Hyppää pääsisältöön

Rekrytointi toi Suomen Nuorisoseurat ry:lle timanttisia hakemuksia ja lisää näkyvyyttä

Suomen Nuorisoseurat ry on Suomen merkittävin kulttuurisen lapsi- ja nuorisotyön valtakunnallinen järjestö. Nuorisoseurojen rooli muun muassa lukutaidon ja suomalaisen kirjastolaitoksen kehittäjänä on ollut aikoinaan merkittävä. Tässä artikkelissa järjestön puheenjohtaja Ragni Reichardt kertoo tarkemmin miten järjestön uuden pääsihteerin rekrytointi onnistui ja miksi.

Suomen Nuorisoseurat ry:n hallituksen puheenjohtaja Ragni Reichardt oli uuden haasteen edessä saatuaan tehtäväkseen järjestön pääsihteerin rekrytoinnin. Kun opintovapaalla oleva, vakituinen pääsihteeri ilmoitti saaneensa uuden työpaikan, tuli rekrytointiprosessi ajankohtaiseksi. Suomen Nuorisoseurat ry:n hallituksen jäsenille oli alusta asti selvää, että prosessi ulkoistetaan. Kun rekrytointeja hallitustasolla tehdään harvoin, ei niihin synny rutiinia. Avuntarve tunnistettiin heti.

Suomen Nuorisoseurat ry haluaa henkilöstövalinnoissaankin toimia arvojensa mukaisesti. Toimintaa ohjaavia arvoja ovat osallisuus, yhdenvertaisuus ja yhteisöllisyys.

Rekrytointitoimeksianto toi lisää näkyvyyttä ja timanttisia hakemuksia

Olen aatteen ajama, en mikään virkamies. Minulle oli alusta asti selvää, että haluan saada rekrytointiin apua ammattilaisilta. Oman johtoryhmän käyttäminen rekrytoinnissa olisi ollut outoa. Johtoryhmä olisi valinnut itsellensä esimiehen - ajatus ei kuulostanut hyvälle”, hallituksen puheenjohtaja Ragni Reichardt (kuvaaja: Johannes Wilenius) kertoo perustelujaan rekrytoinnin ulkoistamiselle.

Tiukka aikataulu ja kova vaatimustaso

Tarjoukset rekrytoinnista pyydettiin lopulta kolmelta isolta toimijalta. Accountorin kanssa toiminta oli tarjouksen alkumetreiltä saakka sujuvaa, ja yhteisymmärrys rekrytointiprosessin etenemisestä syntyi heti. Tämän lisäksi jo itse tarjous oli kattava ja selkeä.

Kuvittelin meidän aikataulun olevan rekrytoinnin suhteen tiukka ja vaatimustasomme tehtävään niin kova, että rekrytointi tulisi olemaan todellinen haaste kenelle tahansa. Kuitenkin jo ensimmäinen puhelu Accountorin kanssa, sai minut vakuuttuneeksi, että olemme hyvissä käsissä", puheenjohtaja toteaa iloisena. 

"Kerroin mitä tehtävään vaaditulta henkilöltä haluamme ja rekrytointikonsultti ymmärsi heti tarpeemme. Lisäksi hänen luomansa hakuilmoitus oli täysin meidän näköisemme. Toimitin hänelle aihion hakemuksesta ja hän taikoi siitä houkuttelevan hakuilmoituksen. Ilmoituksesta kävi ilmi juuri se kepeys, jota järjestönä edustamme.” puheenjohtaja Ragni Reichardt kuvailee.

Rekrytointitoimeksianto toi paljon näkyvyyttä

Vahva kokemus rekrytointiviestinnästä tuotti tulosta

Accountorin rekrytointikonsultin vahva kokemus rekrytointiviestinnästä toi tulosta. ”Vaikka jaoimme hakemusta omissa kanavissamme, oli esimerkiksi LinkedIn meille vieras kanava. Accountorin ansiosta hakemus sai näkyvyyttä eri viestintäkanavissa ja lopulta hakemuksia tuli puolet enemmän kun mitä todellisuudessa itse odotimme saavamme", Ragni Reichardt kiittelee jälkeenpäin prosessin sujuvuutta.

Accountorin asiantuntijat kasasivat yhteen hakijaprofiilit ja esittelivät Suomen Nuorisoseurat ry:lle ne hakijat, jotka tulisi haastatella ensimmäisellä kierroksella.

Prosessin sujuvuudesta täydet pisteet

Lisäksi rekrytointikonsultti sparrasi hallituksen jäseniä haastatteluprosessin edetessä, ja muistutti säännöllisesti millaista ihmistä oltiin hakemassa. Myös mielipiteet ja riskit hakijoista ilmaistiin selkeästi.

”Accountor oli ymmärtänyt meidän tarpeemme, ja toiselle haastattelukierrokselle meille ehdotettiin samat hakijat, jotka olisimme itsekin valinneet. Halusimme rekrytointikonsultin mukaan myös haastatteluiden toiselle kierrokselle, vaikka tätä emme olleet alun perin suunnitellut", Reichardt kertoo.

Intensiivisen ja hyvän yhteistyön ansiosta muodostui nopeasti kuva kahdesta potentiaalisesta hakijasta, joille Accountor suoritti soveltuvuustestit, tarjotakseen lisää tietoa lopullisen valinnan tueksi. Henkilöarvioinnilla olikin merkittävä vaikutus lopulliseen valintaan.

”Saimme hallituksen kokouksessa selkeän koosteen hakijoiden soveltuvuudesta meille. Tässä vaiheessa Accountor  ei ottanut enää kantaa rekrytointipäätökseemme, mutta kertoi riskit hakijoista meille selkeästi. Jäljellä olleet kaksi hakijaa olivat täysin erilaisia keskenään, mutta molemmat olisivat varmasti suoriutuneet tehtävästä loistavasti. Henkilöarvioinnilla oli lopulta suuri merkitys oikean ihmisen valinnassa.” Reichardt pohtii nyt.

"Prosessi oli meille uusi ja jännittävä. Löysimme Accountorin avulla meille täydellisen työntekijän. Olen erittäin tyytyväinen prosessin sujuvuuteen, ja tulen jatkossa vielä rohkeammin hyödyntämään näitä palveluita.” puheenjohtaja Ragni Reichardt kiteyttää onnistuneen yhteistyön.

Haluatko keskustella rekrytointitoimeksiannoista tarkemmin? Ota yhteyttä!

Tags
Finland
HR-johtaja
OSFI
HR
Rekrytointipalvelut

Share