Hoppa till huvudinnehåll
redovisningstjänster

Kvalificerad Redovisning - Vid komplexa redovisningsfrågor

Är du i behov av stöd i komplexare redovisningsfrågor hjälper vårt Kvalificerad Redovisnings team gärna till. Accountor har erfarna konsulter med revisionsbakgrund och specialister inom områden som till exempel fastighetsbranschen och utvecklingsbolag. Kvalificerad Redovisning är en förlängning och tillägg till ditt bolags mer standardiserade och automatiserade redovisningstjänster.

Qualified Accounting för tillfällig experthjälp eller kontinuerligt stöd

Qualified Accounting arbetar i två spår, dels i en in-eller outsourcinglösning och dels i en mer adhoc bas när kunden står inför en förändring. Vårt QA-team finns till hands för rådgivning eller som stöd i er operationella process.

Är ni i förvärvsfas och blivit en koncern, står ni inför en börsintroduktion eller vill ni avveckla ett dotterbolag? Oavsett vilken fas ditt bolag befinner sig i finns vi där för dig som ett pålitligt stöd med specialistkompetens. Se även våra tjänster för bolagstjänster och skatterådgivning.

Qualified Accounting
redovisning komplex

Vi hjälper dig med

 • Koncernredovisningar (K3/IFRS)
 • Redovisning enligt IFRS
 • Kassaflödesanalyser
 • Upprättande av finansiella rapporter
  -   Års- och koncernårsredovisningar
  -   Ägarrapportering
  -   Kvartalsrapporter
 • Konverteringar till/från GAAP
 • Frågor kring ÅRL/ABL/BFL, etc.
 • Förberedelse inför Börsintroduktion 
  -   IFRS-konverteringar
 • Rådgivning

Enkelt! Hör av dig till oss

Om formuläret nedan inte laddas kan du komma till det genom att klicka här.

Share