Hyppää pääsisältöön

Tilinpäätös toiminimelle tai pienelle osakeyhtiölle – Milloin se on pakollinen ja mitä se maksaa?

 • Missä tilanteissa tilinpäätös on pakollinen?
 • Milloin tilinpäätös on hyödyllinen toiminimelle?
 • Paljon tilinpäätös maksaa ja viekö se paljon yrittäjän aikaa?


Katso asiantuntijamme Riikka Palon vastaukset oheiselta Yrittäjän taloustärppi -videolta ja lue lisää alla olevasta artikkelista!

Tilinpäätöksen tekeminen kannattaa - myös toiminimelle

Tilinpäätöksestä on saatavilla kullanarvoista tietoa, jolla voit kehittää yrityksesi liiketoimintaa. Siinä missä osakeyhtiöille tilinpäätös on aina pakollinen, mikroyrityksiksi luokiteltavilta toiminimiyrittäjiltä ei vaadita tilinpäätöksen tekemistä. Tilinpäätöksen laatiminen kuitenkin kannattaa.

Saat artikkelistamme tiivistetyt selvennykset seuraavista aiheista:

Mitä tilinpäätös tarkoittaa ja miksi se tehdään?

Lyhykäisyydessään tilinpäätöksen tarkoitus on:

 • Kuvata yrityksesi liiketoiminnan tulosta tilikauden aikana
 • Kertoa yrityksesi varallisuusasemasta eli taloudellisesta tilanteesta tilinpäätöspäivänä
   

Tilinpäätös siis luo tietoa, josta on hyötyä niin itsellesi kuin myös rahoittajillesi, viranomaisille ja muille yrityksesi sidosryhmille. Samalla tilinpäätös toimii pohjana verotukselle.

Tilinpäätös koostetaan tilikausittain liiketoimintasi kirjanpitoon perustuen, ja pienyrityksillä siihen sisältyy aina tase, tuloslaskelma sekä liitetiedot.

Lisävaatimuksia tulee yrityksen kokoluokan kasvaessa. Esimerkiksi toimintakertomusta ei pieniltä mikroyrityksiltä vaadita. Miksi yrittäjän kannattaa kiinnittää huomiota taseeseen ja tuloslaskelmaan?

Tase on raportti, joka kertoo yrityksesi taloudellisesta tilasta. Taseessa esitetään yrityksen varat, velat sekä oman pääoman määrä tiettynä ajankohtana – esimerkiksi tilikauden viimeisenä päivänä.
Taseessa on kaksi puolta, joita kutsutaan nimillä vastaavaa ja vastattavaa. Ensimmäinen termi kertoo yrityksesi varallisuuden ja jälkimmäinen puolestaan sen, millä tämä varallisuus on rahoitettu. Molempien puoliskojen yhteissummien tulee olla samansuuruiset.

Tuloslaskelmassa puolestaan esitetään tilikauden tulot ja menot. Tuloslaskelma siis kertoo, oletko tehnyt voittoa vai tappiota ja tase puolestaan määrittelee yrityksesi varallisuusaseman.

Yhdessä ne muodostavat kuvan liiketoimintasi taloudellisesta tilanteesta. Erinomaista tulosta tekevä yrityskin voi olla pahasti velkainen – tai varakas yritys voi olla kannattamaton.

Pienyrityksen tai toiminimen tilinpäätös laaditaan lähes aina kirjanpitäjän toimesta. Työ vaatii aikaa, osaamista sekä tilinpäätös- että verosäännösten tuntemusta. Varsin monet pienyrittäjät ulkoistavat tästä syystä tilinpäätöksen tekemisen tilitoimistolle, vaikka hoitaisivatkin muutoin itse yrityksensä taloushallinnon.

