Hyppää pääsisältöön
Artikkeli

Yritysverotus vuonna 2023 – Mitä muutokset merkitsevät sinulle?

Henkilöverotus

Verovuoden 2023 valtion tuloveroasteikko näyttää erilaiselta kuin aikaisemmin:

Verotettava ansiotulo, euroa
Vero alarajan kohdalla, euroa
Vero alarajan ylittävästä tulon osasta, %
0 – 0 12,64
19 900 – 2 515,36 19,00
29 700 – 4 377,36 30,25
49 000 – 10 215,61 34,00
85 800 – 22 727,61 44,00

 

Uudenlaisen tuloveroasteikon taustalla on tulevan sote-uudistuksen verojärjestelmän muutos, jossa valtion verotuloja kasvatetaan ja kuntien verotuloja alennetaan. Manner-Suomen kuntien kunnallisveroprosentteja leikataan 12,64 prosenttiyksiköllä vuodelle 2023 ja vastaavasti valtionverotusta kiristetään.

Verotus_yritysverotus_veroasiantuntija

Asuntolainojen korkovähennysoikeus poistuu, mutta tulonhankkimisvelan korkoa koskeva vähennysoikeus on ennallaan.

Kotitalouksille tulee väliaikainen tuki suuriin sähkölaskuihin. Tuki toteutetaan sähköenergialaskujen perusteella myönnettävänä kotitalousvähennyksenä. Alkuvuonna, eli 1.1. – 30.4.2023, vakituisen asunnon sähkönkulutuksesta voi hakea kotitalousvähennystä, jos tänä aikana sähkölasku on yli 2 000 euroa ja enintään 6 000 euroa. Kotitalousvähennys on 60 % maksetusta sähköenergialaskusta. Vähennystä voisi saada enimmillään siis 2 400 euroa. Vähennystä ei kuitenkaan saa sähkönsiirtomaksusta eikä sähkölaskusta muutoinkaan silloin, jos se kohdistuu elinkeinotoimintaan tai maatalouteen taikka se on jo vähennetty muutoin tuloverotuksessa.

Mikäli tulot ovat pienet, eikä tästä syystä voi hyödyntää tukea kotitalousvähennyksenä, Kelalta voi hakea vastaavalta ajalta sähkötukea, jonka määrä on 60 % sähkölaskun 400 euroa/kk ylittävältä osalta. Sähkötuen enimmäismäärä on 660 euroa/kk.

Työtulovähennystä korotetaan ikäperusteisesti porrastetusti siten, että ennen verovuoden 2023 alkua 60 vuotta täyttäneille korotus on 200 euroa, 62 vuotta täyttäneille 400 euroa ja 65 vuotta täyttäneille 600 euroa.

Asunnon ja työpaikan välisten matkakustannusten vähennyksen enimmäismäärä on 8 400 euroa myös verovuonna 2023. Oman auton kilometrikohtainen vähennys on ensi vuonna 0,30 euroa/km ja käyttöetuauton vähennys 0,24 euroa/km.

Arvonnousuvero, eli maastapoistumisvero jää tältä hallituskaudelta säätämättä samoin kuin taloudellista työnantajaa koskeva laki. Näiden oli tarkoitus tulla voimaan 1.1.2023.

Verotuksen päättymisen jälkeen tehtävät muutokset tulo- ja kiinteistöverotuksessa tulevat julkisiksi. Muutosverotuksen julkaisemisen taustalla on parantaa verotuksen julkisten tietojen laatua ja oikeellisuutta sekä toimia ennaltaehkäisevästi harmaan talouden torjumiseksi. Muutosverotuksen tiedot ovat julkisia tuloverotuksessa vuodesta 2022 alkaen ja kiinteistöverotuksessa vuodesta 2023 alkaen. Ennen lain voimaantuloa muuttuneet tuloverotuksen verovuoden 2022 ja kiinteistöverotuksen verovuoden 2023 julkiset verotustiedot tulevat julkisiksi lain voimaantulon jälkeen syyskuussa 2024.

