Hoppa till huvudinnehåll
Nyheter
Kvalificerad momsrådgivning

Kvalificerad momsrådgivning, behöver du stöd av en momskonsult?

Accountor har kunniga konsulter som kan stötta inom kvalificerad momsrådgivning, du är välkommen att fråga dem så fort du har ett ärende. Momsen omfattar ett stort område och dess hantering kan ha stor påverkan på företaget. För att förtydliga vad vi kan hjälpa till med lyfter vi fram några exempel nedan. 

Områden där frågor kring korrekt hantering av moms ofta dyker upp

 • Moms eller inte på fakturor för företag med etablering i fler länder.
 • Jämkningsmoms (investeringsmoms som i vissa fall kan återkrävas av Skatteverket (SKV)).
 • Momsutredningar (internationella transaktioner,  tredjepartshandel äkta/oäkta, styrka momsfri försäljning).
 • Återvinning av lokalt debiterad utländsk moms.
 • Var olika tjänster och varor ska beskattas inom EU.
 • Rapportering av sålda varor respektive tjänster till  andra EU länder.
 • Omvänd skattskyldighet i byggsektorn.
 • Momshantering inom en koncern, omstrukturering där företag köps, säljs eller fusioneras.
 • Hantering av skadestånd. 
 • Transaktioner med stora belopp som kännetecknas av ett bolags egna bedömningsansvar innan SKV granskar och beslutar i frågan.

Kvalitetsgranskning

Kvalitetsgranskning av momsdeklarationer innan  leverans sker till SKV med genomgång av underliggande fakturor och avtal. 

Leverans av skatte-PM vid större utredning

 • Dina skyldigheter som bolag/företagare – korrekt hantering av moms, periodisk sammanställning och intrastatredovsining gentemot SCB.
 • Skattekonsekvenser – vid brister i underlag, avtal som bör finnas uppdaterade, dokumentation av ”fördelningsnyckel” vid s.k. ”blandad verksamhet” mm.
 • Utkast till svar vid förfrågan från SKV.
 • Bedömning huruvida ett bolag ska begära omprövning eller överklaga till förvaltningsrätten där utkast till svar/överklagande upprättas. 
 • Hantering av process då SKV inleder en skatterevision av ett företag, bistå vid möten med skatterevisorer, besvara skriftliga frågor från SKV.


Leverans – förhandsbesked/brevfråga
Accountor åtar sig att formulera den relevanta skattemässiga problemställningen efter diskussion med kund. Detta i syfte att minimera skatterisk (ev. påförande av skattetillägg) avseende bedömningsfrågor där man inte på förhand kan veta vilken bedömning som SKV slutligen landar i.

Leverans – besvara löpande momsfrågor 
vid vissa transaktioner
Via telefonsupport, e-post eller möten diskutera och säkerställa korrekt hantering av löpande momsärenden utifrån gällande momslagstiftning och EU praxis.

Behöver du mer hjälp?
I den mån en momsutredning leder in på frågor där man måste ta hänsyn till lokal anpassning av EU:s momsdirektiv eller behov finns av momsombud i annat nordiskt land så samarbetar Accountor med sina lokala kontor i respektive land.

Fördelar: 

 • Vi har seniora konsulter som kan fokusera på komplexa skatteområden och hålla sig uppdaterade kring rådande praxis.
 • Tjänsten anpassas efter företagets behov från kort avstämning till en skriftlig utredning. 
 • Extern person för objektiv bedömning (second opinion).
   

Passar företag som: 

 • Vill säkerställa att man följer lokal skattelagstiftning i Sverige som skall tolkas i ljuset av EU rätten (EU domar) och inte drabbas av onödiga straffavgifter (skattetillägg).
 • Vill säkerställa en smidig och snabb kommunikation gentemot SKV.
Tags

Share