Hoppa till huvudinnehåll
Blogg
Blogg1

Accountors vd:ar i de nordiska länderna kommenterar pandemins företagspåverkan

Det råder ingen tvekan om att Coronapandemin har påverkat alla människor i hela världen och de flesta företag. I de nordiska länderna hoppades vi återvända till en mer normaliserad situation efter sommaruppehållet. Men med en ny ökning av infektioner i flera länder så blev det inte alls så.

För ett år sedan, när företagen budgeterade för 2020, kunde ingen veta vad som skulle drabba oss i mars 2020. Plötsligt stängdes företagen, människor skickades till hemmakontor, uppsägningar och osäkerhet blev en del av vardagen för de flesta av oss.

Osäkerhet blev en del av vår vardag. Förutom att oroa oss för vår hälsa och våra nära och kära, sattes vi också i en ekonomisk situation som vi inte var beredda på.

Många är vi som nu undrar hur resten av 2020 kommer att bli, och hur 2021 kommer bli för mig, mina nära och kära, min arbetsgivare och/eller mitt företag.

Eftersom Accountor har 150 000 kunder i de nordiska länderna sitter vi på många siffror och information om företagens situation i de olika länderna. Därför bad vi Accountors vd:ar, Petteri Heikinheimo i Finland, Magnus Högvall i Sverige, Timo Matinpalo i Norge och Karsten Heiselberg i Danmark, att dela med sig av sina åsikter om situationen i respektive land.

Detta är den första delen av vår nordiska bloggserie. I den här delen frågade vi våra VD:ar Hur har Corona påverkat verksamheten i ditt land?


 
Petteri Blog

I Finland återspeglar sig minskningen av BNP i Accountors omsättning

Petteri Heikinheimo: ”Coronapandemin har haft stor effekt på finska företag. Speciellt hotell- och restaurangbranschen samt evenemangsbranschen har drabbats hårt. Dessa industrier utgör en väsentlig del av Accountors kundkrets i Finland. Och naturligtvis kan utmaningarna ses också i vår verksamhet. Förändringar i BNP återspeglas i Accountors omsättning här. Enligt Finlands statistiska centralbyrå minskade BNP 3,2% i april-juni jämfört med föregående kvartal. Detta är dock en mindre minskning än vad vi förutspådde tidigare på våren. ”

I Sverige orsakade konsumtionsminskningen en stor nedgång i ekonomin

Magnus Högvall: ”Vi har sett att många branscher har drabbats hårt, som hotell, resor, taxi, restauranger och utställningar / mässor. Generellt ser vi att människor är mer försiktiga med sina utgifter. Arbetslösheten ökar och är nu 8,9% och konkurserna har ökat (+ 7%), men har nu planat ut. Som ett resultat har BNP gått ned stort, -8,3% andra kvartalet. ”

”Vi har hanterat situationen annorlunda i Sverige. Regeringen har arbetat med förtroende för att medborgarna praktiserar social distansering och inte med nedstängning (lock down). Att Sverige tagit en annan väg än resten av världen har påverkat relationerna mellan många länder, men kanske mest med våra nordiska grannar. Sverige har hela tiden hållit gränserna öppna för EU-medborgare och våra nordiska grannar när resten av de nordiska länderna har stängt sina från oss.”

Magnus Högvall vd Accountor Ekonomi & Rådgivning
Timo blog

Efter den första vågen har norsk ekonomi upplevt en återhämtning

Timo Matinpalo:: ”Vi upplevde både en coronakris och sjunkande oljepriser samtidigt, utsikterna för Norge var inte särskilt positiva under våren. Men ekonomin drabbades inte lika hårt som väntat, och vi har upplevt en ganska stark återgång. Detta stöddes av räntesänkningar, högre oljepriser och olika skattelättnadspaket. Även restriktioner har gynnat norska företag. Nu kommer återhämtningshastigheten ändå att sakta ner, och vi är ännu inte tillbaka i det normala livet. ”

I Danmark stabiliserar kompensationspaketen effekten av den största nedgången i ekonomin sedan nittiotalet

Karsten Heiselberg: ”Den ekonomiska tillväxten sjönk med 6,9% under andra kvartalet från jämfört med samma period föregående år. Det var den största nedgången sedan nittiotalet och sysselsättningen sjönk 3,1 procent. Företagens utgifter var mindre under andra kvartalet 2020 och vi registrerade 20% mindre fakturor för våra kunder jämfört med första kvartalet 2020. ”

”Men siffrorna återspeglar att Danmark påverkats mindre än genomsnittet i EU. Kompensationspaketen har bidragit till att stabilisera ekonomin men flera branscher har påverkats negativt på ett allvarligt sätt. Detta gäller särskilt turistindustrin, restauranger, hotell, utbildning, kultur och evenemangsbranschen. Vi har nog inte sett den fullständiga negativa effekten av nedgången i den ekonomiska tillväxten bland våra handelspartner än. ”

Karsten Blog

Den andra delen av bloggen kommer att publiceras nästa vecka, och tar upp hur våra nordiska vd:ar ser slutet av året 2020.

Tags

Share