Hyppää pääsisältöön

HR Flow asiakkaamme

Sharper Shape

Sharper Shape on globaali high tech –yritys, joka tarjoaa Drone Software as a Service eli DSaaS –palvelua. Palvelun avulla voidaan esimerkiksi tunnistaa ajoissa metsäpaloja ja estää niitä leviämistä. Dronien avulla pystytään keräämään valtava määrä dataa ja analysoimaan sekä raportoimaan Sharper Shapen ohjelmistopalvelun avulla todella tehokkaasti.

Sharper Shape on kasvanut viimeksi kuluneen vuoden kuluessa voimakkaasti pienestä start-upista globaaliksi kasvu-yritykseksi, mikä on luonut uusia tarpeita yrityksen HR-prosesseihin liittyen” toteaa yrityksen talousjohtaja Mikael Nyberg. Tilanne on tuttu useassa yrityksessä. Yrityksen henkilömäärän kasvaessa tulee tietyt lakisääteiset dokumentit laittaa kuntoon ja syntyy tarve täsmentää, kuvata ja viestiä yrityksen käytäntöihin liittyviä asioita henkilöstölle enemmän kuin alun start-up-vaiheessa.

”HR Flow –palvelun kautta Sharper Shape on saanut samassa paketissa ketterästi ja kustannustehokkaasti käyttöönsä sekä tarvittavan joustavan HR-asiantuntija-avun palveluna että käyttövalmiin HR- ja työajanhallinnan ratkaisun palveluna” summaa talousjohtaja Nyberg yhteistyön tuloksia.

Sharper Shape logo hr flow

ADB Safegate Finland Oy

ADB Safegatella on maailmanlaajuisesti yli 1,200 työntekijää, yhtiö palvelee noin 2,500 lentokenttää 175 eri maassa. Suomessa kansainvälisen toimijan myyntikonttori työllistää vajaat 20 henkilöä. ADB Safegate haki HR Flow:sta ja yhteistyöstä Accountorin kanssa toimivaa ja ammattimaista HR-palvelua, jossa yhdistyvät niin digitaaliset välineet kuin osaavan henkilöstöpäällikön palvelut. Samalla yhteistyöllä hoituvat myös ADB Safegaten palkat. Talouspäällikkönä ADB Safegate Finland Oy:n Ulla-Maija Laaninen arvostaa Accountorin henkilöstöhallinnon asiantuntemusta sekä palveluiden tuomaa ajansäästöä. ”Lähdimme hakemaan Accountorin palveluita, kun tarvitsimme luotettavaa, pitkäaikaista kumppania henkilöstöhallintoon.”, hän toteaa nyt yhteistyön lähtötilanteesta.

ADB:n myyntijohtaja (maajohtaja 1.8.2020 alkaen) Pierre Tognetty haluaa pystyä luottamaan että HR-asiat ovat kunnossa ja siksi juuri luotettavuus oli tärkeä kriteeri HR-kumppania valittaessa. On tärkeää, että henkilöstön tiedot ja sopimukset ovat ajan tasalla ja muuttuvan lainsäädännön mukaisia. HR-ammattilaisen tuki on ollut lähellä kaikissa henkilöstöjohtamisen tarpeissa. ADB Safegatea olemme auttaneet mm. avainhenkilörekrytoinneissa, HR-prosessien ja ohjeistusten luomisessa ja kehittämisessä sekä digitaalisuuden lisäämisessä. Pierre Tognetty  toteaa HR Flow-järjestelmän olevan myös helppo askel kohti digitalisaatiota. ”Accountor’s services are very reliable and we consider Accountor as a partner.”, hän tiivistää.

ADB Safegate logo HR Flow

Teatterimuseo

Teatterimuseota pyörittää pieni vakituinen henkilöstö, sekä lukuisat eri tavoin tuntitöitä tekevät työntekijät. Tällaisen organisaation HR-prosesseissa onkin niitä pyörittävälle Meri Eerolalle aikamoinen puuha, mikä on vienyt aiemmin häneltä kovasti aikaa, kun tietoja on aiemmin pitänyt kerätä eri kanavia pitkin ja toimittaa palkanlaskentaa varten.

HR Flow-palvelun käyttöönoton myötä olemme saaneet henkilötiedot hallintaan helposti, läpinäkyvästi ja tietoturvallisesti. HR Flow -palvelukokonaisuuteemme kuuluu Kirjaamo, jonka kautta työajanhallinnan perusasiat, kuten työajan kirjaaminen, on saatu kuntoon ja digitaaliseen muotoonKokonaisuudessaan HR Flow -palvelukokonaisuuden myötä manuaalinen työ on vähentynyt ja erityisesti tuntityöläiset iloitsevat helposta, nykyaikaisesta tavasta ilmoittaa tuntinsa.”, kuvailee projektipäällikön roolissa työskentelevä Eerola yhteistyön hyötyjä.

