Hoppa till huvudinnehåll
Nyheter
People raising a flag

Accontour har anslutit sig till FN:s initiativ Global Compact – och firar de globala målen för hållbar utveckling som styr vårt arbete

Accountor är engagerade i att utveckla hållbart företagande som en del av FN:s hållbara företagsnätverk Global Compact.  Vi baserar vår verksamhet på dess tio universellt accepterade principer inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och anti-korruption, och stödjer dess globala mål för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals - SDGs).

”På Accountor vill vi ligga i framkant tillsammans med andra engagerade företag för att styra utvecklingen i en mer hållbar riktning” säger Niklas Sonkin, Accountor Groups vd och CEO.

Den 25 september 2023 hissar vi flaggan för FN:s mål för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals=SDG) runtom på Accountor för att visa vårt fortsatta stöd för dessa mål och hjälpa till att öka kännedomen om Agenda 2030

“På Accountor fokuserar vi på de av FN satta globala målen för hållbar utveckling där vi har bäst möjlighet att påverka. Vårt hållbarhetsarbete är byggt på våra dagliga aktiviteter, inte från något extra utöver det. Det är också viktigt att detta inte bara är prat. Vi har satt upp mål och nyckeltal för att säkerställa att vi har kontinuerliga åtgärder för dessa mål", berättar Mari Vuorre, Accountor koncernens Chief Competence and Sustainability Officer.

Accountors utvalda hållbara utvecklingsmål och aktiviteter är

SDG images

SDG 4 God utbildning för alla: Stötta medarbetares kompetensutveckling och professionella certifiering; Konsekvent utbildning i efterlevnad, etik, informationssäkerhet, dataskydd, etc; Akademier för att främja framtida talanger, utbildning i skolor (högre utbildning)

SDG 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt: Tillhandahåller sysselsättning av cirka 2500 Accountorianer; Majoriteten anställda på fast och heltidskontrakt; Anställningsmöjligheter för studenter och nya talanger 

SDG 16 Fredliga och inkluderande samhällen: Uppförandekod, riktlinjer och utbildning; Att skydda våra kunders rätt till integritet och möjliggöra lika tillgång till information och rättvisa för företag av alla storlekar; Uppförandekod för leverantörer.

Lär dig mer om Global Compact-initiativet

FN:s Global Compact är en uppmaning till företag överallt att anpassa sina verksamheter och strategier till tio universellt accepterade principer inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och anti-korruption, och att vidta åtgärder till stöd för FN:s mål och frågor som förkroppsligas i FNs globala mål för hållbar utveckling.

Du kan lära dig mer om Global Compact, FN’s globala mål för hållbar utveckling och de tio universellt accepterade principerna via dessa länkar:

Global Compact 

FN’s globala mål för hållbar utveckling

De tio universellt accepterade principerna

 

Information på engelska hittar du på länkarna nedan:

https://unglobalcompact.org/

https://unglobalcompact.org/sdgs/17-global-goals

https://unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles

Share