Hyppää pääsisältöön
Artikkeli

Yrityksen raportointi - Riittävätkö tavanomaiset tulosraportit ja tunnusluvut johtamisen tueksi?

Tunnuslukujen ja niiden muutosten avulla saadaan kokonaiskuva yrityksen taloustilanteesta

Yritystalous on kokonaisuus. Jotta talouden tilanteesta saisi hyvän kokonaiskuvan, kannattaa seurata vähintään neljää tunnuslukua.

Perinteisesti yleisimmin seurattavia tunnuslukuja ovat:
  • kannattavuus
  • maksuvalmius
  • vakavaraisuus
  • käyttöpääoman tarvetta kuvaavat luvut
     

Kannattavuutta kuvaavat myyntikate, käyttökate ja liikevoitto sekä euroina että prosenttilukuna suhteessa liikevaihtoon. Myynti- ja käyttökate kertovat, mitä yritykselle jää myynnistä kulujen jälkeen.

Maksuvalmiuden mittarit, quick ratio ja current ratio, kuvaavat rahojen, vaihto-omaisuuden ja velkojen suhdetta, eli riittääkö kassassa olevat rahat ja saatavat laskujen maksuun.

Vakavaraisuuden tilanne selviää omavaraisuusasteesta. Se kuvaa oman pääoman, kertyneiden voittovarojen ja tilikauden voiton suhdetta vieraaseen pääomaan. Tunnusluku kertoo, kuinka paljon yrityksen varallisuudesta on rahoitettu omalla ja kuinka paljon vieraalla pääomalla.

Käyttöpääoma kuvaa, kuinka paljon aloittava yritys tarvitsee rahaa, jotta voi aloittaa toiminnan. Jo toiminnassa olevalle yritykselle se kertoo, kuinka paljon rahaa sitoutuu esim. varastoon, saataviin, keskeneräisiin töihin, ennen kuin raha kotiutuu. Käyttöpääoman kiertonopeus kertoo myös aikajanan, mille käyttöpääomaa tarvitaan.

Esimerkkitapaus:
Yritys ostaa raaka-aineita tuotannon aloittamiseksi tammikuussa. Tuotteet valmistetaan tammi-maaliskuussa ja myynti alkaa huhtikuussa. Myönnetyistä maksuajoista riippuen ensimmäiset saatavat kotiutuvat yritykseen vasta toukokuussa. Tässä tapauksessa yritys tarvitsee jatkuvasti 3–4 kuukauden kuluja vastaavan määrän rahaa toiminnan rahoittamiseen.

Kirjanpidon tulosraporttien lisäksi yhtä tärkeitä talouden työkaluja ovat myös budjetti, tulos- ja rahoitusennusteet sekä juuri edellä kuvattu laskelma käyttöpääoman tarpeesta.

Taloushallinnon raportointijärjestelmät ovat kehittyneet

Perinteisiin, ainoastaan euromääriin perustuviin tunnuslukuihin on helppo lisätä määrätietoja, esim. tuntitietoja työajanseurannasta tai palkanlaskennasta, kappale- tai muita yksikkömääriä laskutus- ja myyntijärjestelmistä tai muusta tuotantojärjestelmästä.

Miksi tyytyä tavanomaiseen, kun ei-taloudellisia tunnuslukuja ja mittareita on saatavilla?

Tuottavuus, tuloksellisuus, kustannustehokkuus ja taloudellisuus ovat avainsanoja näissä moderneissa mittareissa.

Tuottavuus on kykyä muuttaa panostuksia tuotoiksi, eli tunnuslukuna tuotos/panos. Tähän voidaan yhdistää myös volyymitieto, jolloin saadaan esiin tuottavuuden muutos volyymien muuttuessa.

Talouden raportit tulosraportti talous
Yhdistelemällä euro- ja määrätietoja saadaan lähes rajattomasti erilaisia operatiivisen liiketoiminnan seurantaa helpottavia raportteja, esim:
  • liikevaihto/tehty työtunti
  • käyttökate/tehty työtunti
  • tuotto/kpl
  • kustannukset/ajettu kilometri

Näiden avulla saadaan myös tarkemmin esiin toimialakohtaisia tietoja.

Talouden raporttien säännöllinen seuraaminen auttaa huomaamaan muutokset ja reagoimaan niihin ajoissa

Kaikkien tunnuslukujen tulkinnan kannalta on oleellista, että kirjanpidon jaksotukset ovat kunnossa. Näin voit olla varma, että kannattavuutta ja käyttöpääomaa kuvaavat tunnusluvut ovat oikein. Pankkitilin saldosta viimeistään toki huomaa, riittävätkö rahat. Tunnuslukujen avulla riittävyyteen voi kuitenkin varautua etukäteen.

Seurattaville tunnusluvuille on tärkeää myös valita seurantakohde. Yritys voi verrata tunnuslukuja toimialan yleisiin tunnuslukuihin, omiin aikaisempiin toteumalukuihin tai budjetoituihin lukuihin.

Kannattavuuden, vakavaraisuuden, maksuvalmiuden ja käyttöpääoman tunnuslukujen seuraamisessa on tärkeää samanaikaisuus. Jos yksikin luku heilahtaa, tulee selvittää, mikä heilahduksen on aiheuttanut. Esim. kannattavuuden heikkeneminen saattaa jäädä helposti huomaamatta, jos yrityksen maksuvalmius säilyy hyvänä ja taseessa on omaa pääomaa. Kannattavuuden heikkeneminen nakertaa kuitenkin vähitellen vanhoja säästöjä ja ellei tilannetta seurata, voidaan päätyä tilanteeseen, jossa aiemmat voittovarat on jo syöty ja kassa tyhjä, kun tilanne huomataan.

Tunnuslukuja olisi hyvä seurata yrityksen koosta riippuen vähintään neljännesvuosittain. Jos tarkastelu tehdään vain kerran vuodessa, esimerkiksi tilinpäätöksen yhteydessä, muutokset huomataan aivan liian myöhään ja korjaavat toimenpiteet saattavat viivästyä liikaa. Tunnuslukujen säännöllinen seuraaminen auttaa yritystä reagoimaan nopeasti muutoksiin.

Vastaukseni otsikon kysymykseen "riittääkö yrityspäättäjälle tavanomaiset tulosraportit ja tunnusluvut johtamisen tueksi?": Nykyisissä, entistä nopeammin muuttuvissa markkina- ja maailmantilanteissa mikään tavanomainen ja perinteinen ei enää riitä. Kaikki käytettävissä oleva data kannattaa hyödyntää muutosten ja kehityksen havaitsemiseksi. Näiden avulla on hyvä rakentaa yrityksen kehityssuunnitelmat ja budjetit tuleville vuosille.

Vain oikeat ja riittävät tiedot sekä selkeät seurantaraportit varmistavat yrityksellesi pohjan hyville päätöksille.

Asiantuntijamme

collaboration casual two women_1440x440.jpg

Pysy ajan tasalla talouden ja työelämän muutoksista!

Voimmeko olla avuksi? Jätä yhteydenottopyyntö!

 
 

Share