Teatterimuseolle HR Flow Digi –paketti on HR Flow-paketeista sopivin, koska projektipäällikkö Meri Eerola hoitaa itse HR-tehtäviä. Pakettiin sisältyy HR Flow – tukikanava, jonne tulleita kysymyksiä ja palvelupyyntöjä HR Flow-palvelutiimi seuraa päivittäin. ”Minulla on käytössäni HR-tukikanava, josta saan tukea tarvittaessa.” Eerola kiittelee.

teatterimuseo hr flow referenssi

Cuuma Communications

Cuuma on syntynyt telealan murroskauteen 2005. Samaan aikaan kun Facebook, WhatsApp ja Skype mullistivat kuluttajan tapaa viestiä, Cuuma on kehittänyt edelläkävijänä B2B-puolen yhteydenpitopalveluita.

Viime vuosien aikana Cuuma on kasvanut innovatiivisesta start-up:sta menestyväksi kasvuyritykseksi. ”Kasvun myötä meille on syntynyt uusia osaamistarpeita, joista HR on yksi merkittävimmistä. HR Flow:n myötä olemme saaneet siihen tarvittavan osaamisen nykyaikaisena skaalautuvana palveluna ja samalla mahdollistaneet sen, että voimme itse keskittyä ydinosaamiseemme, eli laadukkaiden kommunikointipalveluiden kehittämiseen”, toteaa toimitusjohtaja Jani Hartikainen

Cuuma Communications HR FLOW
Cuuma Communications

Cuuman osakkeenomistajat vastaanottivat tammikuussa 2019 viidettä kertaa peräkkäin Kauppalehden Menestyjät-kunniakirjan sekä kolmatta kertaa peräkkäin Kasvaja-kunniakirjan.

Celsius

Celsius edustaa kokonaisvaltaista hyvinvointia ja edistää aktiivista elämäntapaa. Yrityksen brändeihin kuuluvat myös Suomen johtava urheiluravinnemerkki FAST sekä Suomen suosituin superfood-brändi CocoVi

”Panostamme huippuluokan osaamiseen sekä laadukkaisiin raaka-aineisiin. Yhteisenä intohimonamme on terveellisen elämäntavan edistäminen!”  toteaa talousjohtaja Jani Partanen.

Meillä ei ole tarvetta täysipäiväiselle HR-roolille ja olemme saaneet HR Flow -palvelun avulla ratkaisun, jonka kautta omaa aikaamme ei juurikaan kulu operatiivisiin HR-tehtäviin. HR Flow -palvelu toimii meillä toiveemme mukaisesti lähinnä palkkayhteyshenkilön roolissa." talousjohtaja toteaa.

Partanen toteaa HR Flow -palveluun kuuluva hr-järjestelmän on ylittäneen odotukset. ”Se on todella selkeä. Henkilöstön on ollut helppo ottaa järjestelmä käyttöön pienellä perehdytyksellä ja alun jälkeen kysymyksiä on tullut hyvin vähän. Käyttäjäpalaute on ollut positiivista, varsinkin verrattuna siihen mitä yleensä järjestelmistä tulee.”

Talousjohtaja kehuu HR Flow:n sujuvoittavan arkea. ”Palvelukokonaisuus on tehostanut asioita. Asiakaspalvelu on aina positiivista ja ratkaisukeskeistä. Tikettijärjestelmä toimii: saamme vastauksia nopeasti ja palvelulupaus on täyttynyt. Tiketit eivät huku jonnekin tyhjiöön kuten joissain palveluissa.”

Accountorilta on tullut myös ideoita – on hyvä että meitä haastetaan ja ehdotetaan erilaisia juttuja”, talousjohtaja Jani Partanen kiittelee.

Celsius logo

Vepsäläinen Oy

Vepsäläinen Oy on johtava huonekalubrändi ja sisustusmyyjä Suomessa, joka on viime vuosina kasvanut markkinoita nopeammin laajentaen toimintaansa erityisesti digitaalisissa kanavissa.

Vepsäläisellä on 21 myymälää ympäri Suomen sekä kaksi Virossa Tallinnassa sekä lisäksi Hästens, BoConcept, Tempur Sleep Center sekä Fritz Hansen brändimyymälät Helsingissä. Vepsäläinen tarjoaa asiakkaillensa mielenkiintoisen ja ainutlaatuisen portfolion uniikkeja brändejä.

