Hyppää pääsisältöön

Tietosuojaseloste sidosryhmille ja asiakkaille

Soveltamisala

Tässä asiakkaiden ja yrityksen muiden sidosryhmien tietosuojaselosteessa (”Sidosryhmäseloste”) kuvataan, miten Accountor kerää ja käsittelee henkilötietoja seuraavissa asiayhteyksissä:

 • palvelujen tuottaminen ja asiakashallinta;
 • hankinnat ja toimittajahallinta;
 • yhteistyöhankkeet ja sidosryhmien hallinta;
 • potentiaaliset asiakkaat ja niiden hallinta; sekä
 • Accountorin järjestämät tapahtumat ja niiden hallinta.

 

Luethan tämän Sidosryhmäselosteen ja Accountorin Yleisen Tietosuojaselosteen tarvittaessa huolellisesti läpi ennen kuin aloitat palveluidemme käytön tai ryhdyt liiketoimiin kanssamme.

Henkilötietojen kerääminen

Voimme kerätä henkilötietoja usein tavoin. Ensisijaisesti keräämme ja käsittelemme henkilötietoja, jotka:

 • olet antanut meille, kun viestit tai asioit kanssamme, esimerkiksi kun ostat palveluitamme, tarjoat meille palveluita, annat yhteystietosi Accountorin edustajille tai ilmoittaudut Accountorin järjestämään tapahtumaan;
 • jotka syntyvät, kun käytät palveluitamme, kirjaudut sisään palveluihimme tai osallistut Accountorin järjestämään tapahtumaan; ja
 • saadaan muilta Accountor –konserniin kuuluvilta yrityksiltä, julkisista lähteistä tai kolmansien osapuolien kautta sovellettavan lainsäädännön mukaisesti, kuten tiedot, jotka saadaan edustamaltasi yritykseltä, Kaupparekisteristä tai Yritystietojärjestelmästä.

Voimme yhdistellä sinua koskevia henkilötietoja, kuten julkisista lähteistä saatuja tietoja ja eri asiointiyhteyksissä, kuten palveluiden tuottamisen tai tapahtumien yhteydessä, saatuja tietoja.

Sinun ei ole pakko antaa meille henkilötietojasi, mutta kieltäytyminen saattaa vaikeuttaa tai estää meitä asioimasta sinun, tai edustamasi yrityksen, kanssa tai toteuttamasta tiettyjä pyytämiäsi toimintoja.

Henkilötietoryhmät

Keräämme ja käsittelemme seuraaviin henkilötietoryhmiin kuuluvia henkilötietoja:

 • Perustiedot, kuten nimi, titteli ja yhteys edustamaasi yritykseen sekä yhteystiedot (sähköpostiosoite, postiosoite ja puhelinnumero) ja käytettävä kieli.
 • Asiointisuhdettamme koskevat tiedot, kuten palvelu- ja tilaustiedot, maksutiedot, laskutustiedot ja niihin liittyvä toiminta.
 • Markkinointi- ja viestintätiedot, kuten mieltymykset ja markkinointiluvat tai -kiellot.
 • Viestintäsi ja siihen liittyvät tiedot, kuten kirjeenvaihto, palvelupyynnöt, osallistumiset järjestämiimme tapahtumiin sekä yksilön oikeuksien käyttöä koskevat tiedot.
 • Palvelutiedot, kuten palveluiden tuottamisen yhteydessä syntyvät henkilötiedot, joita ovat mm. käyttäjätunnukset, salasanat, tunnistetiedot ja palveluiden käyttötapaa koskevat tiedot.
 • Projektitiedot, kuten resursointi, toimeksiannot ja tuntikirjaukset.
 • Muut tapauskohtaisesti määritellyt tiedot antamasi suostumuksen perusteella.

Sellaisia tietoja, joista ei voi tunnistaa yksittäisiä luonnollisia henkilöitä, voidaan kerätä ja käyttää mihin tahansa tarkoitukseen. Tällaisia tietoja ovat tilastolliset tai demografiatiedot, joita kerätään palveluiden tuottamisen tai Accountorin järjestämien tapahtumien yhteydessä.

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Keräämme ja käsittelemme vain henkilötietoja, jotka ovat tarpeellisia asiointisuhteemme hallinnoimiseksi tai muihin asiaankuuluviin toiminnallisiin tai kaupallisiin tarkoituksiin, mukaan lukien henkilötietojen käsittelyn niiden anonymisoimiseksi.

Henkilötietojasi käsitellään seuraavia tarkoituksia varten:

 

1. MYYNTI JA ASIAKASSUHTEEN HALLINTA

Käsittelemme henkilötietojasi hallitaksemme myyntitoimintaamme sekä meidän ja sinun, tai edustamasi yrityksen, välistä asiakassuhdetta. Tähän toimintaan kuuluvat muun muassa asiakastuki, laskutus, raportointi ja sopimusasiat. Näissä tapauksissa henkilötietojen käsittely perustuu meidän ja sinun, tai edustamasi yrityksen, väliseen sopimukseen tai oikeutettuun etuumme palvella sinua valintojesi perusteella ja parantaa asiakaskokemustasi.

