Hoppa till huvudinnehåll
Skatteverket prio 2020
Nyheter

Områden och branscher Skatteverket granskar extra under 2020

Skatteverket väljer varje år några områden och branscher som kontrolleras extra för att minska misstag, fel och fusk. Sådant som har en negativ påverkan på samhället. Bland annat har de i år valt att prioritera privata kostnader och oredovisade förmåner. Fyra av tio företag gör ofta fel gällande privata kostnader och oredovisade förmåner vilket beräknas kosta cirka 8 miljarder per år.

De områden som Skatteverket prioriterar i år är:

  • privata kostnader och oredovisade förmåner
  • städ- och transportbranschen
  • identitetsrelaterat fusk
  • internationell kontroll och penningtvätt

Skatteverkets kontroll av privata kostnader och oredovisade förmåner

Bilar och fastigheter med höga förmåns- och taxeringsvärden och som är företagsägda granskas i år. Även privata kostnader som till exempel renoveringar, resor och båtar kommer att kontrolleras.

Svartarbete inom städ- och transportbranschen prioriteras

Svartarbete men även illegal arbetskraft, oriktiga fakturor och falska löneuppgifter inom städ- och transportbranschen kommer att kontrolleras extra under året. Det gör man för att upptäcka, förhindra och minska dessa brott.

kvadrat_tvål
Kvinna outsourcing

Identitetsrelaterat fusk och internationell kontroll

Prioritering av identitetsrelaterat fusk görs av Skatteverket för att minska felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen. Fusk med identitet kan vara falska anställningsintyg och felaktig folkbokföring. Cirka 300 brottsanmälningar har Skatteverket gjort sedan folkbokföringsbrottet infördes.

Arbetet med att förhindra penningtvätt fortsätter. Penningtvättslagen skärptes till i och med det femte direktivet som kom den 1 januari i år. Inom internationell beskattning ligger fokus på skenutvandring och innehav av kapitalförsäkringar. Skatteverket samverkar med andra myndigheter för att minska dessa brott och förebygga brottsligheten.

Dessa brott kan vara medvetna, men de kan många gånger ske på grund av okunskap. Är du osäker på skatteregler gällande ditt företag kontakta gärna våra skatterådgivare. Accountors skatterådgivare hjälper dig med skatterådgivning inom svensk och internationell skattelagstiftning.Som företagare har du mycket att vinna på att följa utvecklingen av lagstiftningen. Regelverken är inte bara komplexa och föränderliga, används de rätt ger det dig många möjligheter också. Våra skattekonsulter hjälper dig.

Har du frågor? Kontakta oss gärna.

Tags

Share