Menestyvien pk-yritysten HR:ltä vaaditaan paljon muuta kuin pelkkää arjen pyöritystä ja lakisääteisten asioiden hoitamista. Vain onnelliset ja hyvinvoivat työntekijät ylittävät tavoitteensa, myös tällä vuosikymmenellä.” tiivistää henkilöstöasioista vastaava talousjohtaja Mona Leivo näkemyksensä HR:n roolista moderneissa yrityksissä.

Vepsäläinen logo hr flow refe

Talousjohtaja Leivo kehuu HR Flowta ratkaisuna riskienhallinnan kannalta: ”Oman HR-yksikön pitämiseen liittyy riskejä: esim. osaamistason ylläpito. Sen sijaan kumppanimme ydinbisnes on pysyä ja jatkuvasti kehittää osaamista ja palveluita ajan hermoilla. Olisi väistämättä iso investointi, jos meidän pitäisi ylläpitää omaa HR-osastoa, jolla olisi sama osaaminen kuin HR:ään erikoistuneessa organisaatiossa. Lisäksi oma HR ei pysty skaalautumaan ja joustamaan erilaisiin HR-tarpeisiin samalla tavalla kuin HR:n eri osa-alueisiin erikoistunut kumppani.”

Talousjohtaja edellyttää HR-kumppanilta laadukkuutta sekä sitoutuneisuutta. ”Kilpailukyvyn kannalta meille on ollut tärkeää voida keskittyä ydinosaamiseen ja kumppanoitua sellaisen tahon kanssa, jolle henkilöstötyö ja HR-prosessit on ydinosaamista ja intohimo, koska tällöin HR-asiamme tulee hoidettua ammattitaitoisesti ja saadaan hyvä henkilöstökokemus", hän toteaa.

Lisäksi arki rullaa nyt sujuvammin. ”Meillä työajanhallinta, HR & palkanlaskenta – järjestelmät olivat aiemmin pirstaloitunutta, olimme hankkineet järjestelmiä ja palveluita monelta eri toimittajalta, minkä lisäksi oli omaa henkilöstöä. Nyt kun nämä kaikki järjestelmät ja palvelut ovat samalta toimittajalta ja toimivat saumattomasti yhdessä, tämä on edullisempaa ja muodostaa paremman käyttökokemuksen koko henkilöstölleHR-palvelu on ehdottomasti tuonut systemaattisuutta meidän henkilöstötyöhömme. Yhdessä tehty HR-vuosikello ohjaa toimintaa, aiemmin tuli toimittua enemmän adhoc-pohjalta", summaa talousjohtaja Leivo yhteistyön tuloksia.

Certex Finland Oy

Certex on Euroopan suurin teräsköysien ja nostoapuvälineiden toimittaja. Suomen markkinoilla toiminta työllistää 30 henkeä ja liikevaihto on noin 10 miljoonaa euroa.

Talous ja HR-palveluiden ulkoistaminen vapautti aikaa ja resursseja ydintekemiseen. ”Kun organisaatiossa ei ole omaa HR-henkilöä, on palvelun ostaminen ulkopuolelta erittäin järkevä vaihtoehto. Lisäksi digitaaliseen maailmaan siirtyminen toi mukanaan paljon positiivisia asioita. Henkilöstön kannalta toiminta on nyt helppoa ja selkeää”, arvioi yrityksen toimitusjohtajat Peter Lindström nyt.

Jos katsotaan palkanmaksukäytäntöjämme ja matkakulujen hoitamista (ennen yhteistyötä), olisi sitä voinut verrata suoraan Kummeliin. Kaikenlaiset liput ja laput seurasivat toisiaan ja niitä pyöriteltiin pitkin esimiesten pöytiä”, kertoo Certex Finlandin toimitusjohtaja Peter Lindström yrityksen tilanteesta ennen yhteistyön aloittamista.

”Skaalautuva HR-palvelu mahdollistaa, että palvelua voidaan ostaa juuri sen verran kun tarvitaan ja osaamista ei tarvitse yrittää pitää talon sisällä. Nukun nykyään yöni rauhassa, kun tiedän, että lomat ovat ajan tasalla ja sairaslomien selvittelyyn ei kulu yrityksessä omaa työaikaa”, kehuu toimitusjohtaja Lindström ja jatkaa: ”Äärimmäisen helpoksi asian tekee se, että Accountorin henkilökunta on erittäin osaavaa ja koen, että olemme hyvissä käsissä.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

 
 

Share