Hoppa till huvudinnehåll
Nyheter
Prisbasbelopp 2024

Prisbasbelopp för 2024 är fastställt

Prisbasbelopp 2024.

Prisbasbeloppet (pbb) speglar prisutvecklingen i samhället. Det är SCB (Statistiska Centralbyrån) som gör beräkning på prisbasbeloppet som regeringen sen fastställer. SCB beräknar prisutvecklingen under juni-juni, då beloppet ska följa prisutvecklingen. Uppräkningen av prisbasbeloppet utgår från inflationen som har tagit fart i Sverige. Det är därför ännu en rekordhöjning för 2024, prisbasbeloppet höjs med 4 800 kr, från 52 500 kr (2023) till 57 300 kr.

Prisbasbeloppet enligt socialförsäkringsbalken (2010:110), visar prisutvecklingen i samhället och används för många olika beräkningar. Prisbasbelopp kallades tidigare basbelopp. SCB beräknar detta på uppdrag från regeringen, vilket de beräknar om årligen för att följa inflationen. Prisbasbeloppet följer konsumentprisindex (KPI), som i sin tur mäter prisutvecklingen för privatkonsumtionen i Sverige.

Prisbasbelopp används till exempel inom skattesystemet och socialförsäkringen. Förhöjt prisbasbelopp används vid beräkning av pensionspoäng för tilläggspension för dem som kommer att få pension enligt äldre regler.

 

Vad berörs av prisbasbeloppet

Prisbasbeloppet styr många olika beräkningar, exempelvis

  • SGI – Sjuk- och föräldrapenning
  • Deklarationsplikt
  • PGI – lägsta pensionsgrundande inkomst
  • Bilförmånsvärde
  • Sociala avgifter för idrottsutövare
  • Skattefritt inrikes traktamente
  • Direktavdrag för inventarier av mindre värde
  • Används i många avtal, medlems- och serviceavgifter

 

Förhöjd prisbasbelopp

Det förhöjda prisbasbeloppet beräknas som prisbasbeloppet av SCB med uppdrag av regeringen som sen fastställer det. Det förhöjda prisbasbeloppet för 2024 är beräknat till 58 500 kr, vilket är en höjning på 5 000 kr från 2023.

Det förhöjda prisbasbeloppet används vid beräkning av:

  • pensionspoäng för tilläggspension (ATP-systemet).

 

Inkomstbasbelopp

Inkomstbasbeloppet används för beräkningar i det nya pensionssystemet och ska återspegla inkomstutvecklingen för förvärvsarbetande i landet. Pensionsmyndigheten gör beräkningen och regeringen fastställer. Inkomstbasbeloppet för år 2023 är 74 300 kr.

Exempel på vad som styrs av inkomstbasbelopp:

  • PGI – högsta pensionsgrundande inkomst

Kontakta oss så berättar vi vad vi kan hjälpa dig med

 
 
Tags

Share