Hoppa till huvudinnehåll
Nyheter
Semestertillägg

Hur beräknar man semestertillägg på rörliga lönedelar?

Semestertillägg guide

Semestertillägg är en extra ersättning som anställda kan ha rätt till under semestern. Det är vanligtvis en procentuell ökning av den vanliga lönen och betalas ut samtidigt som den vanliga semesterersättningen.

Semestertillägg är i Sverige reglerat i lag och gäller för anställda som har rätt till semester enligt semesterlagen. Storleken på semestertillägget beror på kollektivavtal eller individuell överenskommelse mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Syftet med semestertillägg är att ge arbetstagare extra ekonomisk ersättning under semestern för att täcka eventuella extra kostnader eller förlorade inkomster som kan uppstå under semestern, som exempelvis minskad övertid eller ob-ersättning.

Hur beräknas semestertillägg på rörliga lönedelar, och vilka typer av rörliga lönedelar ingår?

All typ av rörlig ersättning relaterat till förvärvsarbete berättigar semestertillägg. Det kan handla om provision, ob-tillägg, bonus, jourersättning osv. Beräkningen beror på om det finns kollektivavtal på arbetsplatsen och hur stor del av lönen som utgörs av rörlig ersättning. 

Om du vill veta mer om de grundläggande reglerna och begreppen inom semester och semesterlön rekommenderar vi att du läser vår artikel Semester är härligt men besvärligt.  

Du som har lönehantering hos Accountor behöver du inte bekymra dig om beräkning av semesterlöner. Men så här går det till…

Beräkning av semestertillägg

Semestertillägg då kollektivavtal finns:

Antal semesterdag x Utbetald rörlig lön under intjänandeåret x 0,5 %

Exempel:
25 semesterdagar
50 000 kr i rörlig lön under intjänandeåret

25 x 50 000 x 0,005 = 6 250 kr

Om kollektivavtal inte finns får du beräkna semestertillägget enligt sammalöneregeln eller procentregeln.

Semestertillägg enligt sammalöneregeln:

Det här är den vanligaste beräkningsmetoden då kollektivavtal saknas på arbetsplatsen. För rörliga delar gäller då 12 % av de sammanlagda rörliga ersättningarna under intjänandeåret.

Exempel:
25 semesterdagar
50 000 kr i rörlig lön under intjänandeåret

50 000 x 0,12 = 6 000 kr

Semestertillägg för den fasta delen av lönen beräknas till 0,43 % av din månadslön vid tidpunkten för semesteruttaget, per semesterdag.

Semestertillägg enligt procentregeln:

Om över 10 % av lönen utgörs av rörliga delar och inget kollektivavtal finns används denna beräkningsmetod. Procentregeln ger en semesterlön om 12 % av total utbetalad lön under intjänandeåret. Det innefattar fast och rörlig lön.

Så när vi pratar om bara de rörliga delarna blir det ingen skillnad i beräkning från föregående exempel.

den här artikeln på Unionens webbplats är ämnet semesterlön väl beskrivet. 

Vi hjälper dig, kontakta oss redan idag om du behöver hjälp med lönerna

 
 
Tags

Share