 

2. HANKINNAT JA LIIKESUHTEEN HALLINTA

Voimme käsitellä henkilötietojasi palveluiden hankinnan yhteydessä hallitaksemme meidän ja sinun, tai edustamasi yrityksen, välistä liikesuhdetta ja siihen liittyvää asiointia. Tähän toimintaan kuuluu muun muassa laskutuksen, raportoinnin ja sopimusten hallinta. Näissä tapauksissa henkilötietojen käsittely perustuu meidän ja sinun, tai edustamasi yrityksen, väliseen sopimukseen tai oikeutettuun etuumme harjoittaa liiketoimintaamme tehokkaasti.

 

3. PALVELUIDEN TUOTTAMINEN

Voimme käsitellä henkilötietojasi palveluiden tuottamisen yhteydessä toimittaaksemme palveluita sekä hallitaksemme projektejamme ja operatiivista toimintaamme. Tähän toimintaan kuuluvat muun muassa asiakastuki, vikojen korjaus, laskutus, raportointi ja sopimusasiat. Näissä tapauksissa henkilötietojen käsittely perustuu meidän ja sinun, tai edustamasi yrityksen, väliseen sopimukseen tai oikeutettuun etuumme järjestää palveluidemme tuottaminen, projektit, toimitukset ja operatiivinen toimintamme tehokkaasti.

 

4. VIESTINTÄ, MARKKINOINTI JA NIIHIN LIITTYVÄ ANALYTIIKKA

Voimme käsitellä henkilötietoja markkinointia varten ja kertoaksemme sinulle Accountorin palveluista tai Accountorista yrityksenä. Henkilötietojasi voidaan käyttää myös markkinatutkimuksiin ja asiakaskyselyihin. Lisäksi henkilötietojasi voidaan käyttää analytiikkaa varten, jotta voimme kehittää ja parantaa asiakaskokemusta, omaa toimintaamme tai kumppaniemme toimintaa. Voimme yhdistellä sinua koskevia tietoja, joita olemme saaneet julkisista lähteistä ja erilaisista asiointiyhteyksistä. Henkilötietojen käsittely perustuu oikeutettuun etuumme saada asiaankuuluvaa tietoa voidaksemme ymmärtää paremmin sidosryhmiämme, kuten asiakkaitamme, sekä markkinoida ja kehittää merkityksellisiä palveluita.

Voit milloin tahansa kieltää henkilötietojesi käsittelyn suoramarkkinointiin (ks. Yleisen Tietosuojaselosteen kohta ”Sinun oikeutesi”).

 

5. TIETOTURVALLISUUS JA SISÄINEN RAPORTOINTI

Henkilötietoja voidaan käsitellä palveluidemme tietoturvallisuuden varmistamiseksi. Voimme myös käsitellä henkilötietoja laatiaksemme sisäisiä raportteja liiketoiminnan johtamista varten. Näissä tapauksissa käsittely perustuu oikeutettuun etuumme harjoittaa liiketoimintaamme tehokkaasti ja varmistaa palveluidemme riittävä tietoturvan taso sekä käsitellä liiketoiminnan harjoittamiseksi ja edistämiseksi tarpeellista informaatiota.

 

6. LAKIEN NOUDATTAMINEN

Voimme käsitellä henkilötietojasi täyttääksemme lakiin perustuvat velvollisuutemme, kuten vastataksemme viranomaisten (esim. veroviranomaisen) pyyntöihin.

 

7. MUUT TARKOITUKSET, JOIHIN OLET SUOSTUNUT

Voimme käsitellä henkilötietoja myös muuhun, yhteen tai useampaan nimenomaiseen, tarkoitukseen, jos olet antanut suostumuksesi tällaiseen käsittelyyn.

 

Markkinointiviestintä

Lähetämme sähköpostitse mainosviestejä, jotka yleensä sisältävät teknologiaa (verkkojäljitteitä, evästeitä tms.). Niiden avulla saamme tietää, mitä viestille teet ja mitä linkkejä mahdollisesti klikkaat. Kun seuraat lähettämässämme markkinointiviestissä olevaa linkkiä, käytämme evästettä kirjaamaan, mitä sivuja katsot ja mitä sisältöjä lataat Verkkosivuiltamme.

Voit itse määrätä henkilötietojesi käsittelystä markkinointitarkoituksiin. Voit pyytää Accountoria lopettamaan markkinointiviestien lähettämisen klikkaamalla kaikissa tällaisissa viesteissä olevaa lopetuslinkkiä tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen privacy@accountor.com milloin tahansa. Tässä tapauksessa säilytämme vähimmäismäärän henkilötietojasi kunnioittaaksemme antamaasi suoramarkkinointikieltoa.

Huomaathan, että vaikka pyytäisit suoramarkkinoinnin lopettamista, meidän on ehkä joissakin tapauksissa oltava sinuun yhteydessä muista syistä, joihin liittyen henkilötietojasi käsitellään, kuten esimerkiksi palveluiden toimittamiseen liittyen.

 

Muutokset Sidosryhmäselosteeseen

Voimme päivittää tätä Sidosryhmäselostetta tarvittaessa, jos se on tarpeen henkilötietojen käsittelyssä muuttuneiden toimintatapojen kuvaamiseksi. Tämä Sidosryhmäseloste on päivitetty viimeksi 24.1.2019.

Share