Tilinpäätöksen aikarajat pähkinänkuoressa

Osakeyhtiön tilinpäätös on laadittava valmiiksi neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä, ellei yhtiöjärjestyksessä ole määrätty lyhyempää laatimisaikaa. Tämän jälkeen tilinpäätös tulee vielä vahvistaa viimeistään puoli vuotta tilikauden päättymisen jälkeen – käytännössä vahvistaminen tarkoittaa, että tilinpäätös hyväksytään osakeyhtiön yhtiökokouksessa.

Vahvistamisen jälkeen osakeyhtiöllä on kaksi kuukautta aikaa ilmoittaa tilinpäätöstiedot kaupparekisteriin. Ilmoittaminen voidaan tehdä joko veroilmoituksen mukana Verohallinnon kautta tai suoraan kaupparekisterille. Tiedot on ilmoitettava siinäkin tapauksessa, että osakeyhtiöllä ei olisi ollut tilikauden aikana liiketoimintaa.

Pieniä toiminimiyrittäjiä kaupparekisterin ilmoitusvelvollisuus ei koske.

Tilinpäätösilmoituksen tekeminen on maksuton, kunhan tiedot on ilmoitettu ajoissa. Aikarajasta viivästyminen nostaa käsittelymaksun 85 euroon.

PRH eli Patentti- ja rekisterihallitus voi poistaa kaupparekisteristä osakeyhtiön, joka ei kehotuksista huolimatta ole toimittanut tilinpäätösasiakirjoja vuoden sisällä tilikauden päättymisestä.

Tilinpäätös toiminimelle

Tilinpäätös liiketoiminnan kehittämisen tukena

Tilinpäätös nähdään valitettavan usein pakollisena pahana, eikä kiireinen yrittäjä välttämättä ehdi tutustua tilinpäätökseen sen tarkemmin. Tilinpäätöksestä on kuitenkin saatavilla kullanarvoista tietoa, jolla yrityksen liiketoimintaa voidaan kehittää.

Tilinpäätöksen lukuihin paneutumalla yrittäjällä on mahdollisuus kiinnittää huomiota esimerkiksi poikkeuksellisen suuriin tai edellisvuodesta muuttuneisiin eriin. Esimerkiksi kulupuolella saattavat jotkin erät salakavalasti kasvaa vaikkapa energian hintojen muutoksesta johtuen. Tilinpäätöksen sisältämän tuloslaskelman kautta nämä muutokset on mahdollista havaita jonka myötä niihin voidaan vaikuttaa.

Lisäksi yrittäjä voi hyödyntää tilinpäätöksen tietoja liiketoiminnan pitkäjänteisemmän suunnittelun tukena. Tilinpäätöksen luvuista on laskettavissa esimerkiksi vakavaraisuutta, maksuvalmiutta tai kannattavuutta kuvaavia tunnuslukuja. Näitä tunnuslukuja yrittäjä voi verrata muiden vastaavien toimijoiden tai oman toimialan keskiarvolukuihin. Yrittäjä voi myös tunnuslukujen pohjalta miettiä, pitäisikö kannattavuutta parantaa karsimalla jotain kuluja tai nostamalla myyntihintoja.

Accountor Go varaa esittely

Hei yrittäjä, kokeile Accountor Go -kirjanpitopalvelua! Nyt palvelun avaus ja ensimmäinen kk yhteensä 0€.

Milloin toiminimen tulee laatia tilinpäätös?

Toiminimiyrittäjille asetetut tilinpäätösvaatimukset muuttuivat vuoden 2016 alussa voimaan astuneiden kirjanpitolain uudistusten jälkeen.

Toiminimiyrittäjänä eli liikkeen- tai ammatinharjoittajana olet velvollinen tekemään tilinpäätöksen, jos tilikautesi on muu kuin kalenterivuosi tai kaksi seuraavista ehdoista täyttyy päättyneellä ja sitä edellisellä tilikaudella:

 • Taseen loppusumma on vähintään 350 000 euroa.
 • Liikevaihto on vähintään 700 000 euroa.
 • Tilikauden aikana palveluksessa on keskimäärin 10 henkilöä.

