Hyppää pääsisältöön
Blogi
Henkilöstön osaamisen kehittäminen

Menestys elää ajassa – Uuden ajan kumppanuus on osaajien ja älykkäiden teknologioiden ekosysteemi

Mikä ratkaisuksi, kun tekoälyllä ja digitaalisuudella haetut tuottavuusloikat eivät tahdo onnistua? On aika pohtia, mitä uusi aika meiltä aidosti vaatii ja miten työn tekeminen organisoidaan menestyksen tueksi. Paras tae tehokkuudelle, säästölle ja laadulle ovat yhteistä arvoa monipuolisesti rakentavat ekosysteemit.

Maailma muuttuu räjähtävällä vauhdilla ja yritysten toimintaympäristöt monimutkaistuvat digitalisaation ja verkottumisen myötä. Samaan aikaan vaatimukset asiakaslähtöisestä ja kustannustehokkaasta toiminnasta kasvavat. Teknologian sovelluskohteiden laajetessa organisaatiot hakevat tuottavuusloikkia tekoälyllä ja automaatiolla. Toivottuja tuloksia tehokkuuteen, säästöihin tai työn laatuun ei usein kuitenkaan synny uuden teknologian käyttöönotosta huolimatta. Mikä siis avuksi?

Ekosysteemi on uuden ajan tehokkain yhteistyömalli

Ratkaisuna on yhteistyömalli, joka rakentuu kumppanuusverkoston eli ekosysteemiajattelun pohjalle. Yhteistä arvoa monipuolisesti ja tehokkaimmin jakaa dynaaminen ekosysteemi, jossa huippuosaajat ja toimijat muodostavat monikerroksisen palveluverkoston. Accountorin ekosysteemiajattelussa asiakkaan ei itse tarvitse ylläpitää raskasta organisaatiota ja huolehtia tilkkutäkkimäisesti eri toimittajilta hankituista tuotteista vaan luotettuna kumppanina valitsemme parhaat toimijat.

Miksi tuhlata talousorganisaation resursseja oman työntekijän kouluttamiseen yhtä uutta teknologiaa varten, kun seuraava muutos on jo oven takana odottamassa. Organisaatioiden on mahdotonta pysyä yksin muutosvauhdin aallonharjalla. Se osa toimintaa, jossa itse ei voi olla paras, on järkevää siirtää tulevaisuutta yhdessä rakentavalle kumppanille. Itse voi silloin täysin voimin keskittyä omaan ydinliiketoimintaansa. Dynaaminen ekosysteemi luotaa tulevaan ja mahdollistaa innovatiivisuuden.

”Oikeanlainen strateginen kumppanuusmalli luo yhteistä kasvua.”

Kuluttajamaailmassa ekosysteemiajattelu on jo arkipäivää. Uberin ja Airbnb:n kaltaiset läpinäkyvyyteen, toimijoiden väliseen luottamukseen, asiakaslähtöisyyteen ja teknologian hyödyntämiseen perustuvat ekosysteemit ovat nyt saapuneet myös perinteisten organisaatioiden työjärjestystä haastamaan.

Uskalla muuttaa ajatteluasi

Teknologisen kehityksen ajamassa kiihtyvässä muutosvauhdissa – ja joskus ehkä jopa sen sokaisemana – saattaa unohtua, että uuden potentiaalin etuja päästään ulosmittaamaan kunnolla vasta sitten, kun uskallamme muuttaa radikaalisti tapaamme ajatella ja organisoida työn tekemistä. Ilmiö on tuttu jo historiasta teollistumisen ajalta. Teknologisen kehityksen mahdollistamat hyödyt realisoituivat vasta sitten, kun innovoitiin uusia tapoja tehdä työtä uutta teknologiaa hyödyntäen.

Omassa ajassamme, jossa toimintaa on kyettävä johtamaan oikealla ja ajantasaisella tiedolla sekä alati uudistuvalla osaamisella, menestyksen avain löytyy uusista yhteistyön malleista ja verkostoista. Organisaation sisäisiin resursseihin nojaava kehitystyö ei yksin riitä pitämään tehokkuutta yllä. Oikeanlainen strateginen kumppanuusmalli sen sijaan johtaa uudenlaiseen arvonluomiseen, arvonjakamiseen ja arvonlunastamiseen. Se luo yhteistä kasvua!

