Hyppää pääsisältöön
Vuokrattava talousasiantuntija
Artikkeli

Vuokrattava taloushallinnon osaaja paikkaa lähteneen henkilön funktion

Talouden nousukaudelle tyypilliseen tapaan työmarkkinoiden kysyntä kasvaa Suomessa. Esimerkiksi EU:n alueella työttömyys on painunut  jo 2008 alkanutta globaalia finanssikriisiä edeltävälle tasolle. Samaan aikaan yritykset raportoivat merkittävistä rekrytointivaikeuksista kaikilla päätoimialoilla, vaikka työpaikkoja on tarjolla yhä enemmän.

- Suomen lukemiin on eniten vaikuttanut hyvä talouskehitys maailmalla. Käytännössä se tarkoittaa kuitenkin myös sitä, että elämme ns. työntekijän työmarkkinassa. Työvoima on liikkuvampaa ja yrityksissä tapahtuu nopeasykkeisiä henkilöstömuutoksia huomattavasti enemmän parin vuoden takaiseen verrattuna, toteaa liiketoimintajohtaja Mikael Strann Accountorilta.

- Henkilöstömuutokset yrityksen talousosastolla tarkoittavat ydintekemisen muutosta, jota harvalla yrityksellä on varaa – tai edes halua – riskeerata.

Kun uuteen työpaikkaan siirtyvä henkilö ilmoittaa lähdöstään, saattaa uuden työntekijän rekrytoiminen kestää kahdesta kolmeen kuukautta rekrytointi-ilmoituksineen, haastattelukierroksineen ja testeineen.

- Kauttamme yritys tai yhteisö voi vuokrata joustavasti controllerin, talouspäällikön tai talousjohtajan hoitamaan taloushallinnon yksityiskohtia vaikkapa rekrytointiprosessin ajaksi. Parin kolmen kuukauden toimeksiannot muutostilanteissa ovat hyvin tyypillisiä, mutta on myös tilanteita, jolloin sopivaa henkilöä ei syystä tai toisesta löydy ja yhteistyö jatkuu pidempikestoisena.

Tehtävät ripeästi haltuun, kustannus vain toteutuneista tunneista

Accountorin vuokrattu asiantuntija ottaa ripeällä otteella tehtävän väliaikaisesti hoitoonsa, jotta liiketoiminnan operatiivinen ja strateginen puoli rullaa jouhevasti. Vuokratun controllerin, talouspäällikön tai talousjohtajan rooli voidaan sovittaa kaiken kokoisten yritysten tarpeisiin.

- Punnitsemme jokaisen tilanteen huolella. Yritys saa auttajakseen henkilön, jolla on joko vankka kokemus heidän toimialaltaan tai vastaavasti vakaa osaaminen tehtävistä, joita hän tulee tekemään. Jokaisella alalla on vivahteensa; esimerkiksi tukkukaupan, projektiliiketoiminnan tai teknologiayritysten aloilla taloushallinnon tehtävät ovat omanlaisensa – isona toimijana meillä on kokemusta hyvin monenlaisesta bisneksestä, Strann toteaa.

- Olemme huomanneet, että ulkopuolinen henkilö tuo yhteisöön yleensä hyvin tervetullutta uutta näkemystä ja asioiden tarkastelua isommasta perspektiivistä. Usein uraudutaan tekemään “talon tavalla” ja näiden kyseenalaistaminen sopivissa määrin saattaa saada aikaan isojakin positiivisia vaikutuksia arjen juoksussa.

- Yrityksessä saatetaan esimerkiksi luulla, että tehtävien hoitaminen vaatii viisi kokonaista päivää viikossa, kun todellisuudessa tehtäviin kuluu kolme päivää.

Ulkopuolinen näkemys on usein tarpeellista

Vuokrattavan talousasiantuntijan rooliin tottunut Accountorin Kimmo Nyman allekirjoittaa kokemuksellaan Strannin sanat.

- Asiakkaamme ovat tuoneet ilmi, että juuri ulkopuolisen näkemyksen tuominen on arvokas lisä. Tuoreiden kehitysehdotusten esittäminen ilman kaunistelua saattaa tuoda täysin uusia näkökulmia. Yhtään väheksymättä vakituisten työntekijöiden osaamista ja kykyä kehittää rohkenen sanoa, että uudet ideat ovat usein tarpeen yrityksen tai yhteisön koosta riippumatta, Nyman toteaa.

- Eräässä yrityksessä oli annettu ymmärtää, että vuokrattavan controllerin työmäärä olisi täysiaikaisesti 100 prosenttia. Sain hyvin vapaasti esittää näkemyksiäni controllerin roolista ja työtehtävien määrästä. Toki controllerille oli tarve, mutta toteutunut työtarve oli ennakoitua pienempi. Asiakkaan kanssa löydettiin yhdessä runsaasti tehostamismahdollisuuksia ja vuokratoimeksiannon aikana taloon palkattu talousjohtaja tuntui kovasti arvostavan näkemyksiäni, Nyman jatkaa.

Kun vuokrattavalle taloushallinnon osaajalle ilmenee tarve, Accountor ja asiakasyritys arvioivat yhdessä toimeksiannon aikataulun, työmäärän, tehtävät sekä käyvät läpi yrityksen liiketoimintaa ja hallintoa tukevat järjestelmät. Vuokratut asiantuntijat voivat myös työskennellä ajasta ja paikasta riippumattomina etäyhteyksien varassa. Työaikaa ja työskentelyjakson pituutta voidaan myös joustavasti vaihtaa.

- Yrityksen näkökulmasta vuokrattu henkilö on vaivattomin keino paikata lähteneen henkilön tehtävät. Yritys maksaa vain toteutuneista työtunneista, ja kun tehtävät on etukäteen määritelty yhdessä, kustannus on ennakoitavissa, Mikael Strann toteaa.

Mikael Strann

Liiketoimintajohtaja

Share