Elinkeinotoiminnan verotus

Vuonna 2020 voimaan tullut uusien käyttöomaisuuskoneiden ja -kaluston tuplapoistomahdollisuus saa jatkoa. Laki oli alun perin voimassa verovuoteen 2023 saakka ja nyt voimassaoloaikaa pidennetään verovuoteen 2025.

Peitelty osinko on jatkossa kokonaan veronalaista tuloa. Tähän saakka se on ollut ns. avoimien osinkojen mukaisesti osittain veronalaista ansiotuloa ja yhteisöille veronalaista tuloa. Peitelty osinko tulee yleensä ilmi säännönmukaisen verotuksen tai verotarkastuksen yhteydessä ja siihen liittyy tulon lisäyksen lisäksi myös sanktiomaksut.

EVL 18 a § ja EVL 18 b § rajoittavat korkojen vähennysoikeutta, jos nettokorkojen määrä ylittää 500 000 euroa. Poikkeuksena on tasevertailuun perustuva sääntö, jolloin sen soveltuessa korot ovat vähennyskelpoisia. Tasevertailun hyödyntämistä jälleen tiukennetaan. Jos vähintään 10 % omistava taho (ns. merkittävän omistusosuuden omistava taho) on rahoittanut konsernia ja tällaiselle taholle maksettujen korkojen määrä on vähintään 20 % kaikista konsernin ulkopuolelle maksetuista koroista.

Hallitus tiedotti 17.11.2022, että lakivalmistelu uudesta tutkimus- ja kehittämistoiminnan (t&k) lisävähennyksestä (ns. yhdistelmävähennys) verotuksessa ei etene tällä hallituskaudella. Kansanedustajat laativat pian tämän jälkeen lakialoitteen lain säätämiseksi. Lakia on valmisteltu jo pitkälti, joten todennäköisesti se tulee voimaan myöhemmin, jos ei ehdi vielä verovuodelle 2023. Lisävähennys on tarkoitettu toistaiseksi voimassa olevaksi laiksi. Vähennys perustuu tutkimus- ja kehittämistoiminnasta aiheutuneiden palkkakulujen (ei sivukuluja) ja henkilötyön ostokulujen määrään. Tämä lisävähennys on eri kuin määräaikainen tutkimusyhteistyökannustin, joka on nyt voimassa vuoteen 2027 saakka ja koskee tutkimus- ja tiedonlevittämisorganisaation (yliopistot, ammattikorkeakoulut) kanssa tehtyä tutkimus- ja kehittämistoiminnan yhteistyötä. Samasta kustannuksesta ei kuitenkaan voi saada molempia vähennyksiä, kun t&k-lisävähennys tulee voimaan. Hallituksen esitystä ei vielä ole, joten lain valmistelun etenemistä kannattaa seurata.

Arvonlisäverotus

Myös arvonlisäverotuksessa huomioidaan sähkönhintojen nousu. Sähkön arvonlisäverokantaa alennetaan väliaikaisesti 24 %:sta 10 %:iin ajalla 1.12.2022 – 30.4.2023. Alennettu verokanta ei koske sähkön siirtomaksua, eli siihen sovelletaan edelleen yleistä 24 %:n verokantaa.

Kotimaan henkilökuljetukset vapautetaan arvonlisäverosta ja niihin sovelletaan nollaverokantaa ajalla 1.1. – 30.4.2023. Nollaverokantaa sovelletaan suoriteperusteisesti, mutta ennakkomaksuista suoritetaan arvonlisävero niitä koskevan säännöksen mukaisesti. Esimerkiksi, jos henkilökuljetus suoritetaan nollaverokannan voimassaoloajan ulkopuolella, mutta ennakkomaksu nollaverokannan voimassaoloaikana, maksettuihin ennakkomaksuihin sovelletaan nollaverokantaa. Henkilökuljetusten myyjän ostojen arvonlisäverovähennyksiin tämä väliaikainen arvonlisäveron vapautuksen soveltaminen ei vaikuta.

Yritysverotus_vero_veroneuvonta

Asiantuntijamme

collaboration casual two women_1440x440.jpg

Pysy ajan tasalla talouden ja työelämän muutoksista!

Voimmeko olla avuksi? Jätä meille yhteydenottopyyntö!

 
 

Share