Hyppää pääsisältöön
Artikkeli
Interim-taloushenkilö interim-talousasiantuntija inhouse-talous

Interim-talousasiantuntija paikkaa talousosaajasi poissa ollessa - tai vahvistaa taloustiimiäsi

Talous on yrityksen tärkeimpiä toimintoja. Yrityksen kasvaessa tai avainhenkilön lähtiessä toimitusjohtaja ei usein kykene vastaamaan entiseen tapaan talouden haasteisiin - ei ulkoisen eikä sisäisen laskennan näkökulmasta. Tällöin on järkevää kutsua avuksi esimerkiksi Interim-CFO vastaamaan yrityksen taloudesta sekä sen raportoinnista ja tulkinnasta.

''Talouspäällikkö toimii toimitusjohtajan oikeana kätenä ja järjestää taloushallinnon tukemaan yrityksen liiketoiminnan tarpeita. Usein tähän liittyy myös henkilöriski, sillä pitkät työurat saman yrityksen palveluksessa eivät ole tämän päivän trendi, vaan ihmiset vaihtavat työpaikkaa useammin kuin ennen", Accountorin myyntijohtaja Jani Järvensivu kertoo.

lnterim-talousasiantuntija paikkaa tehokkaasti talousosaajasi poissaolot - tai vahvistaa nykyistä taloustiimiäsi. Lue lisää alta!

Näin organisaatiosi hyötyy Interim-talousasiantuntijasta

1. Interim-talousasiantuntija auttaa rekrytointiprosessin yli

Henkilöstömuutokset yrityksen talousosastolla tarkoittavat toiminnan epäjatkuvuuskohtaa. Väliaikaiset työjärjestelyt ja ”paikkaamiset” yrityksen sisällä aiheuttavat riskejä laajemmin yrityksen toimintaan, joiden mikään yritys ei halua toteutuvan. Kun uuteen työpaikkaan siirtyvä henkilö ilmoittaa lähdöstään, saattaa uuden työntekijän rekrytoiminen kestää kolmesta kuuteen kuukautta rekrytointi-ilmoituksineen, haastattelukierroksineen, testeineen ja irtisanomisaikoineen.

Accountor auttaa organisaatioita pääsemään rekrytointiprosessin yli ja tarjoamaan samalla myös uutta kokemusta ja näkemystä yrityksen taloustoimintoihin. Saat talousjohtajan, talouspäällikön tai controllerin hoitamaan organisaatiosi taloushallinnon yksityiskohtia joustavasti täys- tai osa-aikaisesti. Kolmen kuukauden Interim-toimeksiannot ovat muutostilanteissa hyvin tyypillisiä. On myös tilanteita, jolloin sopivaa henkilöä ei syystä tai toisesta löydy ja yhteistyömme jatkuu pidempikestoisena.

Muutokset sisältävät myös oivan mahdollisuuden järjestellä taloushallinnon tehtävät ja vastuut uudella tavalla, omilla työsuhteilla tai ostettuna palveluna – tai näiden yhdistelmällä.

2. Nykyistä taloustiimiä vahvistetaan murrosvaiheen yli

Interim-asiatuntijan hankkiminen voi olla myös ennalta harkittua ja suunniteltua. Oli kysymyksessä hyvissä ajoin tiedetyn poissaolon korvaaminen tai talousvahvistuksen hankkiminen projektitiimiin, oman henkilömäärän lisääminen määräaikaisella työsuhteella ei välttämättä houkuttele parasta osaajaa taloon. Accountorin Interim-asiantuntijat ovat kokoaikaisessa työsuhteessa, mikä varmistaa heidän sitoutumisen, pysyvyyden ja kehittymisensä vaativiin talouden asiantuntijatoimeksiantoihin. Saat asiakkaanamme aina parasta osaamista!

3. Tehtävät ripeästi haltuun, kustannus vain toteutuneista tunneista

Interim-talousasiantuntijamme ottaa ripeällä otteella tehtävän väliaikaisesti hoitoonsa. Näin sekä liiketoiminnan operatiivinen että strateginen puoli pidetään jouhevasti rullaamassa. Interim-talousjohtajan, -talouspäällikön tai -controllerin rooli voidaan sovittaa kaiken kokoisten yritysten tarpeisiin.

