Hyppää pääsisältöön

HR Flow palvelun sisältö

Mitä kaikkea hyvä henkilöstötyö kattaa?

Kartan avulla saat kokonaiskuvan siitä, millaisia HR-prosesseja yrityksen henkilöstötyö sisältää. Kartta auttaa sinua systematisoimaan henkilöstötyön kehittämistä. Voit tulostaa kartan käyttöösi ja suunnistaa sen avulla kohti parempaa henkilöstökokemusta ja tulosta!

Valmis HR-järjestelmä palveluna

HR Flow HR-järjestelmä, HR Flow System, on asiakkaan organisaation käytössä pilvipalveluna ja Accountor toimii järjestelmän pääkäyttäjänä. Asiakas ja Asiakkaan edustajat ovat järjestelmän loppukäyttäjiä. Asiakkaamme käyttävät HR-järjestelmää selaimella työasemiltaan tai mobiililaitteilta. Järjestelmään on luotu standardina Johto / HR, esimiehet ja henkilöstö -roolit.

Accountorin HR-ammattilaisten tekemä, laaja-alaiseen kokemukseen perustuen valmiiksi konfiguroitu HR Flow HR-järjestelmä sisältää keskeisimmät HR-prosessit, hälytykset ja raportit.

HR-prosessit digitalisoituvat ja varmistat, että henkilöstötyö on tasapuolista ja systemaattista. Tavoite- ja kehityskeskustelu on joustava, ohjaa esimiehiä parhaisiin käytäntöihin ja tukee itseohjautuvuutta. Järjestelmän pohjalla on uusin versio Mepco HRM HR-järjestelmästä.

HR Flow System HR-järjestelmään sisältyy tällä hetkellä mm seuraavat standardimuotoiset, parhaisiin käytäntöihin perustuvat toiminnallisuudet ja prosessit:

 • Työsuhteen elinkaaren prosessit
 • Työsopimus ja työtodistus -pohjat
 • Lomien ja poissaolojen hallinta
 • Hälytykset ja muistutukset (esimerkiksi koeajan päättyminen, syntymäpäivät, varhainen välittäminen, pätevyyksien umpeutumiset, lähtöhaastattelu)
 • Perehdytysohjelma
 • Tavoite- ja kehityskeskustelutoiminnallisuus ja prosessi, joka tukee uusimpia suorituksen ja osaamisen johtamisen käytäntöjä (esim 1-2-1-keskustelut), jolloin tavoitteiden seuranta on helppoa
 • Koulutukset ja pätevyydet
 • Kiitokset kollegalle -palautteen anto
 • Varhainen välittäminen
 • Muistamiset, huomautukset ja varoitukset
 • Koeaikakeskustelu, lähtöhaastattelu
 • Tavaran luovuttaminen ja palauttaminen
 • Valmiita raportteja, mm henkilöstötilinpäätös-raportti

Sisältöä kehitetään jatkuvasti ja saat uudet toiminnallisuudet kätevästi käyttöösi uusien pilvipalveluversioiden myötä. HR Flow HR-järjestelmää voidaan myös helposti laajentaa matkalasku- ja työajanhallinta-toiminnallisuuksilla sekä palkanlaskentapalvelulla.

HR -palvelu

Kun HR Flow -palvelupakettiin sisältyy myös HR-palvelua, Accountor nimeää asiakkaan HR-palvelulle konsultin, joka toimii henkilöstöpäällikön / HR-asiantuntijan roolissa. Palveluun sisältyviin tehtäviin kuuluvat HR-vuosikellon mukaisesti sovittavat tehtävät, jotka määritellään tarkemmin palvelusopimuksen yhteydessä sekä henkilöstötyöstä vastaavan johtajan ja esimiesten tukeminen henkilöstötyössä.

Tehtävien laajuus ja aikataulutus suhteutetaan henkilöstöpäällikölle / HR-asiantuntijalle varattuun työaikaan. HR-vuosikellon sisältöä voidaan tarkentaa ja päivittää tarvittaessa.

Henkilöstöpäällikön / HR-asiantuntijan tehtäviä suunnitellaan palvelun käynnistyksen yhteydessä ja tarkistetaan aina Care-palavereissa. Tällä varmistetaan, että työ kohdistuu yrityksessä kulloinkin keskeisimpiin, eniten juuri sillä hetkellä yrityksen liiketoimintaa tukeviin HR-tehtäviin.

HR-päällikköpalvelua tuottavat Accountorin konsultit ovat kokeneita henkilöstöalan ammattilaisia, jotka ovat vuosien ajan työskennelleet monien erilaisten yritysten monipuolisissa ja vastuullisissa HR-tehtävissä. Lisäksi heidän käytettävissään on koko Accountorin yli 100 hengen HR-ammattilaisten verkosto sekä laaja henkilöstötyön tietopankki, millä mahdollistetaan palvelun tehokkuus ja korkea laatu.

