Hoppa till huvudinnehåll
Endringer i skatt og avgift fra 1. januar 2020
Nyheter

Skatteförändringar 2020 gällande reklam, försäkringssparande och annat mer privat

Skatteförändringar 2020

Skatteförändringar 2020 gällande reklam, försäkringssparande och annat mer privat.

Reklamskatten sänks

Reklamskatt betalas på annonser eller reklam som visas på skyltar, sänds via högtalare, sätts på idrottskläder, fordon och liknande. Skattesatsen på annonser och reklam sänktes 2020 till 6,9 %, från tidigare 7,65 %. Gränsen på redovisningsskyldigheten för reklamskatt höjdes till 100 000 kr från 60 000 kr.

Reklamskatt 

Reklamskatt är en skatt som utgår för annonser och reklam. Skatten gäller för all reklam som offentliggörs på skyltar, via högtalare, på fordon, på idrottskläder och liknande, samt reklam via högtalare. Denna skatt gäller även tryckta annonser.

Reklamskatt ska betalas om ersättningen för reklamen exklusive moms, beskattningsvärdet, överstiger 100 000 kr.

Annonser i periodiska publikationer, tidningar och magasin, som enligt utgivningsplan ska komma ut med minst fyra nummer per år är undantagna. Det är även publikationer skrivna på ett annat språk än svenska som ska spridas i andra länder än Sverige.

Reklam som offentliggörs via radio, tv, internet eller datorförmedlade bildskärmar, ledskärmar eller tv-monitorer är inte reklamskattepliktig. Inte heller reklam i direkt anslutning till den plats där företaget som reklamen gäller finns.

Bloggare eller influencers som gör reklam för varor och tjänster i sin blogg, på sociala medier eller på webbsidor är inte reklamskattepliktiga.

Kvadrat_tape
Kvinna outsourcing

Personer över 65 år får sänkt skatt

Skatten sänktes vid årsskiftet för personer över 65 år. Vilket innebär att lön och pension från om med nu får samma skatt. Det gäller personer som är över 65 år och som har en inkomst på 17 000 kr i månaden eller mer. Den här sänkningen berör cirka en miljon pensionärer.

Försäkringssparande blir lättare att flytta

Att flytta sitt försäkringssparande har tidigare varit kostsamt och det har varit något otydligt vad som gäller. Lagförslaget innebär nya regler som gör det tydligare och begränsar vilka kostnader och avgifter som företagen får ta ut när en person flyttar sitt försäkringssparande. Ändringen av lagen är gjord för att effektivisera möjligheten att flytta, överföra och återköpa livförsäkringar.

 

Skattetabell för 2020

Uppdaterad information gällande alla skattetabell finns för år 2020 på Skatteverket. På skatteverkets sida väljer du inkomstår, kommun och om du är med i Svenska kyrkan.

 

Efter 25 år tas värnskatten bort

Värnskatten slopas, den infördes tillfälligt 1995 men tas nu efter 25 år bort helt och hållet. Värnskatten har varit en extra skatt på 5 % för den som tjänar mer än 61 000 kr i månaden eller har en årsinkomst på 703 000 kr eller mer. Vi har skrivit mer om värnskatt om hur lön beskattas.

  Kvadrat_gem

  Fler förändringar:

  • Tobaksskatten höjs. Cigaretter, cigarrer och cigariller höjs med två öre per styck. Snus höjs med 8 kr per kg.
  • Energiskatten på elektronisk kraft höjs. Den höjs med 0,6 öre per förbrukad kilowattimme till 35,3 öre per förbrukad kilowattimme.

  Hur vi kan hjälpa dig och ditt företag?

  Written by

  Tags

  Share