Hyppää pääsisältöön
Glass roof
Artikkeli

Mitä tuloslaskelma ja tase kertovat yrityksestäsi?

Opi tulkitsemaan tilinpäätöstä

Tilinpäätös koostuu tuloslaskelmasta, taseesta ja liitetiedoista. Jokainen niistä kuvaa osaltaan yrityksen taloudellista tilannetta. Mihin tilinpäätöksen lukuihin kannattaisi erityisesti kiinnittää huomiota?

Tuloslaskelma kertoo toiminnan laajuuden, yrityksen tulot ja menot sekä liiketoiminnan tuloksen tilikaudelta. Jos tarkastellaan pelkästään yrityksen tuoreinta tuloslaskelmaa, sen anti jää helposti vajavaiseksi.

– Tuloslaskelmaa pitäisi aina verrata edellisen tilikauden tuloslaskelmaan. Vain näin tiedetään, mihin suuntaan liiketoiminta on kehittynyt, Accountorin talouskonsultti Seija Lindell sanoo.

Liikevoitto ja tilikauden tulos

Tuloslaskelma on voimakkaasti toimialasidonnainen; esimerkiksi palvelualan yrityksellä ja tuotteita myyvällä yrityksellä luvut näyttävät täysin erilaisilta. Toimialasta riippumatta tuloslaskelman tärkeimmät luvut ovat kuitenkin liikevoitto ja tilikauden tulos. Toki liikevaihto kertoisi myös paljon, mutta pienillä yrityksillä on mahdollisuus jättää se kertomatta tilinpäätöksessä ja aloittaa tuloslaskelma vasta bruttotuloksesta, joka on myyntien, liiketoiminnan muiden tulojen ja ostojen erotus.

Liikevoitto ilmoittaa liikevaihdon, ostojen, henkilöstökulujen ja liiketoiminnan kulujen sekä poistojen erotuksen eli toiminnan tuloksen ennen rahoituseriä ja veroja. Varsinainen tilikauden voitto saadaan, kun liikevoitosta vähennetään vielä rahoitustuotot ja -kulut, saadut ja maksetut korot sekä verot.

–Tilikauden voitto siirtyy tuloslaskelmasta taseeseen kasvattamaan yrityksen omaa pääomaa. Jos tilikauden tulos painuu jatkuvasti miinukselle, yrityksen toimintaedellytykset ovat heikot. Tuloslaskelman tärkein tehtävä on kertoa toiminnan tuloksesta ja jatkamisen edellytyksistä, Lindell kertoo.

Tase kertoo, missä pääoma luuraa

Taseesta puolestaan nähdään, mihin yrityksen varat ovat sitoutuneet. Se kertoo kaluston ja varaston arvon sekä yrityksen saatavat ja käytettävissä olevan muun varallisuuden. Tase kertoo myös, kuinka paljon yrityksellä on osakkaiden sijoittamaa omaa pääomaa, toiminnan kautta synnytettyä pääomaa ja ulkopuolista rahoitusta.

– Taseesta on erittäin tärkeää katsoa, ovatko yrityksen rahat tilillä vai ovatko ne sitoutuneet kalustoon, rakennuksiin tai muuhun kiinteään omaisuuteen. Myös saatavien määrä ja niiden muutokset on hyvä tarkistaa. Olennaista on myös tarkastella oman ja vieraan pääoman suhdetta. Erityisesti pitäisi huomioida lyhytaikaisen vieraan pääoman suhde pitkäaikaiseen pääomaan sekä koko vieraan pääoman suhde omaan pääomaan.

Tuloslaskelma ja tase siis kertovat erilaisista asioita. Joidenkin lukujen osalta niitä on kuitenkin hyvä vertailla myös keskenään. Lindell ottaa esimerkiksi taseessa olevan varaston arvon ja tuloslaskelmassa esitetyn liikevaihdon.

– Vähäinen liikevaihto ja suuri varaston arvo kertovat epäsuhdasta. Myynti sakkaa ja varastossa makaavat tavarat sitovat turhaan yrityksen pääomaa.

Liitetiedot paljastavat tilinpäätöksen taustat

Vaikka tilinpäätöksessä perehdytään erityisesti tuloslaskelmaan ja taseeseen, liitetietoihinkin on syytä tutustua. Ne nimittäin kertovat perusteet tilinpäätöksen toteutukselle.

Liitetiedoista ilmenevät esimerkiksi yrityksen lähipiiri ja mahdolliset konsernisuhteet, vapaata pääomaa koskevat suunnitelmat ja ulkopuolisen rahoituksen saamiseksi käytetyt vakuudet. Nämä tiedot eivät näy taseesta eivätkä tuloslaskelmasta.

– Kannattaa tarkastaa, onko tilinpäätöksen laadinnassa käytetty perusolettamia. Esimerkiksi poistojen tulisi olla verottajan hyväksymiä maksimipoistoja. Toimialakohtaisesti voi kuitenkin olla järkevää käyttää muuta poistosuunnitelmaa. Tällöin on tärkeää tarkastella erityisesti poistosuunnitelman oikeaa mitoitusta ja aina poistosuunnitelmasta riippumatta mahdollisia muutoksia poistosuunnitelmassa. Myös tilikausien pituuden vaikutus tulee huomioida ja varastojen arvo pitäisi laskea aina samoin perustein. Näin voidaan luotettavasti verrata yrityksen tilinpäätöstä aikaisempiin tilikausiin tai toisten vastaavien yritysten tilinpäätöksiin. Jos taseen ja tuloksen luvut vaihtelevat voimakkaasti vuosittain, tulee tarkastaa, millaisia olettamia liitetietoihin on kirjattu, Lindell opastaa.

Accountorilta apua tilinpäätöksen tulkintaan

Tilinpäätöksen tulkitseminen vaatii osaamista ja perehtyneisyyttä asiaan. Etenkin pienempien yritysten, joilla ei ole palkkalistoillaan yritystalouden asiantuntijaa, voi olla vaikeaa saada täyttä hyötyä tilinpäätöksestä. Siksi Accountorin yhteyshenkilöt käyvätkin tilinpäätökset aina asiakkaan kanssa yhdessä lävitse. Lindell muistuttaa, että apua on saatavissa myös tilikauden aikana niin pieniin kuin suurempiinkin kysymyksiin.

– Olemme mielellämme tukena aivan pienissäkin asioissa. Toivommekin, että asiakkaat kertoisivat meille avoimesti ja luottamuksellisesti liiketoiminnan haasteista ja kehitystarpeista. Monipuolisen yrityksenä pystymme tarjoamaan asiantuntemusta laajalla toiminta-alueella, Lindell muistuttaa.

Haluatko kuulla lisää palveluistamme? Täytä tietosi, niin asiantuntijamme on sinuun yhteydessä mahdollisimman pian!