -palvelua voidaan täydentää Accountor HR-palveluiden TyövuoroVelho tai TuntiVelho –järjestelmillä. Valmiiden järjestelmäintegraatioiden avulla esimerkiksi työaikatiedot siirtyvät suoraan palkanlaskentaan. 

TyövuoroVelho

TyövuoroVelho on erinomainen ratkaisu toimivaan työajan ja henkilöstön hallintaan kaikenkokoisille toimijoille. TyövuoroVelhoa käyttämällä säästät työvuorosuunnittelussa selvää aikaa ja voit kohdentaa vapautuvat resurssit oman tehtävän kannalta keskeisiin ydintoimintoihin. 

TuntiVelho

TuntiVelho on selainpohjainen työaikakirjanpidon sovellus, jonka avulla yritys voi ilmoittaa työntekijöiden toteutuneet työtunnit ja muut palkanlaskennan perusteet palkanlaskijalle helposti ja luotettavasti. TuntiVelhon avulla onnistuu mm. seuraavat asiat: Sähköinen tuntikortti, työaikakirjanpito, projektiseuranta, palkkatapahtumien ilmoittaminen palkanlaskijalle ja vuosilomat.

HR Flow Recruit -rekrytointipalvelu

HR Flow -palvelua voidaan täydentää HR Flow Recruit -rekrytointipalvelulla, jolla saat kuntoon rekrytoinnin perusasiat (mm. tietoturva ja hakijaviestintä/hakijakokemus). 

 • HR Flow Recruit on työkalu, joka auttaa ammattimaisen ja hallitun rekrytointiprosessin toteuttamisessa. Palvelu sopii minkä tahansa roolin rekrytointiin tai avointen hakemusten hallinnointiin. 

 • Selainpohjainen rekrytointipalvelu tuo tehokkuutta rekrytointiin – ei enää hakemusten vastaanottamista sähköpostiin. 

 • Näet reaaliaikaisesti kaikki hakemukset ja niihin liittyvät kommentit yhdessä paikassa. 

 • Hakijan on helppo lähettää hakemus ja kaikki viestintä hakijoille tapahtuu nopeasti ja luotettavasti. 

Voit ottaa HR Flow Recruit -palvelun käyttöön myös itsenäisenä palveluna avointen hakemusten ja tehtäväkohtaisten hakujen hallinnointiin.

HR Flow advice työsuhdetuki

Työsuhdeneuvonta

HR Flow -palvelua voidaan täydentää työsuhdeneuvontapalvelulla, jolloin käytettävissäsi on työsuhdeasioihin erikoistuneita asiantuntijoita ja juristeja haastavimmissa työsuhde- ja työsuhdejuridisissa kysymyksissä. Palvelu voi sisältää mm. tukea, sparrausta ja/tai dokumenttien tuottamista. Palvelu on tarvepohjainen ja joustavasti asiakkaan käytettävissä.

Haluatko kuulla lisää? Ota yhteyttä!

 
 

Share