Hyppää pääsisältöön
Vuokrattava talousasiantuntija
Artikkeli

Interim-taloushenkilö ottaa lähtevältä henkilöltä langat osaaviin käsiinsä

Talous on PK-yrityksen tärkeimpiä toimintoja. Yrityksen kasvaessa toimitusjohtaja ei enää kykene yksin vastaamaan talouden haasteisiin -ei ulkoisen eikä sisäisen laskennan näkökulmasta. Silloin yritykseen palkataan taloudesta ja sen raportoinnista ja tulkinnasta vastaava henkilö.

"Talouspäällikkö toimii toimitusjohtajan oikeana kätenä ja järjestää taloushallinnon tukemaan yrityksen ydinliiketoiminnan tarpeita. Usein tähän toimintaan liittyy henkilöriski, sillä pitkät työurat saman yrityksen palveluksessa eivät ole tämän päivän trendi, vaan ihmiset vaihtavat työpaikka useammin kuin ennen", sanoo Accountorin myyntijohtaja Juha-Pekka Orava.

1. Interim-taloushenkilö auttaa rekrytointiprosessin yli

Henkilöstömuutokset yrityksen talousosastolla tarkoittavat ydintekemisen muutosta, jota harvalla yrityksellä on varaa – tai edes halua – riskeerata. Kun uuteen työpaikkaan siirtyvä henkilö ilmoittaa lähdöstään, saattaa uuden työntekijän rekrytoiminen kestää kolmesta kuuteen kuukautta rekrytointi-ilmoituksineen, haastattelukierroksineen, testeineen ja irtisanomisaikoineen.

Accountor auttaa organisaatioita pääsemään rekrytointiprosessin yli ja tarjoamaan samalla myös uutta kokemusta ja näkemystä yrityksen taloustoimintoihin. Asiakkaat saavat talousjohtajan, talouspäällikön tai controllerin hoitamaan taloushallinnon yksityiskohtia joustavasti vuokratyövoimana. Kolmen kuukauden toimeksiannot muutostilanteissa ovat hyvin tyypillisiä, mutta on myös tilanteita, jolloin sopivaa henkilöä ei syystä tai toisesta löydy ja yhteistyö jatkuu pidempikestoisena.

2. Tehtävät ripeästi haltuun, kustannus vain toteutuneista tunneista

Accountorin vuokrattu asiantuntija ottaa ripeällä otteella tehtävän väliaikaisesti hoitoonsa. Näin sekä liiketoiminnan operatiivinen että strateginen puoli pidetään jouhevasti rullaamassa. Vuokratun talousjohtajan, talouspäällikön tai controllerin rooli voidaan sovittaa kaiken kokoisten yritysten tarpeisiin.

"Punnitsemme jokaisen tilanteen huolella. Yritys saa auttajakseen henkilön, jolla on joko vankka kokemus heidän toimialaltaan tai vastaavasti vakaa osaaminen tehtävistä, joita hän tulee tekemään. Jokaisella alalla on vivahteensa; esimerkiksi tukkukaupan, projektiliiketoiminnan tai teknologiayritysten aloilla taloushallinnon tehtävät ovat omanlaisiaan. Isona toimijana meillä on kokemusta hyvin monenlaisesta bisneksestä", liiketoimintajohtaja Eija Mattila toteaa.

Olemme huomanneet, että ulkopuolinen henkilö tuo yhteisöön tervetullutta uutta näkemystä ja asioiden tarkastelua isommasta perspektiivistä. Usein uraudutaan tekemään “talon tavalla” ja näiden tapojen kyseenalaistaminen sopivissa määrin saattaa saada aikaan isojakin positiivisia vaikutuksia arjen juoksussa. Yrityksessä saatetaan esimerkiksi luulla, että tehtävien hoitaminen vaatii viisi kokonaista päivää viikossa, kun todellisuudessa tehtäviin kuluu kolme päivää, Mattila konkretisoi. 

3. Ulkopuolinen näkemys hyödyntää yritystä

Asiakkaamme ovat antaneet palautetta, että juuri ulkopuolisen näkemyksen tuominen on arvokas lisä. Tuoreiden kehitysehdotusten esittäminen ilman kaunistelua saattaa tuoda täysin uusia näkökulmia. Yhtään väheksymättä vakituisten työntekijöiden osaamista ja kykyä kehittää rohkenen sanoa, että uudet ideat ovat usein tarpeen yrityksen tai yhteisön koosta riippumatta, Eija Mattila toteaa.

Eräässä yrityksessä oli annettu ymmärtää, että vuokrattavan talouspäällikön työmäärä olisi täysiaikaisesti 100 prosenttia. "Sain hyvin vapaasti esittää näkemyksiäni talouspäällikön roolista ja työtehtävien määrästä. Toki talouspäällikölle oli tarve, mutta toteutunut työtarve oli ennakoitua pienempi. Asiakkaan kanssa löydettiin yhdessä runsaasti tehostamismahdollisuuksia ja vuokratoimeksiannon aikana taloon palkattu talousjohtaja tuntui kovasti arvostavan näkemyksiäni", Eija kertoo.

4. Työmäärä arvioidaan yhdessä ja työaika joustaa tarpeen mukaan

Kun vuokrattavalle taloushallinnon osaajalle ilmenee tarve, Accountor ja asiakasyritys arvioivat yhdessä toimeksiannon aikataulun, työmäärän, tehtävät sekä käyvät läpi yrityksen liiketoimintaa ja hallintoa tukevat järjestelmät. Vuokratut asiantuntijat voivat myös työskennellä ajasta ja paikasta riippumattomina etäyhteyksien varassa. Työaikaa ja työskentelyjakson pituutta voidaan myös joustavasti vaihtaa.

"Yrityksen näkökulmasta vuokrattu henkilö on vaivattomin keino paikata lähteneen henkilön tehtävät. Yritys maksaa vain toteutuneista työtunneista, ja kun tehtävät on etukäteen määritelty yhdessä, kustannus on ennakoitavissa", Eija toteaa.

Share