Hyppää pääsisältöön
Accountor kirjanpitovelvollisuus

Ulkomainen yhtiö, mutta kirjanpitovelvollisuus Suomeen – mitä se tarkoittaa?

Onko yrityksesi perustettu ja rekisteröity toiseen valtioon, mutta johdat sen toimintaa Suomesta käsin? Tästä voi aiheutua yhtiön verovelvollisuus Suomeen sen koko liiketoiminnan tuloksesta. Se voi tarkoittaa myös kirjanpidon ja tilinpäätöksen laatimista Suomen kirjanpitolain mukaisesti.

Vuoden 2021 alusta tuli voimaan tuloverolain säännös, jonka mukaan ulkomainen yhteisö on Suomessa yleisesti verovelvollinen, jos sen tosiasiallinen johtopaikka on täällä. Yleinen verovelvollisuus tarkoittaa sitä, on verovelvollinen kaikista tuloistaan maailmanlaajuisesti, ei pelkästään siitä tulosta, joka on muodostunut täällä harjoitetusta toiminnasta. Uuden säännöksen mukaan ulkomaisen yhteisön tosiasiallinen johtopaikka sijaitsee paikassa, jossa yhteisön hallitus tai muu päätöksentekoelin tekee yhteisön tärkeimmät ylintä päivittäistä johtamista koskevat päätökset. Tähän liittyen ollaan muuttamassa kirjanpitolain kirjanpitovelvollisuutta koskevaa säännöstä.

Tiedot tilinpäätöksestä ja muusta kirjanpitoaineistosta viranomaisvalvontaa varten

Hallituksen esitys on annettu 18.11.2021. Esityksen tavoitteena on, että viranomaiset saavat Suomessa sijaitsevan kiinteän toimipaikan samoin kuin Suomessa yleisesti verovelvollisen ulkomaisen yhteisön tiedot tilinpäätöksestä ja muusta kirjanpitoaineistosta viranomaisvalvontaa varten. Kirjanpitolakiin perustuvat velvoitteet tarkoittavat myös sitä, että niiden laiminlyöntiin voidaan soveltaa rikoslain säännöksiä. Uusi säännös tulisi helpottamaan viranomaisvalvontaa sekä estämään harmaata taloutta.

Esityksen mukaan kirjanpitovelvollisuus kattaisi kotimaisten yritysten lisäksi ulkomaiset yritykset, jotka harjoittavat Suomessa liike- ja ammattitoimintaa tai yritykset, joiden tosiasiallinen johtopaikka on Suomessa. Erityislainsäädännön piiriin kuuluvat yritykset, kuten rahoitusmarkkina- tai vakuutustoimialalla toimivat yritykset, olisivat tämän säännöksen ulkopuolella. 

Ei kaksinkertaista kirjanpitoa, kun yrityksen tuloksesta ja taloudellisesta asemasta riittävät tiedot

Kirjanpitoa ei kuitenkaan tarvitse tehdä kahteen kertaan, eli sekä kotivaltiossa että Suomessa, jos tilinpäätöksestä on saatavissa oikeat ja riittävät tiedot yrityksen tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Kun yritys on ETA-valtiosta tai sen tilinpäätösnormistona on IFRS, US GAAP tai Japan GAAP, riittäisi, että kirjanpito laaditaan yrityksen kotivaltion säännösten mukaisesti ja myös säilytetään siellä. ETA-alueen ulkopuoliselle yritykselle, joka ei ole laatinut tilinpäätöstä em. kansainvälisten normistojen mukaan, saattaisi syntyä velvollisuus laatia erillinen tilinpäätös.

Selvitä, mitä vaikutuksia muutoksella on yrityksesi arkeen. Voit kääntyä puoleemme jos epäilet, että yrityksesi on ensi vuodesta lähtien kirjanpitovelvollinen Suomessa. Kysy lisää asiantuntijoiltamme, olemme mielellämme apunasi!

Apunasi huippuasiantuntijamme

Tarvitsetko apua yritystoiminnan haasteissa? Jätä yhteystietosi, niin olemme sinuun yhteydessä!

 
 

Share