Hyppää pääsisältöön
Artikkeli

Mitä tuloslaskelma ja tase kertovat yrityksestäsi?

Tuloslaskelma ja tase - miksi yrittäjän kannattaa kiinnittää niihin huomiota?

Mitkä ovat niiden keskeisimmät luvut?


Katso oheiselta Yrittäjän taloustärppi -videolta asiantuntijamme Marjo Hakojärven vastaukset ja lue lisää alta!

Opi tulkitsemaan tilinpäätöstä

Tuloslaskelma kertoo toiminnan laajuuden, yrityksen tulot ja menot sekä liiketoiminnan tuloksen tilikaudelta. Tase taas kuvastaa sen hetkistä varallisuustilannetta, eli sitä paljonko yrityksellä on varoja ja velkoja.

Saat artikkelistamme selvennykset seuraavista aiheista:

Miksi yrittäjän kannattaa olla kiinnostunut tuloslaskelmasta ja taseesta?

Jokaisella yrittäjällä on mututuntuma yrityksensä toiminnan kannattavuudesta ja kassatilanteesta. Tuloslaskelma ja tase näyttävät kuitenkin todellisen ajantasaisen tilanteen.

Parhaassa tapauksessa esimerkiksi tuloslaskelmalta saadaan reaaliaikaista tietoa, jota voidaan hyödyntää operatiivisen toiminnan suunnittelun tukena.

Tuloslaskelman tärkeimmät: liikevaihto, liikevoitto ja tilikauden tulos

Tuloslaskelma on voimakkaasti toimialasidonnainen; esimerkiksi palvelualan yrityksellä ja tuotteita myyvällä yrityksellä luvut näyttävät täysin erilaisilta. Toimialasta riippumatta tuloslaskelman tärkeimmät luvut ovat kuitenkin liikevaihto, liikevoitto ja tilikauden tulos.

Yksinkertaistettuna liikevaihto tarkoittaa tilikauden tai tarkastelujakson aikana myytyjen tuotteiden tai palveluiden summaa, josta on vähennetty arvonlisävero ja muut myynnin määrään perustuvat verot.

Liikevoitto ilmoittaa liikevaihdon, ostojen, henkilöstökulujen ja liiketoiminnan kulujen sekä poistojen erotuksen eli toiminnan tuloksen ennen rahoituseriä ja veroja. Varsinainen tilikauden voitto saadaan, kun liikevoitosta vähennetään vielä rahoitustuotot ja -kulut, saadut ja maksetut korot sekä verot.

Jos tilikauden tulos painuu jatkuvasti miinukselle, yrityksen toimintaedellytykset ovat heikot. Tuloslaskelman tärkein tehtävä on kertoa toiminnan tuloksesta ja jatkamisen edellytyksistä.

Tase tuloslaskelma

Tuloslaskelman analysoinnin lähtökohtana vertailu

Tuloslaskelmaa olisi hyvä aina verrata edellisen tilikauden tuloslaskelmaan. Vain vertailemalla tiedetään, mihin suuntaan liiketoiminta on kehittynyt. Vertaamalla tilikausien lukuja keskenään, on myös mahdollista saada nopeasti selville suurimman muutoksen omaavat erät. Näin yrittäjän on mahdollista jo nopean silmäilyn kautta selvittää tarkempaa tarkastelua vaativat kohdat.

Oman yrityksen lukuja voi myös verrata toimialan muiden yritysten lukuihin. Tällä tavoin on mahdollista saada selville, miten omat kulut ja tuotot suhteutuvat toimialan muiden yritysten lukuihin.

Tase kertoo, missä pääoma luuraa

Taseesta puolestaan nähdään, mihin yrityksen varat ovat sitoutuneet. Se kertoo kaluston ja varaston arvon sekä yrityksen saatavat ja käytettävissä olevan muun varallisuuden. Tase kertoo myös, missä suhteessa yrityksellä on osakkaiden sijoittamaa omaa pääomaa, toiminnan kautta synnytettyä pääomaa ja ulkopuolista rahoitusta.

Taseelta selviävien rahavarojen kautta yrittäjän on mahdollista selvittää, miten paljon yrityksellä on varoja tulevaisuuden investointeja varten. Esimerkiksi henkilöstön palkkaaminen on pienelle yritykselle usein iso investointi. Tällöin yrityksen varallisuustilanne tulee olla tarkasti selvitettynä.

