Hyppää pääsisältöön
Kumihanskat brandikuva

Henkilöstötutkimukset

Henkilöstön työtyytyväisyys heijastuu aina asiakkaan saamaan palveluun

Henkilöstön tyytyväisyys heijastuvat aina asiakkaaseen, joten pidäthän huolta työtyytyväisyydestä. Henkilöstötutkimus auttaa sinua ymmärtämään, miten voit parantaa henkilöstökokemuksen kautta asiakaskokemusta. Ihmisiä ei voi käskeä innostumaan, mutta heidän henkilöstökokemukseensa voi vaikuttaa. Henkilöstötutkimukset ovatkin tärkeässä roolissa asiakaskokemuksen kehittämisessä.

Jokaisen henkilöstötutkimuksen suunnittelun tulisikin alkaa kirkastamalla yrityksen strategiset tavoitteet osaksi tutkimusta – tutkimuksen todellinen arvo mitataan siinä, kuinka hyvin tutkimuksen tuottamat havainnot ja analyysi siirtyvät käytännön kehittämiseksi ja toimenpiteiksi.

Tärkeitä kysymyksiä henkilöstötutkimusta suunnitellessa ovatkin: miten tuloksia käsitellään? Miten ne liitetään osaksi organisaation kehittämishankkeita ja miten varmistetaan kehittämishankkeiden vaikuttavuus valittujen mittareiden osalta?

Laadukas, johtamisen ammattilaisen konsultatiivinen analyysi henkilöstötutkimuksen tuloksista sekä vertailuaineisto oman toimialansa parhaiden organisaatioiden vastaavista tuloksista auttaa sinua saamaan kattavan kuvan yrityksesi tilanteesta ja suunnasta.

Henkilöstökokemusta on jatkuvasti muuttuvassa tomintaympäristössä tarpeellista mitata myös vuosittaisen henkilöstötutkimuksen ulkopuolella. Nykyaikaiset kyselyteknologiat ja ketterät jatkuvan mittaamisen mallit tarjoavat keinot vivuttaa yrityksesi toimintakulttuuria aitoa asiakasarvoa tuottavaan suuntaan.

Share