Hyppää pääsisältöön
Nettovarallisuus
Artikkeli

Mikä ihmeen nettovarallisuus? – Näin nettovarallisuus vaikuttaa tuloverotukseen

Nettovarallisuus eri yhtiömuodoissa

Yksinkertaistettuna nettovarallisuus tarkoittaa euromäärää, joka saadaan kun yhtiön varoista vähennetään yhtiön velat. Asia monimutkaistuu eri yhtiömuotojen kohdalla, jolloin varoihin luetaan “valitut palat”, toteaa Accountorin johtava asiantuntija Jyrki Santala.

Nettovarallisuus on vero-oikeudellinen termi ja poikkeaa tietyiltä yksityiskohdiltaan kirjanpidon käsitteistä. Yleisesti käsite mielletään simppeliksi toimitukseksi “varat miinus velat”, mutta laskentaperiaatteet ovat erilaiset osakeyhtiön, toiminimen ja henkilöyhtiön kohdalla.

- Nettovarallisuuden määrittäminen on ylipäätään tärkeää siksi, että osakeyhtiössä se on osingonjaon pohjana ja henkilöyhtiössä sen pohjalta määritellään pääomatulojen osuus, kiteyttää Accountorin johtava asiantuntija Jyrki Santala.

- Oleellista on muistaa, että nettovarallisuus koskee aina edellistä vuotta. Vaikka tilikausi päättyisikin missä vaiheessa vuotta tahansa, on tulonjaon välissä aina oltava uudenvuoden ilotulitus.  Esimerkiksi vuoden 2018 yritystulo jaetaan siis vuoden 2017 nettovarallisuuden perusteella.

Nettovarallisuuteen luetaan mukaan vain elinkeinotoimintaan kuuluvat varat, eli käyttö-, vaihto-, sijoitus- ja rahoitusomaisuus. Käytännössä näitä ovat rakennukset, kiinteistöt, kalusto, koneet, ajoneuvot, tavarat, rahat ja myyntisaamiset.

- Eri yhtiömuodoissa nettovaroihin ei kuitenkaan lueta kaikkia eriä, vaan valitut palat, Santala summaa.

Osakeyhtiön nettovarallisuus

Osakeyhtiön osakkaan listaamattomasta yhtiöstä saaman osingon verotus riippuu siitä, jakaako yhtiö osinkona enemmän vai vähemmän kuin 8 % laskettuna osakkeen matemaattisesta arvosta. Jos yhtiö jakaa osinkona enintään 8 %, osingosta on 25 % veronalaista pääomatuloa ja 75 % verovapaata tuloa.

Osakkeen matemaattinen arvo lasketaan jakamalla nettovarallisuus ulkona olevien osakkeiden määrällä. Matemaattisen arvon laskenta perustuu tarkistettuun nettovarallisuuteen, joka on laskettu edeltävän vuoden tilinpäätöksen mukaan.

- Osakkaan omistamien osakkeiden matemaattisesta arvosta voidaan vähentää sellaisen asunnon arvo, joka on osakkaan käytössä. Myös osakkaan yhtiöstä lainaama raha, eli saamisen määrä, vähennetään.

- Jos osingonjako tehdään tarkistamattoman nettovarallisuuden perusteella, voi huojennetusti verotettu osinko muuttuakin ansio-osingoksi.

Henkilöyhtiön ja toiminimen nettovarallisuus

Toiminimen yritystulon jakamiseen ansio- ja pääomatuloon käytetään elinkeinotoiminnan nettovarallisuutta. Pääomatuloa on 20 %:n vuotuinen tuotto edellisen vuoden nettovarallisuudesta. Jos ansiotulot ovat kovin pienet, voi vaatia pääomatulo-osuudeksi vain 10 % tai 0 % nettovarallisuudesta. Vaatimus on tehtävä veroilmoituslomakkeella ennen verotuksen päättymistä.

Myös kommandiittiyhtiön ja avoimen yhtiön tulo jaetaan yhtiömiehille verotettavaksi ansio- ja pääomatuloksi yhtiön nettovarallisuuden perusteella. Yhtiömieskohtaisesta tulo-osuudesta lasketaan ensin pääomatulon määrä, joka on yleensä 20 % verovuotta edeltäneen verovuoden päättymishetken tulolähteen yhtiömieskohtaisesta nettovarallisuudesta.

Henkilöyhtiön ja toiminimen nettovarallisuuteen luetaan kaikki elinkeinotoiminnan käytössä oleva varallisuus.

- Nettovarallisuuden ulkopuolelle jää omaisuus, joka ei kuulu elinkeinotulon hankkimiseen.

Toiminimen kohdalla poikkeuksena on pankkitili: toiminimen pankkitiliä ei lueta elinkeinotoiminnan varoihin.

- Normaali pankkitili kuuluu korko- ja lähdeverolain piiriin. Kun tilille maksetaan pienikin korko, pankki toimittaa siitä lähdeveron. Näin ollen toiminimen pankkitili ei kuulu nettovarallisuuteen.

Lisäksi toiminimen sekä avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön elinkeinotoiminnan nettovarallisuuteen lisätään 30 % maksetuista palkoista.

- Huomioon otetaan verovuoden päättymistä edeltäneiden 12 kuukauden aikana maksetut palkat. Vaikka tilikausi olisikin ollut pidempi, huomioidaan vain 12 viimeisen kuukauden palkat.

Share