Taseelta on myös selvitettävissä yrityksellä olevien saamisten määrä. Joillain toimialoilla laskutusajat saattavat olla verrattain pitkiä. Pitkät laskutusajat kerryttävät myyntisaamisia. Suuri määrä myyntisaamisia saattaa vaarantaa yrityksen maksukyvyn varsinkin silloin, jos yrityksen kassavarat eivät ole suuret ja myynnistä aiheutuvat kulut realisoituvat ennen tuottoja.

Tuloksen ja taseen yhteinen tarkastelu

Tuloslaskelma ja tase kertovat yksittäin erilaisista asioista. Niitä rinnakkain tarkastelemalla yrittäjä pääsee kuitenkin syvemmälle taloutensa analysoimisessa.

Esimerkiksi tilikauden tulos tai tappio siirtyy lopulta aina tuloslaskelmasta taseen oman pääoman alle. Positiivinen tulos kasvattaa omaa pääomaa ja negatiivinen tulos vähentää sitä. Joskus oma pääoma voi painua kokonaan negatiiviseksi. Aiheesta voit lukea lisää täältä: Mitä jos osakeyhtiön oma pääoma menee pakkaselle?

Yrittäjä voi myös tarkastella eri pääomaerien kiertonopeuksia esimerkiksi taseelta löytyvän varaston arvon, sekä tuloslaskelmalta löytyvän liikevaihdon suhteen kautta. Suuri varaston arvo ja pieni liikevaihto voivat kertoa siitä, että myynnissä olevat tavarat eivät mene kaupaksi. Tällöin varastossa olevat tavarat sitovat turhaan yrityksen pääomaa.

Myös isompia, useammalle tilikaudelle kohdistuvia kuluja ei suoraan lisätä tuloslaskelmalla kuluksi, vaan kulu jaksotetaan eri tilikausille. Esimerkki tällaisesta yli kolmelle tilikaudelle kohdistuvasta kulusta voisi olla yrityksen käyttöön hankittu pakettiauto. Tämä pakettiauto kirjataan yrityksen taseelle, josta sitä viedään palanen kerrallaan tuloslaskelmalle poistojen muodossa.

Liitetiedot paljastavat tilinpäätöksen taustat

Vaikka tilinpäätöksessä perehdytään erityisesti tuloslaskelmaan ja taseeseen, liitetietoihinkin on syytä tutustua. Ne nimittäin kertovat perusteet tilinpäätöksen toteutukselle. Lue lisää tilinpäätöksestä: Tilinpäätös toiminimelle tai pienelle osakeyhtiölle

Liitetiedoista ilmenevät esimerkiksi yrityksen lähipiiri ja mahdolliset konsernisuhteet, vapaata pääomaa koskevat suunnitelmat ja ulkopuolisen rahoituksen saamiseksi käytetyt vakuudet. Nämä tiedot eivät näy taseesta eivätkä tuloslaskelmasta.

Liitetiedoista myös selviää, onko tilinpäätöksen laadinnassa käytetty perusolettamia. Esimerkiksi poistojen tulisi olla verottajan hyväksymiä maksimipoistoja. Toimialakohtaisesti voi kuitenkin olla järkevää käyttää muuta poistosuunnitelmaa. Tällöin on tärkeää tarkastella erityisesti poistosuunnitelman oikeaa mitoitusta ja aina poistosuunnitelmasta riippumatta mahdollisia muutoksia poistosuunnitelmassa. Myös tilikausien pituuden vaikutus tulee huomioida ja varastojen arvo pitäisi laskea aina samoin perustein. Näin voidaan luotettavasti verrata yrityksen tilinpäätöstä aikaisempiin tilikausiin tai toisten vastaavien yritysten tilinpäätöksiin. Mikäli taseen ja tuloksen luvut vaihtelevat voimakkaasti vuosittain, tulee tarkastaa, millaisia olettamia liitetietoihin on kirjattu.

collaboration casual two women_1440x440.jpg

Pysy ajan tasalla talouden ja työelämän muutoksista!

Haluatko kuulla lisää palveluistamme? Täytä tietosi, niin asiantuntijamme on sinuun yhteydessä mahdollisimman pian!

 
 

Share