Hyppää pääsisältöön
working at Accountor

Accountor työnantajana

Haluatko osaksi Accountorin osaavaa henkilöstöä? Innostuitpa sitten numeroista, teknologiasta tai ihmisistä – tai mielellään vaikka näistä kaikista – olet tervetullut meille. Accountorilla suhtaudumme työhömme intohimoisesti ja rakastamme sitä mitä teemme!

Meillä työskentelee asiantuntijoita monipuolisissa tehtävissä eri liiketoiminta-alueillamme:
  • kirjanpidon ja palkanlaskennan palveluissa ja neuvonnassa
  • asiakasratkaisujen kehittämisessä: talous, HR tai CRM
  • järjestelmäkehityksessä, IT-palveluissa ja asiakastoimituksissa
  • henkilöstötyöhön liittyvien palveluiden, tutkimuksen, valmennuksen ja rekrytoinnin tehtävissä
  • myynnissä, markkinoinnissa ja asiakassuhteiden hoidossa
  • tukipalveluissa, kuten rahoituksessa, tieto- ja viestintäteknologiassa ja henkilöstöhallinnossa
  • monipuolisissa konsulttirooleissa asiakasrajapinnassa sekä esimiestehtävissä

Kaikkia toimenkuvia ja uravalintoja arvostetaan ja kunnioitetaan Accountorilla. Kasvavana yrityksenä olemme ylpeitä voidessamme tarjota monipuolisia mahdollisuuksia valita oma urapolkunsa. Tarjoamme mielekkäitä työpaikkoja eri alueiden asiantuntijoille.

Maailma muuttuu digitaaliseksi. Tämä on merkittävä muutosvoima talous- ja henkilöstöhallinnon kehityksessä. Digitalisoituminen tarjoaa innostavia erikoistumis- ja kehitysmahdollisuuksia monille ammattilaisillemme riippumatta siitä, ovatko he ensimmäisenä kokeilemassa uutta vai haluavatko siirtyä yhä sähköisempään maailmaan vähitellen. Asiakkaillamme on erilaisia tarpeita, ja haluamme olla heille kaikille hyvä kumppani matkalla uuteen maailmaan.

 
Accountorilla ihmiset ovat tärkeintä

Asetamme ihmiset etusijalle. Asiantuntijamme palvelevat ja auttavat asiakkaitamme tuhansissa päivittäisissä kohtaamisissa. Kun viihdymme töissä, palvelemme asiakkaitamme paremmin.

Kutsumme Accountorin johtamistapaa, ihmisten ja asioiden johtamisen tasapainoa, nimellä leaderment. Ihmisten johtamisessa on kyse ennen kaikkea läsnäolosta, kunnioituksesta ja keskinäisestä vuorovaikutuksesta. Hyvä johtaminen luo ymmärrystä siitä, missä olemme, mihin haluamme mennä ja rohkaisee tavoitteiden saavuttamiseen.

Leaderment-lupaukset ovat konkreettinen tuki hyvälle johtamiselle. Yksinkertaiset ja joskus haasteellisetkin lupaukset toisillemme ovat:

  • teen mitä sanon
  • osoitan, että välitän
  • saan aikaan asioita
Osallistuminen ja luottamus vahvistavat Accountorin joukkuehenkeä

Kaikki accountorilaiset osallistuvat tulevaisuuden rakentamiseen. Säännöllisissä teemakokouksissa käsittelemme muutosten vaikutuksia ja varmistamme, että meillä on yhteinen ymmärrys siitä, miten toteutamme Accountorin visiota käytännössä.

Vuosittaisen henkilöstökyselymme tulokset osoittavat, että henkilöstömme pitää meitä helposti lähestyttävänä ja avoimena työpaikkana. Työpaikkana, jossa ihmiset voivat olla omana itsenään, ja jossa kaikkia kohdellaan oikeudenmukaisesti – asemasta​​ tai taustasta riippumatta. Luottamus on yksi arvoistamme, ja se on asiantuntijoidemme korkealle arvostama pääoma. Henkilöstö kokee johtajiemme luottavan siihen, että työt tulevat tehdyksi ilman jatkuvaa tarkkailua. Luotamme myös kollegoihimme: tunnemme, että voimme luottaa ihmisiin, joiden kanssa teemme yhteistyötä ja olemme sitä mieltä, että työtoverimme Accountorilla ovat valmiita ponnistuksiin saadakseen työt tehdyksi.

Accountor tarjoaa mahdollisuuksia ammatilliseen kasvuun ja suoriutumiseen

Asiantuntijamme kehittyvät yhdessä yrityksen kanssa. Kasvava yritys ja liiketoiminnan muutos tarjoavat monenlaisia ​​mahdollisuuksia suunnitella omaa työuraa: voi valita haluaako kasvaa asiantuntijana yhdessä palveluosa-alueessamme tai haluaako kehittää itseään tullakseen kansainväliseksi johtajaksi. Tarjoamme koulutusta ja kehitysmahdollisuuksia kaikille. Luotamme työntekijöihimme ja haluamme kannustaa heitä saavuttamaan tavoitteensa.

Edelläkävijänä oleminen haastaa meidät olemaan askeleen edellä myös asiantuntijuudessa ja taidoissa. Accountorilla on maine yhtiönä, joka panostaa koulutukseen.

Tärkeänä kulmakivenä henkilöstön motivoinnissa ja kehittymisessä ovat kuukausittaiset keskustelut asiantuntijan ja esimiehen välillä. Näissä kahdenkeskisissä keskusteluissa käsitellään henkilökohtaista motivaatiota, tavoitteiden saavuttamista ja kehittymistä. Kaikki accountorilaiset rekisteröivät motivaatiotasonsa ja siitä keskusteleminen on luonnollinen osa alaisen ja esimiehen keskustelua.