Hoppa till huvudinnehåll
Lönehantering outsourca lön

Lönehantering - att outsourca lön

Lönehantering och löneoutsourcing - när ni väljer Accountors lönehantering sköter våra specialister hela er löneadministration så slipper ni och kan fokusera på annat. Accountors lönehantering innebär att all hantering av era uppgifter behandlas konfidentiellt, enligt era krav och gällande lag. 

Lönehantering med rätt kompetens, året runt

Tillgång till rätt kompetens och en fungerande lönehantering innebär för många företag en onödigt hög fast kostnad. Ofta är lönefunktionen dessutom sårbar och drabbad av bemanningsproblem. Med lönehanteringen hos Accountors arbetar ni nära er lönekonsult som kan svara på frågor och ge er den service ni behöver. Vi har förstås även väl inarbetade rutiner för uppbackning när någon är sjuk eller ledig.

Våra lönekonsulter har stora kunskaper om olika kollektivavtal, vet hur lokalavtal ska följas och reagerar snabbt på förändringar.

Fördelar med löneoutsourcing:

 • Tillgång till hög kompetens, utefter era behov
 • Tillgång till väl fungerande teknik utan systeminvesteringar
 • Tydlig statistik och information om lönehanteringen utifrån dina önskemål
 • Rapportering och attest via internet
 • Rörlig kostnadsstruktur som följer verksamheten (debitering per lönespecifikation)
   

Outsourcing lön är anpassad efter dina behov

Accountor har stor erfarenhet av olika system och har ett nära samarbete med ledande utvecklare av personalsystem och lönesystem. Det gör att du alltid får en lönehantering som är anpassad till ditt företags speciella behov, och ni slipper dyra investeringar. Vi ser till att våra konsulter är inlästa på de avtal och regler som gäller er bransch och ert företag. Ni får anpassade rapporter och tydlig statistik så att ni behåller kontrollen.

Underlätta och effektivisera processen för lönehantering

Som lönebyrå är vi specialiserade på att hantera löneadministration åt andra företag. Vår huvudsakliga roll är att underlätta och effektivisera processen för lönehantering åt dig som kund. Här är några saker vi som lönebyrå kan hjälpa dig med i lönehanteringen:

 • Beräkning av löner: Som lönebyrå beräknar vi löner för alla anställda baserat på faktorer som arbetade timmar, övertid, skatter, förmåner och eventuella avdrag.
 • Skattehantering: Vi hanterar alla aspekter av skatteberäkningar och skatteavdrag, inklusive inkomstskatt, sociala avgifter och andra skattekrav enligt lokal lagstiftning.
 • Rapportering: Vi ansvarar för att generera och leverera lönerapporter till både ditt företag och myndigheter enligt gällande lagkrav. Det kan inkludera rapporter om inkomstskatter, socialförsäkring och arbetslöshetsförsäkring.
 • Compliance och regelbunden uppdatering: Våra lönekonsulter håller sig uppdaterade med de senaste lagarna och förordningarna som påverkar lönehantering och ser till att du som kund och ditt företag följer alla riktlinjer och bestämmelser.
 • Direktinsättningar och betalningar: Vi hanterar processen för direktinsättningar på anställdas bankkonton och andra betalningsmetoder.
 • Support och rådgivning: Vi erbjuder support och rådgivning till dig som kund och dina anställda angående lönefrågor, skattefrågor och andra relaterade ämnen.
 • Hantering av förmåner och avdrag: Vi kan hjälpa till att hantera olika förmåner och avdrag som kan påverka de anställdas löner, till exempel pensionsplaner, sjukförsäkringar och andra förmåner.
 • Automatisering och teknologilösningar: Vi erbjuder också automatiserade system och teknologilösningar för att underlätta lönehanteringsprocessen och minska risken för fel.

Sammanfattningsvis kan vi som din lönebyrå avlasta  från den tidskrävande och komplexa processen för lönehantering, vilket ger dig möjlighet att fokusera på dina kärnverksamheter medan du försäkras om att löner betalas korrekt och i enlighet med lagar och regler.

Outsourca lön - digitala lönehantering

Via en personlig webbsida kan dina medarbetare smidigt registrera sina tidrapporter och reseräkningar. Personalen får en bra överblick över de inrapporterade uppgifterna och kan ta ut lönespecifikationer. Chefer kan enkelt attestera rapporterna.

Outsourcing lön - allt ni behöver inom löneservice

Vi hanterar alla delar i löneprocessen; tid-, och frånvarorapportering, reseräkningar, utläggsredovisning, förmånsbilar, pensionsadministration etc. Månatligen tillhandahåller vi lönespecifikationer, bokföringsunderlag och en skattedeklaration. Årligen tillhandahålls kontrolluppgifter och lönerevision.

Nyfiken på att outsourca lönehantering men vill ha en inblick hur det fungerar i praktiken? Läs mer om löneprocessen på Accountor »

Lönehantering hjälp lön löneadministration
Accountor karta

Vi hjälper dig med lönehantering

Outsourca lönehantering - lön kan till stor del göras effektivt på distans

Men ibland kan det vara bra att ses för ett avstämningsmöte. Välkommen till något av våra kontor, vi finns med 20 kontor runt om i Sverige. Eller så kommer vi ut till dig.

Outsourca lön - vi hjälper dig med lönehantering

Löneoutsourcing har många fördelar som vi beskrivit, en är att du faktiskt kan få mer kontroll än du hade innan på lönehanteringen. Just kontroll på lönerna är en av de fyra vanliga missuppfattningarna om löneoutsourcing vi brukar få frågor om.

Löneoutsourca - lönekunder berättar

På våra referenssidor kan du se flera av våra kunder berätta, bland annat Easypark som outsourcar löner i flera nordiska länder.

Nyfiken på hur det går det att outsourca lön? Hör av dig till oss direkt eller fyll i formuläret, så hjälper vi dig

 
 
Tags

Share