"Selvitämme jokaisen tilanteen huolella yhdessä asiakasyrityksen kanssa. Yritys saa avukseen asiantuntijan, jolla on laaja kokemus ja senior-tasoinen osaaminen asiakkaan tarpeeseen. Jokaisella toimialalla omat erityispiirteensä; esimerkiksi rakennusteollisuuden, projektiliiketoiminnan tai teknologiayritysten aloilla taloushallinnon tehtävät ovat omanlaisiaan. Isona toimijana meillä on kokemusta hyvin monenlaisesta yrityksistä ja yritysten tilanteista", Accountorin talouspalveluiden johtaja Vesa Salminen toteaa.

Interim-taloushenkilö_inhouse_talouspäällikkö

Asiakkaamme saa käyttöönsä ammattitaitoisen asiantuntijamme osaamisen sekä kokemuksen ja maksaa vain tehdystä työstä sopimuksen mukaisesti. Palkanmaksu ja muut työnantajavelvoitteet kuuluvat Accountorille ja työnantajariskit ovat Accountorin esihenkilöiden ja HR-ammattilaisten hallussa.

4. Ulkopuolinen näkemys hyödyntää yritystäsi

”Asiakkaamme ovat antaneet palautetta, että juuri ulkopuolisen näkemyksen tuominen on arvokas lisä ja asioiden tarkastelu laajemmasta perspektiivistä on yritykselle mahdollisuus arvioida talouden toimintaa kriittisesti suhteessa muihin yrityksiin”, Salminen kertoo.

”Organisaatioissa uraudutaan usein tekemään asiat ”talon tavalla”. Näiden tapojen kyseenalaistaminen sopivissa määrin saattaa saada aikaan isojakin positiivisia vaikutuksia arjen juoksuun ja tuoreiden kehitysehdotusten esittäminen ilman kaunistelua herättää täysin uusia näkökulmia. Yhtään väheksymättä vakituisten työntekijöiden osaamista ja kykyä kehittää rohkenen sanoa, että uudet ideat ovat usein tarpeen yrityksen tai yhteisön koosta riippumatta. Yrityksessä saatetaan esimerkiksi luulla, että tehtävien hoitaminen vaatii kahden henkilön kokoaikaisen työpanoksen, kun todellisuudessa tehtävää ja toimintamallia hieman muokkaamalla sama lopputulos saadaan aikaan yhdellä asiantuntijalla”, Salminen selventää. 

”Eräässä yrityksessä oli annettu ymmärtää, että irtisanoutuneen talouspäällikön työmäärä olisi täysiaikaisesti 100 prosenttia. Sain hyvin vapaasti esittää näkemyksiäni talouspäällikön roolista ja työtehtävien määrästä. Toki talouspäällikölle oli tarve, mutta toteutunut työtarve oli ennakoitua pienempi. Löysimme asiakkaan kanssa yhdessä runsaasti tehostamistoimia, ja toimeksiannon aikana taloon palkattu talousjohtaja tuntui kovasti arvostavan näkemyksiäni.”

5. Työmäärä arvioidaan yhdessä ja työaika joustaa tarpeen mukaan

Kun taloushallinnon väliaikaiselle osaajalle ilmenee tarve, Accountor ja asiakasyritys arvioivat yhdessä toimeksiannon aikataulun, työmäärän, tehtävät sekä käyvät läpi yrityksen liiketoimintaa ja hallintoa tukevat järjestelmät. Asiantuntijamme voivat myös työskennellä ajasta ja paikasta riippumattomina etäyhteyksien varassa. Työaikaa ja työskentelyjakson pituutta voidaan myös joustavasti vaihtaa.

"Yrityksen näkökulmasta Interim-talousasiantuntija on vaivaton ja tehokas keino paikata niin suunnittelemattomat poissaolot kuin etukäteen suunnitellut poissaolot tai väliaikaisesti lisääntyneet tehtävät. Yritys maksaa vain toteutuneista työtunneista, ja kun tehtävät on etukäteen määritelty yhdessä, kustannus on ennakoitavissa", Salminen summaa.

Asiantuntijamme

Voimmeko olla avuksi? Jätä yhteystietosi, niin olemme sinuun pian yhteydessä!

 
 
collaboration casual two women_1440x440.jpg

Pysy ajan tasalla talouden ja työelämän muutoksista!

Share