Hoppa till huvudinnehåll
Nyheter
Woman smiling and EcoVadis logo

Accountors långsiktiga arbete för hållbart företagande har uppmärksammats med utmärkelsen Bronze EcoVadis Medal

Accountors långsiktiga arbete för hållbart företagande har uppmärksammats med EcoVadis bronsmedalj. Enligt utmärkelsen är Accountor positionerad bland top 50 procenten i vår bransch, av alla företag som utvärderas inom hållbarhet av EcoVadis.

EcoVadis, världens största leverantör av hållbarhetsbetyg, har tilldelat Accountor en bronsmedalj. Accountors goda resultat drevs av Accountors styrkor inom affärsetik såväl som arbetsrättigheter och mänskliga rättigheter. EcoVadis-medaljen i brons delas ut då man fått poäng så man hamnar bland de 50% bästa företagen i vår bransch världen över.

”Jag är mycket glad över att vi har fått detta erkännande och vill tacka alla hos Accountor för deras konsekventa, dagliga, hållbarhetsarbete! Vi har arbetat systematiskt med att utveckla vår verksamhet för att möta de krav som vårt samhälle, vår miljö och bolagsstyrning ställer. Vi har lagt särskilt fokus på områden där vi kan göra störst positiv inverkan: att sätta människor först för att skapa välbefinnande och kompetensutveckling. Detta tillsammans med att tillhandahålla en säker och pålitlig service för våra kunder, som anförtror oss betydande mängder data. Det positiva EcoVadis-betyget uppmuntrar alla på Accountor att fortsätta förbättra vårt hållbarhetsarbete ytterligare”, säger Mari Vuorre, Accountor Group Chief Competence Officer, som är ansvarig för hållbarhet på Accountor.

Det långsiktiga hållbarhetsarbetet fortsätter

Att jobba på ett hållbart sätt är kärnan i vår verksamhet. För oss innebär hållbarhet i första hand sekretess, säker hantering av information, att arbeta etiskt och att sätta våra medarbetare i första rummet. Den digitalisering som vi bedriver och utvecklar är ett sätt att förbättra hållbarheten: den ökar effektiviteten och är en väg mot en papperslös värld.

Vi fortsätter att driva och utveckla vår verksamhet, serva våra kunder, investera och ge tillbaka till de samhällen där vi och våra kunder bor och verkar. Dessutom har vi gedigna planer på att fortsätta utveckla vår verksamhet och våra metoder för att bli ännu mer hållbara i framtiden”, säger Vuorre.

Working in a sustainable manner is the core of our business. For us, sustainability primarily means confidentiality, secure handling of information, ethical operations, and putting our people first. The digital business that we conduct and develop is one way to improve sustainability: it increases efficiency and is a path to a paperless world.

“We continue to conduct and develop our business, serve our customers, invest and give back to the communities in which we and our customers live and work in. In addition, we have solid plans to continue to develop our business and practices to become even more sustainable in the future”, Vuorre says.

Om EcoVadis

 

EcoVadis är en ledande leverantör av hållbarhetsvärderingar som erbjuder en gemensam plattform för att utvärdera vår hållbarhetsprestanda med ett universellt styrkort (score card), benchmark och prestationsförbättringsverktyg. Betyget täcker tema miljö, arbetarrättigheter & mänskliga rättigheter, etik och hållbar upphandling.

EcoVadis är en pålitlig leverantör av hållbarhetsvärderingar, affärsinformation och samarbetsverktyg för prestandaförbättringar för globala leveranskedjor. Över 90 000 företag i 175 länder och 200 branscher samarbetar med EcoVadis för att driva sin resiliens/återhämtningsförmåga, hållbar tillväxt och positiv miljöpåverkan.

Tags

Share