HR-tuki on saatavilla HR Flow -palvelukanavan kautta. Asiakas voi lähettää palvelupyyntöjä 24/7 HR Flow -palveluun, josta ne ohjautuvat Accountorille tarvittavan asiantuntemuksen osaajalle hoidettavaksi. Tällöin asiakas voi jättää asian mielestään ja luottaa siihen, että tukipyyntöön vastataan vähintään 24 h kuluessa.

hr flow palkkapalvelut

Palkkapalvelu

Monipuolinen palkkahallintoratkaisu ja palkanlaskentavalmius ovat kiinteä osa käyttämämme HR-ratkaisun arkkitehtuuria, joten laajimmassa palvelupaketissamme palkkapalvelu liitetään vaivattomasti osaksi HR Flow -kokonaisuutta.

Koska HR- ja palkkatiedot ovat samassa tietokannassa, ovat tiedot jatkuvasti ajan tasalla ja oikein ilman erillisiä liittymiä.

Mikäli jo olet ulkoistanut palkanlaskentasi Accountorille aiemmin, pystyt täydentämään palveluasi ketterästi HR Flow –palvelun muilla elementeillä.

Ohjaus ja tukikanavat

HR-vuosikello, Care-palaverit ja HR Flow Gate -HR-tietopankki ohjaavat ja toimivat systemaattisen ja tehokkaan henkilöstötyön tukena.

HR Flow Vuosikello

Käynnistyksen yhteydessä laadittava HR-vuosikello ohjaa henkilöstötyöstä vastaavaa jäsentämään ja suuntaamaan henkilöstötyötä keskeisimpiin tekemisiin ja auttaa muistamaan ja systematisoimaan henkilöstöjohtamista. Vuosikello myös linjaa ja ohjaa sitä, mihin HR-ammattilaisen työpanos suunnataan.

Jatkuvan palvelun aikana säännöllisesti pidettävissä Care-palavereissa varmistetaan ja tarkistetaan, että seuraavassa kvartaalissa tai puolivuotiskaudella työ suunnataan yrityksen liiketoiminnan ja henkilöstökokemuksen kannalta vaikuttavimmalla tavalla.

Vuosikelloa käytetään myös viestinnän välineenä henkilöstön suuntaan tukemaan avointa ja läpinäkyvää luottamuksen ilmanpiiriä. Yrityksen tarpeisiin räätälöity vuosikello toteutetaan HR-ammattilaisen tuella HR Flow -palvelun käynnistyksen yhteydessä.

Care-palaverit

Palvelutoimintaa ja sen kehittämistä ohjataan säännöllisin väliajoin pidettävissä Care-palavereissa, joissa on asiakkaan ja Accountorin edustajat. Care-palaverin agendalle kuuluvat tulevien kausien kehittämissuunnitelmat ja toteutumisen seuranta. Care-palaverien kokousten dokumentointiin käytetään HR-tietopankkia.

HR Flow Gate HR-tietopankki

HR Flow -palvelu sisältää HR Flow Gate HR-tietopankin käyttöoikeuden palveluna. Accountor päivittää tietopankkiin HR-kartan eri osa-alueisiin liittyviä ohjeita ja mallipohjia sekä ajankohtaisia henkilöstötyöhön liittyviä tiedotteita. Asiakkaan henkilöstötyöstä vastaavat, esimerkiksi toimitus- ja talousjohtaja, näkevät tietopankissa julkaistavat dokumentit, minkä lisäksi heillä on mahdollisuus lisätä sinne organisaation omia dokumentteja, kuten yhdessä Accountorin kanssa työstettävä vuosikello sekä yleisiä mallipohjia hyödyntävät asiakaskohtaiset asiakirjat. Myös Accountorin ja asiakkaan väliset sopimukset ja Care-palaverien muistiot tallennetaan asiakaskohtaisesti HR-tietopankkiin.

HR Flow tukikanava

HR-tuki on saatavilla HR Flow -palvelukanavan kautta. Asiakas voi lähettää palvelupyyntöjä 24/7 HR Flow -palveluun, josta ne ohjautuvat Accountorille tarvittavan asiantuntemuksen osaajalle hoidettavaksi. Tällöin asiakas voi jättää asian mielestään ja luottaa siihen, että tukipyyntöön vastataan vähintään 24 h kuluessa.

Ota yhteyttä, keskustellaan tarkemmin miten voimme olla avuksi

Haluatko, että otamme sinuun yhteyttä?

Voit lähettää yhteydenottopyynnön lähettämällä vapaamuotoisen sähköpostiviestin osoitteeseen info.hrflow@accountor.fi tai täyttämällä oheisen sähköisen lomakkeen.

Share