Hyppää pääsisältöön
Olet täällä:
accountor brand soap

Muutosjohtaminen

Menestyvät yritykset tarjoavat intohimoisesti uusia ratkaisuja asiakkailleen

Tiedätkö, mikä on yrityksesi todellinen uudistumiskyky? Menestyvät yritykset tarjoavat intohimoisesti uusia ratkaisuja asiakkailleen. Tämä edellyttää organisaatiolta kykyä kuunnella herkällä korvalla asiakkaiden tunnistamattomia odotuksia, kyseenalaistaa ja uudistaa rohkeasti totuttuja toimintatapoja sekä oppia ahneesti koko ajan uutta.

Tällainen toimintakulttuuriin juurrutettu asenne on vahva pohja onnistuneelle muutokselle. Hallittu muutos edellyttää lisäksi johdolta selkeää muutostarpeen määritystä, yhteisen vision luomista päämäärästä, muutoskyvyn ylläpitämistä ja toimenpiteiden muuttamista toiminnaksi, joka kiinnittyy arkeen.

Henkilöstön saat sitoutettua innostavan, yhteisen päämäärän avulla eikä viestintää voi olla koskaan liikaa. Siksi vuorovaikutteiselle dialogille esimiesten ja henkilöstön kanssa on annettava runsaasti tilaa ja aikaa. Muutoksen haluttu vaikuttavuus on myös tehtävä näkyväksi. Siinä auttaa suorituksen systemaattinen johtaminen muutosta tukevan mittariston avulla ja haluttujen toimintamallien näkyvä palkitseminen. Onnistunut muutos edellyttää myös organisaatio- ja johtamisjärjestelmän uudelleen tarkastelua sekä henkilöstön osaamisen kehittämistä.

Autamme sinua viemään muutoksen läpi onnistuneesti ja tehokkaasti. Tuemme muutoksen johtamisessa, kun organisaation omat osaajat eivät ehdi tai heillä ei ole tarvittavaa osaamista. Palvelumme kattavat niin muutos- ja kehityskonsultoinnin kuin projektituen ja uusien käytäntöjen valmentamisen. Työkaluina käytämme mm. lautapeliä ja vaikuttavuutta edistävää sähköistä valmennusympäristö HR4 Campusta. Oivaltamisen tueksi voimme tarjota monipuolisia yksilö- ja tiimikohtaisia arviointivälineitä, kuten DISC- tai SDI-analyysi ja hyvinvointikartoitus Firstbeat.

Mikäli muutokset edellyttävät yhteistoimintamenettelyä, voimme tukea myös YT-prosessissa.

Share