Hyppää pääsisältöön

Muutosjohtaminen on taitolaji

muutosjohtaminen

Muutostilanteita on erilaisia, kuten esimerkiksi:

 • Palvelun ulkoistaminen
 • Liikkeenluovutus tai yrityskauppa
 • Organisaation toimintamallin ja roolien uudistaminen
 • Uuden järjestelmän käyttöönotto, joka muuttaa prosesseja ja toimintatapoja

Yhteistä kaikissa muutostilanteissa on se, että muutos herättää työntekijöissä epävarmuutta ja kysymyksen siitä, mitä tämä tarkoittaa minun roolissani. Riskinä on usein, että avainhenkilöitä irtisanoutuu, jos he eivät näe muutosta innostavana ja uusia mahdollisuuksia luovana tilaisuutena itselleen.

Jokaisessa muutostilanteessa johdon ja esihenkilöiden tehtävänä on luoda selkeyttä ja innostusta organisaatiossa sekä ohjata toimintaa kohti yhteistä tavoitetilaa. Muutostilanteessa muutosjohtamisen taitojen merkitys korostuu osallistavalla tavalla hyödyntämällä myös pelillisiä menetelmiä.

Accountorin kokeneet HR-konsultit voivat auttaa sinua:

 • Työstämään muutosvision ja konkretisoimaan muutostavoitteet.
 • Laatimaan muutosjohtamisen ja -viestinnän suunnitelman eri sidosryhmien osalta.
 • Toteuttamaan HR:n Due Diligencen henkilöstön etujen ja työsuhteen ehtojen osalta, tunnistamaan henkilöstöön liittyvät riskit ja laskemaan siirtyvän henkilöstön kustannusvaikutukset liiketoimintakaupoissa.
 • Käymään tarvittaessa muutosneuvottelut. Lue lisää työsuhdejuridisesta konsultoinnista.
 • Laatimaan roolikuvaukset uuden organisaatiomallin pohjalta.
 • Käymään keskustelua muutoksen merkityksestä ja vaikutuksista eri tiimeissä.

Onnistunut muutos lähtee ihmisistä

Onnistunut muutosjohtaminen luo:

Selkeyttä

 • Yhteinen muutosvisio ja tavoitteet
 • Muutoksen vaikutukset minulle ja meille

Vireyttä

 • Innostuksen luominen
 • Tunteiden ja muutosvastarinnan käsittely
 • Osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuudet

Tavoitteena on johtaa muutosta systemaattisesti ja samalla henkilöstöä osallistaen ja sitouttaen. 

muutosjohtaminen

Haluatko kuulla lisää? Ota yhteyttä!

Haluatko kuulla lisää? Jätä meille viesti, niin olemme pian yhteydessä!

 
 

Share