Vaikka et olisi velvollinen tekemään tilinpäätöstä, kirjanpitovelvollisuutta se ei poista. Tilinpäätöksen voi aina laatia vapaaehtoisesti - ja se on myös suositeltavaa.

Muissa yritysmuodoissa tilinpäätösvaatimukset ovat tiukempia. Osakeyhtiöt, osuuskunnat, avoimet yhtiöt ja kommandiittiyhtiöt ovat aina velvollisia tilinpäätöksen tekemiseen.

Miksi toiminimen kannattaa laatia tilinpäätös?

Vaikka useimmat pienet toiminimiyrittäjät onkin vapautettu tilinpäätösvelvoitteesta, sen tekeminen on aina suositeltavaa. Tähän on useita syitä:

 • Veroilmoituksen jättämistä varten tarvitset joka tapauksessa tilinpäätöstasoista tietoa yritystoimintasi luvuista. Tilinpäätöksen tekemättä jättäminen ei siis juuri vähennä työtaakkaa. Elinkeinonharjoittajan veroilmoitus esim. kuluvalta kalenterivuodelta on jätettävä viimeistään 1.4.2022. Tämä onnistuu sähköisesti OmaVerossa.
 • Tilinpäätökselle on käyttöä myös ennakkoverojen riittävyyttä laskettaessa.
 • Tilinpäätöksen olemassaolo on usein välttämätön hoitaessasi liiketoimintasi rahoitus-, sopimus- ja lupa-asioita tai luotonantoa koskevia asioita.
 • Monesti yrittäjät voivat tarvita tilinpäätöstietoja myös henkilökohtaisissa tarkoituksissa. Näin voi käydä, jos esimerkiksi haet asuntolainaa tai luottokorttirajan korotusta.

Tilinpäätöksen teettäminen jälkikäteen on selvästi työläämpää verrattuna tilanteisiin, joissa tilinpäätös tehdään tilikauden päättyessä. Lisääntyvä työmäärä näkyy luonnollisesti myös tilinpäätöksen hinnassa.

Tilinpäätöksen tekeminen vaatii erittäin hyvää kirjanpidon ja siihen liittyvän lainsäädännön tuntemusta.

Antamalla toiminimen kirjanpidon ja tilinpäätöksen tekemisen tilitoimiston hoidettavaksi säästät työtuntejasi ja varmistut, että tilinpäätöstiedot on kirjattu pykälien mukaan. Kirjanpito ja raportointi kannattaa myös samalla muuttaa kuukausitasoiseksi, jotta saadaan ajantasaista tietoa yrityksen kannattavuuden muutoksista.

Muistathan myös huolehtia omasta osuudestasi ja toimittaa ajoissa kaikki vaaditut tositteet ja dokumentit kirjanpidon ja tilinpäätöksen tekemistä varten. Olemme sinuun yhteydessä jo hyvissä ajoin ja kerromme, mitä asiakirjoja ja aineistoja sinulta tarvitaan tilinpäätöstä varten.

Paljonko toiminimen tai pienen osakeyhtiön tilinpäätös maksaa?

Useimmissa tapauksissa yksityisen elinkeinonharjoittajan tilinpäätös ja veroilmoitus laskutetaan asiakkaalta erillisenä kertamaksuna, ja hinta voi olla joko kiinteä tai tuntiperusteinen.

Käytännössä toiminimen tilinpäätöksen hinta on yleensä vähintäänkin muutamia satasia. Mikäli toiminta on kuitenkin hyvin pientä tai sivutoimista, hinta voi toki olla alhaisempikin.

Osakeyhtiöiden tilinpäätösten hinnat ovat yleensä jonkin verran korkeampia toiminimiyrittäjiin verrattuna.

collaboration casual two women_1440x440.jpg

Pysy ajan tasalla talouden ja työelämän muutoksista!

Haluatko kuulla lisää palveluistamme? Jätä yhteydenottopyyntö!

 
 

Share