Hyppää pääsisältöön

Suorituksen johtaminen ja kehityskeskustelut

suorituksen johtaminen

Onko strategiapäivityksen tai organisaatiomuutoksen jälkeen tarvetta uudistaa myös yrityksenne kehityskeskustelukäytäntöä, tavoiteasetantaa tai palkitsemismallia? Tuntuuko, että nykyinen kehityskeskustelumalli ei ole toimiva itseohjautuvien tiimien toimintamallissa ja hybridityössä?

HR-konsulttimme auttavat sinua määrittämään juuri organisaatiollesi toimivan suorituksen johtamisen mallin käsittäen seuraavat näkökulmat:

 • Kehityskeskustelu ja 1-to-1 keskustelut
 • Tavoitteiden asettamisen periaatteet
 • Suoriutumisen arvioinnin näkökulmat
 • Osaamiskeskustelut ja osaamiskartoitus
 • Palkitsemismallit
 • Alisuoriutumiseen puuttumisen malli
 • Tiimien ja esihenkilöiden valmennukset

Kehityskeskustelu on jokaisen esihenkilön keskeinen henkilöstöjohtamisen työkalu

 • Kehityskeskustelut ovat keino luoda selkeyttä ja sitoutumista sekä kehittää ja suunnata tiimin jäsenten toimintaa.
 • Myös itseohjautuvissa tiimeissä korostuvat tarve yhteisten tavoitteiden selkeydelle ja palautteen kautta oppimiselle.
 • Kehityskeskustelumalli ja keskustelun sykli on muuttunut formaalista kerran vuodessa tapahtuvasta keskustelusta enemmin useammin tapahtuviin 1-to-1 keskusteluihin. Keskusteluita voidaan käydä myös tiimitasolla.
 • On tärkeää, että kehityskeskustelumalli määritellään lähtien organisaation toimintakulttuurista ja organisaatiomallista.
 • Eri henkilöstöryhmillä voi olla erilainen kehityskeskustelumalli, mikäli toiminnan ja tavoitteiden mittaamisen sykli on erilainen.
 • Johtajuus voi olla jaettu eri rooleissa toimiville henkilöille, joilla kullakin on oma osuutensa henkilön tavoitteiden määrittämisessä, palautteen antamisessa ja osaamisen kehittämisessä (esim. tiimin esihenkilö, projektipäällikkö tai coach).
 • Tavoitteiden määrittäminen ja suoriutumisen arviointi linkittyy usein myös palkitsemiseen. Siksi on tärkeää, että organisaatiossa on määritetty yhteiset periaatteet ja näkökulmat tavoitteiden asettamiselle ja suoriutumisen arvioimiselle. Siten voidaan varmistaa henkilöstön tasapuolinen ja oikeudenmukainen kohtelu ja edistää strategisten tavoitteiden toteutumista käytännössä.

Haluatko kuulla lisää? Ota yhteyttä!

Haluatko kuulla lisää? Jätä meille viesti, niin olemme pian yhteydessä!

 
 

Share