Tätä eivät perinteiset, tilaaja – toimittaja -yhteistyömallit pysty tarjoamaan.

mies hymyilee

Miksi perinteiset kumppanuudet epäonnistuvat?

Perinteisessä tilaaja – toimittaja -mallissa kustannustehokkuutta haetaan usein lyhytnäköisesti tai teknologiaksi valitaan toimittajan tukema standardijärjestelmä, joka ei aidosti tue liiketoiminnan muutosvauhtia tai skaalaudu joustavasti tulevia tarpeita varten.

Perinteinen malli johtaa osaoptimointiin, jossa molemmat osapuolet keskittyvät toiminnan kehittymiseen omista lähtökohdistaan. Muiden osapuolten lähtötilannetta ja prosesseja tunnetaan heikosti ja tieto on epäsymmetristä. Tuloksena kumppanuuden hyödyt uhkaavat jäädä molemmilta osapuolilta saavuttamatta.

Riskinä on myös, että inhimillinen näkökulma jää vajavaiseksi, mikä puolestaan johtaa siihen, että toiminnasta tulee reaktiivista. Tilaaja – toimittaja -malli puristaa ihmiset numeroiksi, tuotantovälineiksi ja resursseiksi. Se ei luo arvonlisäystä eikä innovointia eli ihmisten yhdessä synnyttämää ihmettä kokeilla, onnistua ja löytää parempia työtapoja. Tällainen ”inhimillisesti irrallinen” yhteistyömalli on joustamaton, kestämätön ja kyvytön mukautumaan muutosvauhtiin.

Onnistu uudessa yhteistyömallissa

Ekosysteemin menestys vaatii yhteisen vision, arvot, tavoitteet ja jokaisen jäsenen tahdon sitoutua ja onnistua. Menestyksen mittarit laaditaan yhdessä sovittujen reunaehtojen mukaan. Yksi huolella valittu kumppani pystyy johtamaan ekosysteemiä kaikkine toimijoineen parhaalla mahdollisella tavalla ja rakentamaan arvoa ekosysteemissä jäsenten kautta.

Accountorille yhteistyömalli tarkoittaa johtamista hybridiorganisaatioissa, joissa on mukana asiakkaan, Accountorin ja mahdollisten muiden toimittajien huippuosaajat. Asiakkaalle puolestaan dynaamisessa kumppanuusverkostossa mukana oleminen auttaa merkittävästi oikea-aikaisen tiedon saamista liiketoimintansa päätösten tueksi. Tieto on elinvoimaisen yrityksen ja CFO:n tärkeimpiä voimavaroja. Toimivan kumppanuusverkoston avulla organisaatio hallitsee tietoa hyödyntämällä moderneja tietovirtoja, joissa tietoa voi syntyä esimerkiksi talous- ja palkkahallinnon järjestelmissä ja yrityksen toimialakohtaisissa liiketoimintasovelluksissa.  Yhteistyökumppaneille ja yhteiskunnalle laajemminkin tarjotaan mahdollisuus päästä mukaan rakentamaan yhteistä ja niin ekologisesti, sosiaalisesti kuin taloudellisestikin kestävää kasvua ekosysteemissä. Yhdessä kaikki voivat hyödyntää jäsenten välistä vahvaa luottamusta, syvää yhteistyötä, rikastavaa vuorovaikutusta, uusia toimintatapoja ja modernia teknologiaa. Tämä kaikki luo tehokkuutta, säästöjä ja parempaa laatua. Sanalla sanoen; menestystä.

Maailmaa voi muuttaa kahdella tavalla: muuttamalla ajattelua ja muuttamalla toimintatapoja. On aika haastaa vanhat työtavat, katsoa tulevaan ja lähteä rakentamaan menestystä ekosysteemeissä!

Share